Program for hverdagsliv og fritidspædagogik

Programmets genstandsfelt er de hverdagslige og fritidspædagogiske arenaer, hvor større børn og unges liv udspiller sig. Forskningsprogrammet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Sådan arbejder vi

Medarbejderne i programmet arbejder primært med kvalitative forskningsmetoder, der tager udgangspunkt i større børn og unges egne perspektiver, heriblandt forskellige former for interviews, observationer, inddragende metoder, workshops, fremtidsværksteder m.m.

Vi forsker blandt andet i:

 • Større børn og unges trivsel, socialisering og dannelse
 • Større børn og unges egne sproglige udtryk og kulturelle udtryksformer
 • Unges overgange i skole- og uddannelsessammenhænge
 • Større børn og unges hverdagsliv i SFO’er, fritidsklubber, m.m.
 • Unge flygtninges fremtidsdrømme, uddannelse og betydningen af midlertidig opholdsstatus
 • Pædagogers arbejde i skole- og fritidspædagogiske sammenhænge
 • Ulighed i pædagogik og uddannelse
 • Læreres, pædagogers og socialrådgiveres handlemåder og professionsidentitet

Programmets projekter er relevante for pædagoger, lærere, socialrådgivere og andre, der arbejder med større børn og unges trivsel, socialisering og overgange i folkeskolen, SFO’er, klubber, ungdomsklubber, socialt arbejde, frivillige organisationer, m.m. Projekternes fund formidles i undervisning, på seminarer og konferencer i Danmark og i udlandet.

Se eksempler på projekter i forskningsprogrammet nedenfor.

Projekt: At være ung med en uvis fremtid

Hvad betyder det for unge flygtninge at vokse op i en situation, der er underlagt midlertidighed i en årrække.

Ung pige sidder ved vindue og tænker

Unge med en uvis fremtid

I projektet undersøger vi hvilke sociale konsekvenser det kan have at være underlagt midlertidighed i en uvis årrække, når man er ung med flygtningebaggrund.

Læs om projektet

Kontakt

Mette Lind Kusk

Adjunkt, forskningsmedarbejder

E: melk@via.dk

Kontakt Mette

Projekt: Social Inclusion through pupil’s participation (SIPP)

Praktikere og forskere fra Sverige, Estland, Schweiz, Italien og Danmark undersøger, hvordan der kan skabes bedre betingelser for social inklusion for børn i skoler og fritidsinstitutioner. Projektet er støttet af Erasmus+.

Studerende er samlet på campus.

Social inklusion blandt elever

Vi undersøger, hvordan vi kan skabe bedre betingelser for børns oplevelse af social inklusion i skoler og fritidsinstitutioner med afsæt i børnenes perspektiver.

Læs om projektet

Kontakt

David Thore Gravesen

Forskningsleder, ph.d., lektor

E: dtg@via.dk

 

Kontakt David

Projekt: Sidemandsoplæring og mesterlære på kokkeuddannelsen

I projektet undersøger vi mesterlære- og sidemandsoplæringspraksisser for kokkeelever på Aarhus Tech. 

Barn læser i en bog.

Hvilken forskningsviden findes?

Med et situeret blik på hverdagslivet fokuserer vi på kokkelærlingenes lærings-, dannelses- og uddannelsesprocesser.
Læs om projektet

Kontakt

Peter Hornbæk Frostholm

Lektor, forskningsmedarbejder

E: phf@via.dk

Kontakt Peter

Kontakt

David Thore Gravesen
 • David Thore Gravesen

 • Forskningsleder, ph.d. og lektor
 • T: +45 87 55 37 31
Læs mere om David