Program for børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem

Forskningsprogrammet har fokus på børns liv og trivsel i og på tværs af de kontekster, hvor børn lever deres liv. Programmet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Sådan arbejder vi

Vores forskning bidrager til flere nuancerende forståelser af at skabe trivsel hos børn. Det gør vi gennem praksisnær forskning, der inddrager både praksis-, professions-, og forskningsviden. Det giver flere handlemuligheder for at skabe trivsel hos alle børn. 

Vi forsker blandt andet i: 

  • Tværprofessionelt samarbejde
  • Forældresamarbejde
  • Dagtilbud
  • Skole
  • Hjem
  • Barndomspædagogik og børns perspektiver
  • Inklusion
  • Udsathed

Projekt: Samarbejde om børn i mistrivsel

Projektet afdækker eksisterende praksis med tværprofessionelt og -sektorielt samarbejde om børn og unge i mistrivsel i et 0-16 års-perspektiv.
Projektet ledes af NUBU (Nationalt center for Udsatte Børn og Unge). 

Børn og unge i mistrivsel

Et stærkt samarbejde kan hjælpe mistrivsel

Fremfærd Børn vil udpege udfordringer i det professionelle samarbejde.

Læs om mistrivselsprojektet

Hvordan mistrivsel forstås og defineres

NUBU vil undersøge, hvordan mistrivsel fagprofessionelt tolkes forskelligt i landet.
Læs om NUBU i projektet

Kontakt

Mette Molbæk

Forsknings- og programleder, 
Ph.d. og lektor.

MEM@via.dk

Kontakt Mette

Projekt: Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier

Projektet har fulgt 32 udsatte familier gennem en periode på tre år, før, under og efter de modtog en anden tilgang og hjælp fra kommunen. Det har sat lys på innovative tilgange til sagsbehandling.

Læs mere om projektet.
Kvinde med hovedet i hænderne ved skrivebord.

Stop med at lade udsatte familier løbe spidsrod 

Kommuner skal give sammenhængende hjælp til udsatte børnefamilier.
Læs NUBUs artikel

Ny bog sætter fokus på udsatte familier 

Hjælpen til socialt udsatte familier skal samles ét sted i landets kommuner. 
Læs om bogen her

Kontakt

Anne Marie Villumsen

Forsknings -og programleder,
Ph.D., docent og
cand. psych. aut.

AMV@via.dk

Kontakt Anne Marie

Tema: Inddragelse af børns perspektiver i det pædagogiske arbejde

Vores projekter interesserer sig for, hvordan professionelle kan arbejde med børns perspektiver både i dagtilbud, skole, sociale indsatser samt tværprofessionelt.

Bogforside "Hvad siger børnene"

Ny bog: Hvad synes børnene?

Antologien er udviklet i samarbejde med praksis, og den giver viden og inspiration til, hvordan pædagoger kan inddrage børns perspektiver i det pædagogiske arbejde. 
Læs mere om bogen

Involvering af småbørn i evaluering af læreplaner 

Hvordan kan pædagoger involvere børnene, når de udvikler læringsmiljø? Hent vores praksisguide her.
Læs om involveringsprojeket

Kontakt

Anette Boye Koch

Forsknings -og programleder,
Ph.d. og docent. 

ABK@via.dk

Kontakt Anette

Seneste nyt

Kontakt

Mette Molbæk
Læs mere om Mette
Anne Marie Anker Villumsen
Læs mere om Anne Marie
Anette Boye Koch
Læs mere om Anette