Pædagoguddannelsen lancerer videnskabeligt tidsskrift

Hvad består pædagogisk arbejde egentligt af? Og hvordan uddanner man en pædagog? Det spørgsmål vil landets pædagoguddannelser belyse, når de i denne uge lancerer Danmarks første peer-reviewed tidsskrift om pædagogik. 

’Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse’ hedder tidsskriftet, som redigeres af to lektorer fra VIA University College. De ser flere grunde til, at der er behov for en forskningspublikation for et fag, der på ingen måde er en eksakt videnskab. Artiklerne skal formidle viden om det, der omgiver det pædagogiske arbejde samt om uddannelsen af pædagoger.

”Det interessante ved pædagogik er, at det altid er knyttet til værdimæssige spørgsmål om, hvad vi vil med pædagogik og med de pædagogiske opgaver. Netop derfor er det vigtigt at have en løbende diskussion af, hvad det pædagogiske er,” siger Line Togsverd, lektor, ph.d. på VIA Pædagoguddannelsen i Aarhus, der sammen med Jan Jaap Rothuizen, lektor, ph.d. samme sted, er ansvarshavende redaktør.

Viden giver bedre grundlag for handling

Tidsskriftet, det første af sin art i Danmark, lanceres af Pædagoguddannelsens Ledernetværk og offentliggøres på tidsskrift.dk, som er såkaldt ’open access’ og derfor gratis for alle.  
”Målgruppen er undervisere, forskere, pædagoger, studerende og medarbejdere i en forvaltning. Målet er at give dem et bedre grundlag for at navigere i de opgaver og situationer, de møder i deres hverdag,” siger Line Togsverd.

Sprog i daginstitutioner og pædagogik på Facebook 

Temaet i det første nummer er ’at få øje på det pædagogiske’ – fx i daginstitutioner, skoler, i  arbejdet med handicappede eller samfundets udsatte.
Forfatteren Lars Holm, lektor på DPU ved Aarhus Universitet, har skrevet en artikel om, hvordan det pædagogiske arbejde med børns sprog i daginstitutioner påvirkes af lovgivning, testmaterialer, programmer og koncepter.Han beskriver tre tilgange, der har været rammesættende for pædagogisk praksis i forhold til kategorisering af børns sproglige udvikling.

En anden artikel handler om, hvordan pædagogik diskuteres på Facebook. Forfatter Jan Frederiksen, lektor på Afdeling for Pædagogik ved Københavns Universitet, har undersøgt de forestillinger om pædagogik og pædagogers arbejde, folk udtrykker når de skriver indlæg på Facebook.

Mål at udvikle faget i praksis

Uddannelseschef for VIAs pædagoguddannelser Peter Møller Pedersen, håber, artikler som ovennævnte vil bidrage til at gøre pædagogik som videnskabelig disciplin gældende i udviklingen af pædagogik i praksis. 
”Selvom det er pædagoguddannelserne, der har taget initiativet og redigerer tidsskriftet er målet at kvalificere en faglig udvikling af feltet,” siger Peter Møller Pedersen.
Derfor lægger Pædagoguddannelsens Ledernetværk også vægt på, at tidsskriftet er gratis og kun publicerer artikler, der har været igennem andre forskeres såkaldte ’review’ og kommentering. 

’Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse’ udkommer to gange årligt og rummer både temaer og artikler uden for tema. Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra alle professionshøjskoler og flere universiteter.

For mere information, kontakt:

Line Togsverd, lektor, ph.d.
VIA Pædagoguddannelsen
T: + 45 87 55 34 36
E: lto@via.dk

Se tidsskriftet på Tidsskrift.dk