Virkningsfuld praksis

Om forskningen

 • Udvalgte projekter

  Aktuelt arbejder vi med projekter indenfor børn- og unge

  At styrke børn og unge

  Centret deltager i et projekt finansieret af Socialstyrelsen, som ledes af VIVE i samarbejde med VIA. Projektet strækker sig over tre år og slutter i 2020. Formålet er at styrke børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder. VIAs rolle i projektet er at yde implementeringsstøtte til institutioner, der ønsker at implementere mentaliseringsmetoder og evaluere, hvor godt metoderne fungerer.

  Vi lærer Sprog +

  VIA og Trygfondens Børneforskningscenter er i gang med forskningsprojektet Vi Lærer Sprog+. Projektets formål er at undersøge, hvordan to tilgange til professionel udvikling af personale påvirker implementeringen af sprogindsatser i dagtilbud. VIA skal i projektet give videobaseret sparring til pædagogisk personale. Derudover står VIA for train-the-trainer kurser samt kurser i brug af det videobaserede redskab IRIS Connect.

 • Medarbejdere

  Kontakt centrets medarbejdere

  Steen Juul Hansen, docent, ph.d.

  T: 87 55 33 47
  E: sjh@via.dk

  Særlig viden om:
  • Styring og ledelse af professionelle
  • Styring og organisering af socialpædagogisk arbejde 
  • At sætte fagligheder i spil i professionel praksis
  • Implementering af politiske beslutninger 

  Niels Henrik Krause-Jensen, lektor, cand. mag., VIAs efter- og videreuddannelser

  T: 87 55 18 86
  E: nkj@via.dk
  UC-Viden profil

  Brian Benjamin Hansen, lektor, ph.d., VIAs efter- og videreuddannelser

  T: 87 55 19 52 
  E. brbh@via.dk
  UC-Viden profil