Program for Børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

 

Forskningsprogrammet har fokus på børns liv og trivsel i og på tværs af de kontekster, hvor børn lever deres liv.

Sådan arbejder vi

Vores forskning bidrager til flere nuancerende forståelser af at skabe trivsel hos børn.

Det gør vi gennem praksisnær forskning, der inddrager både praksis-, professions-, og forskningsviden. Det giver flere handlemuligheder for at skabe trivsel hos alle børn.

Forskningsområder

Vi forsker blandt andet i: 

- Tværprofessionelt samarbejde
- Forældresamarbejde
- Dagtilbud
- Skole
- Hjem
- Barndomspædagogik og børns perspektiver
- Inklusion
- Udsathed

Udvalgte projekter

Målet med forskningsprogrammets projekter er at skabe øget viden om, hvad der kendetegner og understøtter det gode børneliv for alle børn i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem.

Forskningsresultaterne skal være med til at fremme kvaliteten af det professionelle arbejde med og samarbejde om at skabe trivsel for alle børn i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem.

Samarbejde om børn i mistrivsel

Projektet afdækker eksisterende praksis med tværprofessionelt og -sektorielt samarbejde om børn og unge i mistrivsel i et 0-16 års-perspektiv.
Projektet ledes af NUBU (Nationalt center for Udsatte Børn og Unge). 

Børn og unge i mistrivsel

Et stærkt samarbejde kan hjælpe mistrivsel

Fremfærd Børn vil udpege udfordringer i det professionelle samarbejde.

Hvordan mistrivsel forstås og defineres

NUBU vil undersøge, hvordan mistrivsel fagprofessionelt tolkes forskelligt i landet.

Kontakt

Mette Molbæk

Forsknings- og programleder, 
Ph.d. og lektor.

MEM@via.dk

Helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte familier

Projektet har fulgt 32 udsatte familier gennem en periode på tre år, før, under og efter de modtog en anden tilgang og hjælp fra kommunen. Det har sat lys på innovative tilgange til sagsbehandling. 
Læs mere om projektet.

Stop med at lade udsatte familier løbe spidsrod 

Kommuner skal give sammenhængende hjælp til udsatte børnefamilier.

Ny bog sætter fokus på udsatte familier 

Hjælpen til socialt udsatte familier skal samles ét sted i landets kommuner. 

Kontakt

Anne Marie Villumsen

Forsknings -og programleder,
Ph.D., docent og
cand. psych. aut.

AMV@via.dk

Børn som deltagere i pædagogisk udvikling og evaluering

Projektets mål var at undersøge, hvordan pædagoger udvikler læringsmiljø i dagtilbud ved at inddrage børns perspektiver. Hvordan kan møder mellem børn og voksne udvikle en ny evalueringskultur, der understøtter børns trivsel og den pædagogiske profession? Projektet er finansieret af VIA og BUPL.

Praksisguide til pædagoger

Få redskaber til evaluering i at udvikle pædagogikken indefra i institutionen. 

Småbørn involveres i evaluering af læreplaner  

Hvordan kan pædagoger inddrage børns perspektiver, når de udvikler læringsmiljø?

Kontakt

Anette Boye Koch

Forsknings -og programleder,
Ph.d. og docent. 

ABK@via.dk

Kontakt

Mette Molbæk

Mette Molbæk

Forsknings- og programleder,
Ph.d. og lektor.

Anne Marie Anker Villumsen

Anne Marie Anker Villumsen 

Forsknings -og
programleder,
Ph.d., docent og
cand.psych.aut

Anette Boye Koch

Forsknings - og
programleder,
Ph.d. og docent.