Program for æstetik og pædagogik

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

Vi forsker i æstetik og pædagogik med henblik på at indkredse og identificere relevansen for uddannelser, professioner og forskning.

Sådan arbejder vi

Metodisk anvender vi en lang række forskellige tilgange afhængig af projekternes forskningsspørgsmål, eksempelvis casestudier, aktionsforskning og tekstanalyse.

Forskningsområder

Vi forsker blandt andet i:

  • æstetik og pædagogik og forholdet mellem dem og deres relation til begreber som erfaring og erkendelse
  • relationen til begreber som kunst, kultur, viden og dannelse
  • genstandsfelter som litteratur, sprog, musik og drama med tilknytning til det pædagogiske arbejde i skoler og daginstitutioner.

Udvalgte projekter

Program for æstetik og pædagogik forsker i relevans for både uddannelser, professioner og forskning. Der arbejdes i at indkredse og identificere relevans. Metodisk arbejdes der ud fra blandt andet casestudier og tekstanalyse.

Skrivedannelse

Projektet arbejder med undersøgelser af dannelsespotentialer i folkeskolens ældste klasser. Potentialer som handler om erkendelse, opmærksomhed, skriveprocesser og sprogligt udtryk. 
Dekorativt billede.

Skrivning og dannelse i udskolingen

Hvor skabes rummet for elever, så de kan dykke ned i en tekst og dermed helt ned i sproget?

Kontakt

Anne Bock

Lektor, cand. pæd.

bock@via.dk

Reading Between Media - Developing and Encouraging Children´s Multisensory Reading in a Digital Age

Flere og flere tekster bliver i stigende grad læst via digitale medier, hvilket ændrer måden at læse på. Tablets og smartphones giver læserne forskellige interfaces, hvilket kan aktivere og stimulere flere sanser. Dette projekt vil undersøge, hvor der denne multisensoriske læsning karakteriseres.

 

Dekorativt billede.

Gentænkning af læseaktiviteten 

Og udvikling af multisensoriske læsningskompetencer hos børn.

Kontakt

Ayoe Quist Henkel

Lektor, ph.d.

aqh@via.dk

Genrens lov - genredidaktikkens semiosis

Dette projekt er også en doktorafhandling omhandlende en hypotese og et forskningsperspektiv om, at enhver tekst deltager i en eller flere genrer. 

Dekorativt billede.

Forståelsen af skolens tekstpraksis

Det samlede projekt går ud på at identificere et nyt genredidaktisk forskningsbegreb.

 

Kontakt

Benny Bang Carlsen

Lektor, ph.d.

beba@via.dk

Kontakt

Martin Blok Johansen

Martin Blok Johansen

Lektor, ph.d.

blok@via.dk