Program for børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem

Forskningsprogrammet har fokus på børns liv og trivsel i og på tværs af de kontekster, hvor børn lever deres liv. Programmet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Programmets arbejde 

 • Vores forskning bidrager til flere nuancerende forståelser af at skabe trivsel hos børn. Det gør vi gennem praksisnær forskning, der inddrager både praksis-, professions-, og forskningsviden. Det giver flere handlemuligheder for at skabe trivsel hos alle børn. 

  Vi forsker blandt andet i: 

  • Tværprofessionelt samarbejde
  • Forældresamarbejde
  • Dagtilbud
  • Skole
  • Hjem
  • Barndomspædagogik og børns perspektiver
  • Inklusion
  • Udsathed

Udvalgte projekter 

Lærerstuderende i praktik i klasseværelse

Trivselsforståelser

Trivsel skal forstås både som et individuelt og kollektivt fænomen, der kan undersøges på mange måder. Trivsel og mistrivsel er altså ikke absolutte fænomener. Men må bl.a. ses i relation til omgivelsernes forventninger og forståelser samt barnets egen oplevelse.

Læs om projektet i UC Viden
børn leger udenfor med noget der ligner lego

Børns undergrundsliv i  skolens specialklasser  

Projektet undersøger gennem børns perspektiver, hvordan leg og børnekultur udfolder sig i en specialklasse. Herunder også hvordan børnene oplever, at der er plads til deres undergrundsliv. 

Læs om projektet i UC Viden
Foto af skoleelev og lærer

Trivsel i mellemformer 

Mellemformer i mange former vinder frem i skolen. Hvordan skal vi forstå dem? Og hvordan bidrager de til udvikling af skolen – herunder børns trivsel? Projektet undersøger muligheder og udfordringer i mellemformer i forhold til at styrke børns trivsel og fællesskaber i skolen.

Læs om projektet i UC Viden
Børnehavebørn i leg

Trivselsforståelser i pædagogers profession

Formålet med projektet er at undersøge, hvilke trivselsforståelser og –praksisser, der lever og bruges af pædagoger i institutionerne. Den ny viden skal bruges til at udvikle et pædagogisk trivselsbegreb og -kompas til brug i det pædagogiske arbejde.

Læs om projektet i UC Viden
Biliteracy i børnehaven

Verdensvendt pædagogik i et trivselsperspektiv 

Forskere har sammen med børn fra Danmark, Tanzania og Norge har lavet billedbøger om børnenes hverdag i børnehaven. Projektet undersøger, hvad det betyder for børnene, når de gennem billedbøger “tager på besøg i hinandens hverdagsliv”. 
Læs om projektet i UC Viden
rodacie

Børnefællesskaber i vuggestuen 

Er børnefællesskaberne i vuggestuen inkluderende? Og hvordan kan vi hjælpe de børn, der er på kanten af fællesskaberne? Projektets mål er at udvikle pædagogiske handlinger, læringsmiljøer og materialer, der kan understøtte inkluderende børnefællesskaber i vuggestuen.
Læs om projektet i UC viden
Børns legekultur - tag tænkehatten på og bliv klogere

Udelivspædagogik, trivsel og bæredygtighed

Udelivspædagogikken har længe interesseret sig for betydningen af børns leg i naturen. Projektet undersøger, hvordan børns udendørs leg skaber betingelser for social og kulturel bæredygtighed.

Læs om projektet i UC Viden
Trivsel blandt børn på Daugård Skole

Inkluderende specialpædagogik 

Specialpædagogik er ikke et skarpt defineret genstandsfelt. Det er vokset ud af praksis og arbejder med komplekse problemstillinger. Projektet undersøger, hvordan specialpædagogik praktiseres i skolen.
Læs om projektet i UC Viden

Aktuelt

Dansende børn

Forskning i legedeltagelse skal styrke små børns trivsel

Et nyt forskningsprojekt sætter over de næste fire år spot på at udvikle ny viden til pædagoger og øvrige ansatte i landets dagtilbud om indsatser, der fremmer små børns trivsel.

Projektet med titlen TRoLD – Trivsel og Legedeltagelse i Dagtilbud – har netop fået bevilget tæt på 12 millioner kroner fra Partnerskab for Børneforskning, som regeringen har taget initiativ til, og som Uddannelses- og Forskningsministeriet står bag.

Læs mere her
Linkedin logo

Programmet på LinkedIn

Du kan løbende følge med i programmets aktiviteter og nyheder på LinkedIn under Børns trivsel.
Følg med på LinkedIn

Kalender

Netværk for børns trivsel 

Vi inviterer til netværksmøde for alle, der interesserer sig for arbejdet med og samarbejdet om børns trivsel. 
Til mødet vil programmets forskere facilitere møder og diskussioner på tværs af praksis, uddannelse og forskning. Vi vil sammen undersøge, hvordan vi kan arbejde med og samarbejde om børns trivsel. 

Næste netværksmøde afholdes i Holstebro 
30. Maj 2024 kl. 14.00-16.00 og med fokus på trivsel i Barnets lov. 
Grafik af kalendersider

Tilmelding

Skriv til Merete Munkholm, merm@via.dk inden 20. maj for at være med.

Kontakt

Mette Molbæk
 • Mette Molbæk

 • Forsknings- og programleder, Ph.d. og docent.
 • T: +45 87 55 32 20
Læs mere om Mette
Anette Boye Koch
 • Anette Boye Koch

 • Forsknings - og programleder, Ph.d. og docent.
 • T: +45 87 55 35 09
Læs mere om Anette