Fellowship i design og ny teknologi

Et program for talentfulde undervisere i teknologiforståelse

VIA har sammen med Københavns Professionshøjskole og Aarhus Universitet udviklet et nyt fellowship-program for de lærere og pædagoger, som er længst fremme med arbejdet med teknologiforståelse.

Som del af fellowship programmet får deltagerne en unik mulighed for at videreudvikle deres egne undervisningsforløb med inspiration fra international forskning ved Center for Computational Thinking & Design ved Aarhus Universitet samt sparring fra førende didaktikere fra VIA University College og KP Future Classroom Lab. Med i udviklingen af programmet er også FabLab Spinderihallerne.

Programmet er for dig, der:

  • vil være bedre til at undervise i elever i kompleks problemløsning med nyeste teknologi
  • har udviklet ny undervisning og godt kunne tænke dig feedback på din undervisning fra eksperter i design og ny teknologi og samt erfarne didaktikudviklere
  • mangler metoder til at vurdere dine elevers digitale kompetencer og designforståelse.
  • vil træne at facilitere fælles refleksion over dine kollegers undervisning i teknologiforståelse
  • har brug for at din leder får et indblik i behovet for digital dannelse og hjælper dig til at styrke samarbejdet med dine kolleger

Du skal deltage sammen med en kollega fra egen eller anden skole i din kommune. En af jer skal fungere som ressourceperson for kolleger i teknologiforståelse eller tilsvarende. Hvis ikke I har aftalt at samarbejde på forhånd, kan vi oplyse dig om andre deltagere fra jeres kommune i forbindelse med tilsagn om optagelse.

Tidspunkt og sted

Fellowship-modulerne foregår på VIA i Aarhus og Future Classroom Lab i København.

Modul 1: "Design og konstruer med ny teknologi” den 21.-22. oktober samt den 13. november 2020. Du skal kunne afprøve din undervisning med elever i den mellemliggende periode.
 
Modul 2: "Digital myndiggørelse" den 16.-17. november samt den 9. december 2020. Du skal kunne afprøve din undervisning med elever i den mellemliggende periode. Endvidere opfordrer vi til at din (skole)leder deltager på 2. undervisningsgang, den 17. november.

Du skal deltage i begge moduler.

Indhold

Vi tager afsæt i fagbeskrivelsen for teknologiforståelsesfaget, men du kan søge uanset hvilken aldersgruppe du underviser, og om du underviser i fritiden eller andre fag.

Dag 1: Elevernes læring
I får indsigt i nyeste forskning og begreber til undervisning i designprocesser og i at kode, konstruere med og afkode nyeste digital teknologi. I arbejder med  undervisningsforløb med udgangspunkt i designprocessen som didaktisk ramme inden for selvvalgt fag  får hjælp til at finde tegn på elevernes læring og hvordan. I bliver præsenteret for nye undervisningsforløb.

Dag 2: Observation undervisningspraksis og feedback
Vi inviterer din leder med til at planlægge, hvordan I kan engagere dine kolleger. Du får værktøjer til at observere undervisningspraksis. Sammen planlægger I afprøvning af værktøjerne i praksis. I gennemfører en samtale, hvor I bruger både elevdata og observationerne af undervisningen.

Dag 3: Refleksion om dialog om din fremtidige undervisning og faglige dialog med kolleger
Forskere giver dig feedback og diskuterer, hvad observationerne viser om elevernes digitale kompetencer. I taler med erfarne didaktikere og hinanden om oplevelsen med at blive observeret og få feedback, og hvad du vil tage med dig i din fremtidige undervisning. Er den faglige dialog styrket?/Opbygges et fælles sprog for at arbejde med design og konstruktion?

Forventninger til deltagerne

Som en del af din deltagelse skal du dele undervisningsforløb med resten af fellowshipholdet og med kolleger fra andre skoler i din kommune.

Du skal forvente at bruge omkring 30 timer per modul til at forberede dig, gennemføre undervisningsforløbet med dine elever og beskrive og reflektere over, hvordan du styrker din fremtidige undervisning.

Ressourcepersoner og læringskonsulenter i kommuner, makerspaces eller professionshøjskoler skal endvidere dele erfaringerne fra kurset i en passende form hjemme lokalt for lærere eller pædagoger og give feedback til én lærer eller pædagog, som ikke har været på kurset, og som afprøver det undervisningsforløb, I har arbejdet med på kurset.

Som en del af deltagelsen og som et krav til udbetaling af frikøb skal hvert deltagerpar levere:

- Deling af en revideret beskrivelse, refleksioner og elevobservationer om et undervisningsforløb med programmet

- Deling af et undervisningsforløb med kollegaer lokalt

- Deling af beskrivelser og refleksion om jeres vejledning med programmet

- Feedback til mindst én kollega som ikke deltager i programmet

- Endelig er det et ønske, men ikke et krav, at jeres (skole)leder deltager på dag 2 på modul 2 den 17. november, 

Pris og finansiering

Villumfonden finansierer lærere og pædagogers deltagelse og forplejning. Du skal selv stå for transportudgifter.

Villumfonden finansierer endvidere i alt 28 timer á 350 kroner til vikardækning per deltager for deltagelse på begge moduler. Altså i alt 56 timer til hvert deltagerpar.

 

Kontakt for yderligere info

mikkel hjort

Mikkel Hjorth

Lektor og ph.d. på Læreruddannelsen i VIA

T: +45 87 55 30 00
E: misi@via.dk

Kontakt Mikkel

Tilmeld dig her

Kathrine Holm Kanstrup
Leder af fellowship-programmet 

T: +45 8716 20 26
M: kat@cc.au.dk

Tilmeld dig her