Program for hverdagsliv og fritidspædagogik

Programmets genstandsfelt er de hverdagslige og fritidspædagogiske arenaer, hvor større børn og unges liv udspiller sig. Forskningsprogrammet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Programmets arbejde

 • Medarbejderne i programmet arbejder primært med kvalitative forskningsmetoder, der tager udgangspunkt i større børn og unges egne perspektiver, heriblandt forskellige former for interviews, observationer, inddragende metoder, workshops, fremtidsværksteder m.m.

  Vi forsker blandt andet i:

  • Større børn og unges trivsel, socialisering og dannelse
  • Større børn og unges egne sproglige udtryk og kulturelle udtryksformer
  • Unges overgange i skole- og uddannelsessammenhænge
  • Større børn og unges hverdagsliv i SFO’er, fritidsklubber, m.m.
  • Unge flygtninges fremtidsdrømme, uddannelse og betydningen af midlertidig opholdsstatus
  • Pædagogers arbejde i skole- og fritidspædagogiske sammenhænge
  • Ulighed i pædagogik og uddannelse
  • Læreres, pædagogers og socialrådgiveres handlemåder og professionsidentitet

  Programmets projekter er relevante for pædagoger, lærere, socialrådgivere og andre, der arbejder med større børn og unges trivsel, socialisering og overgange i folkeskolen, SFO’er, klubber, ungdomsklubber, socialt arbejde, frivillige organisationer, m.m. Projekternes fund formidles i undervisning, på seminarer og konferencer i Danmark og i udlandet.

  Se eksempler på projekter i forskningsprogrammet nedenfor.

   

Udvalgte projekter

Fritidspædagogik, pædagog og børn

Fritidspædagogikkens præstationsfrigørende rum

Mistrivslen stiger. Én forklaring på den stigende mistrivsel er præstationspresset og -kulturen i børn og unges hverdagsliv. I præstationssamfundet dyrkes et test- og måleregime og der stilles et krav om konstant selvoptimering.
Projektet undersøger mulighederne for at dyrke præstationsfrigørende rum i fritidspædagogikken med alternative præstationer på spil, og ser på hvordan dette kan bidrage til trivsel.

Kontaktperson: 
Lea Ringskou
E: lri@via.dk

 

Læs mere om projektet i UC Viden
Drenge sidder sammen i klasseværelse

Social Inclusion through pupil’s participation (SIPP)

Praktikere og forskere fra Sverige, Estland, Schweiz, Italien og Danmark undersøger, hvordan der kan skabes bedre betingelser for social inklusion for børn i skoler og fritidsinstitutioner. Projektet er støttet af Erasmus+.

Vi undersøger, hvordan vi kan skabe bedre betingelser for børns oplevelse af social inklusion i skoler og fritidsinstitutioner med afsæt i børnenes perspektiver.

Kontaktperson:
David Thore Gravesen
E: dtg@via.dk

Læs om projektet på UC Viden
Kok arbejder i køkkenet

Sidemandsoplæring og mesterlære på kokkeuddannelsen

I projektet undersøger vi mesterlære- og sidemandsoplæringspraksisser for kokkeelever på Aarhus Tech. 

Med et situeret blik på hverdagslivet fokuserer vi på kokkelærlingenes lærings-, dannelses- og uddannelsesprocesser.Kontaktperson:
Peter Hornbæk Frostholm 
E: phf@via.dk

Læs om projektet på UC Viden

Kontakt

David Thore Gravese
 • David Thore Gravesen

 • Forskningsleder, ph.d. og lektor
 • T: +45 87 55 37 31
Læs mere om David