Virkningsfuld praksis

Om forskningen

  • Udvalgte projekter

    Aktuelt arbejder vi med projekter indenfor børn- og unge

    At styrke børn og unge

    Centret deltager i et projekt finansieret af Socialstyrelsen, som ledes af VIVE i samarbejde med VIA. Projektet strækker sig over tre år og slutter i 2020. Formålet er at styrke børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder. VIAs rolle i projektet er at yde implementeringsstøtte til institutioner, der ønsker at implementere mentaliseringsmetoder og evaluere, hvor godt metoderne fungerer.

    Vi lærer Sprog +

    VIA og Trygfondens Børneforskningscenter er i gang med forskningsprojektet Vi Lærer Sprog+. Projektets formål er at undersøge, hvordan to tilgange til professionel udvikling af personale påvirker implementeringen af sprogindsatser i dagtilbud. VIA skal i projektet give videobaseret sparring til pædagogisk personale. Derudover står VIA for train-the-trainer kurser samt kurser i brug af det videobaserede redskab IRIS Connect.

  • Medarbejdere

    Kontakt centrets medarbejdere

    Steen Juul Hansen, docent, ph.d.

    T: 87 55 33 47
    E: sjh@via.dk

    Særlig viden om:
    • Styring og ledelse af professionelle
    • Styring og organisering af socialpædagogisk arbejde 
    • At sætte fagligheder i spil i professionel praksis
    • Implementering af politiske beslutninger 

    Niels Henrik Krause-Jensen, lektor, cand. mag., VIAs efter- og videreuddannelser

    T: 87 55 18 86
    E: nkj@via.dk
    UC-Viden profil

    Brian Benjamin Hansen, lektor, ph.d., VIAs efter- og videreuddannelser

    T: 87 55 19 52 
    E. brbh@via.dk
    UC-Viden profil