Program for æstetik og pædagogik

Vi forsker i æstetik og pædagogik med henblik på at indkredse og identificere relevansen for uddannelser, professioner og forskning. Forskningsprogrammet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Programmets arbejde

 • Metodisk anvender vi en lang række forskellige tilgange afhængig af projekternes forskningsspørgsmål, eksempelvis casestudier, aktionsforskning og tekstanalyse.

  Vi forsker blandt andet i:

  • æstetik og pædagogik og forholdet mellem dem og deres relation til begreber som erfaring og erkendelse,
  • relationen til begreber som kunst, kultur, viden og dannelse,
  • genstandsfelter som litteratur, sprog, musik og drama med tilknytning til det pædagogiske arbejde i skoler og daginstitutioner.

Udvalgte projekter

illustration af børn, der skriver

Skrivedannelse


Projektet arbejder med undersøgelser af dannelsespotentialer i folkeskolens ældste klasser. Potentialer som handler om erkendelse, opmærksomhed, skriveprocesser og sprogligt udtryk. 

Hvor skabes rummet for elever, så de kan dykke ned i en tekst og dermed helt ned i sproget?Kontaktperson:
Anne Bock
E: bock@via.dk

Se e-bog om skrivedannelse
Fælleslæsning illustration

Reading Between Media Develop-ing and Encouraging Children Mu-ltisensory Reading in a Digital Age

Flere og flere tekster bliver i stigende grad læst via digitale medier, hvilket ændrer måden at læse på. Tablets og smartphones giver læserne forskellige interfaces, hvilket kan aktivere og stimulere flere sanser. Dette projekt vil undersøge, hvor der denne multisensoriske læsning karakteriseres.

Gentænkning af læseaktiviteten og udvikling af multisensoriske læsningskompetencer hos børn.


Kontaktperson:
Ayoe Quist Henkel
E: aqh@via.dk

Se læsekompetenceprojektet
fælleslæsningsprojekt

Sammen om læsning


Projektets formål er den systematiske afprøvning af metoden guidet fælleslæsning blandt svage læsere på mellemtrinnet.

 

Kontaktperson:
Lise Majgaard Mortensen
E: majg@via.dk 

Læs mere om projektet i UC Viden
4 mennesker taler sammen rundt om et bord

Tidsskrift

Tidsskrift for Æstetik og Pædagogik et open access-tidsskrift for studerende, undervisere og forskere fra både daginstitutioner, grundskoler, professionshøjskoler og universiteter, som arbejder i feltet omkring æstetik og pædagogik.

Kontakt

Martin Blok Johansen
 • Martin Blok Johansen

 • Docent og ph.d.
 • T: +45 87 55 30 77
Læs mere om Martin