Program for børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem

Forskningsprogrammet har fokus på børns liv og trivsel i og på tværs af de kontekster, hvor børn lever deres liv. Programmet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Sådan arbejder vi

Vores forskning bidrager til flere nuancerende forståelser af at skabe trivsel hos børn. Det gør vi gennem praksisnær forskning, der inddrager både praksis-, professions-, og forskningsviden. Det giver flere handlemuligheder for at skabe trivsel hos alle børn. 

Vi forsker blandt andet i: 

 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Forældresamarbejde
 • Dagtilbud
 • Skole
 • Hjem
 • Barndomspædagogik og børns perspektiver
 • Inklusion
 • Udsathed

Tema: Inklusion og tværprofessionelt samarbejde i skolen  

I vores projekter undersøger vi, hvordan man i praksis kan arbejde tværprofessionelt og tværsektorielt med inklusion af børn og unge.

Samarbejde om den inkluderende skole

Ny bog: Samarbejde om den inkluderende skole

Bogen viser, at inklusion af elever kræver større fokus på at udvikle og ikke kun opretholde tværfagligt samarbejde mellem lærere, pædagoger, skoleledere og PPR.
Læs mere og find læseprøve

Udvikling af tværfagligt samarbejde skal styrke inklusion i skolen

Approaching Inclusion (AppIn) peger på, at der skal mere fokus på det tværfaglige samarbejde for at sikre en inkluderende skole.
Læs om projektet AppIn

Kontakt

Mette Molbæk

Forsknings- og programleder, 
Ph.d. og lektor.

MEM@via.dk

Kontakt Mette

Projekt: Børns overgang til dagtilbud

Forskningsprojektet Børn for Børn sætter spot på børns betydning for hinanden i overgangen fra hjem til dagtilbud – et hidtil stort set ubelyst forskningsområde båder nationalt og internationalt. Projektet har fulgt 20 børn i deres start i vuggestue eller dagpleje i de første tre måneder og viser, at de øvrige børn i vuggestuen og dagplejen er meget vigtige for det enkelte barns udvikling og trivsel. VIA har gennemført projektet 2021-2022 i samarbejde med Randers og Herning kommuner, og Nordea-fonden har støttet med 700.000 kroner.  

Småbørn tæt sammen

Se film og webinar

I fem korte film kan du blive klogere på resultaterne fra Projekt Børn for Børn. Der er både interviews med forskerne bag, forældre og fagprofessionelle. Du finder også et webinar, hvor forskerne bag uddyber projektets fund. 

Gå til film og webinar

Bliv klogere

Projekt Børn for Børn har udarbejdet to foldere, der gør dig klogere på resultaterne. 

Hent folder til forældre

Hent folder til fagprofessionelle 

Kontakt

Erik Hygum

ph.d. og chefkonsulent

eh@via.dk

Kontakt Erik Hygum

Tema: Inddragelse af børns perspektiver i det pædagogiske arbejde

Vores projekter interesserer sig for, hvordan professionelle kan arbejde med børns perspektiver både i dagtilbud, skole, sociale indsatser samt tværprofessionelt.

Bogforside "Hvad siger børnene"

Ny bog: Hvad synes børnene?

Antologien er udviklet i samarbejde med praksis, og den giver viden og inspiration til, hvordan pædagoger kan inddrage børns perspektiver i det pædagogiske arbejde. 
Læs mere om bogen

Involvering af småbørn i evaluering af læreplaner 

Hvordan kan pædagoger involvere børnene, når de udvikler læringsmiljø?
Læs om involveringsprojektet

Kontakt

Anette Boye Koch

Forsknings -og programleder,
Ph.d. og docent. 

ABK@via.dk

Kontakt Anette

Seneste nyt

Kontakt

Mette Molbæk
 • Mette Molbæk

 • Forsknings- og programleder, Ph.d. og docent.
 • T: +45 87 55 32 20
Læs mere om Mette
Anette Boye Koch
 • Anette Boye Koch

 • Forsknings - og programleder, Ph.d. og docent.
 • T: +45 87 55 35 09
Læs mere om Anette