Program for hverdagsliv og fritidspædagogik

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

 
Programmets genstandsfelt er de hverdagslige og fritidspædagogiske arenaer, hvor større børn og unges liv udspiller sig.

Sådan arbejder vi

Medarbejderne i programmet arbejder primært med kvalitative forskningsmetoder, der tager udgangspunkt i større børn og unges egne perspektiver, heriblandt forskellige former for interviews, observationer, inddragende metoder, workshops, fremtidsværksteder, m.m.

Forskningsområder

Vi forsker blandt andet i:

  • Større børn og unges trivsel, socialisering og dannelse
  • Større børn og unges egne sproglige udtryk og kulturelle udtryksformer
  • Unges overgange i skole- og uddannelsessammenhænge
  • Større børn og unges hverdagsliv i SFO’er, fritidsklubber, m.m.
  • Pædagogers arbejde i skole- og fritidspædagogiske sammenhænge
  • Ulighed i pædagogik og uddannelse.

Udvalgte projekter

Programmets projekter er relevante for pædagoger, lærere, socialrådgivere, m.fl., der arbejder med større børn og unges trivsel, socialisering og overgange i folkeskolen, SFO’er, klubber, ungdomsklubber, frivillige organisationer. Projekternes fund formidles i undervisning, på seminarer og konferencer i Danmark og i udlandet.

Forestillinger om ungdom og normalitet i provinsen

I projektet undersøger vi, hvordan unge i 8. klasse oplever, definerer og konstruerer ungdom, normalitet og tilhør i deres fritidsliv.

To unge mennesker taler i naturen.

Unges normalitet i provinsen.

Projektet undersøger unges definition af normalitet og afvigelse. 

Kontakt

Sidse Hølvig Mikkelsen

Lektor, forskningsmedarbejder

sihm@via.dk

MaCE - Marginalisation and Co-created Education

Et internationalt projekt, der handler om at forebygge frafald på skoler og uddannelser og skabe bedre muligheder for unges inklusion i samfundet.

Studerende er samlet på campus.

Hvordan forebygges frafald?

Hvordan skaber man bedre inklusion på ungdoms- og videregående uddannelser?

Kontakt

David Thore Gravesen

Lektpr, ph.d., forskningsleder

dtg@via.dk

 

Dansk og nordisk forskning inden for skole- og fritidspædagogik

Dette projekt kortlægger og skaber dermed overblik over forskningsviden inden for skole- og fritidspædagogik i Danmark og i Norden. 

Barn læser i en bog.

Hvilken forskningsviden findes?

Forskningsbaseret viden om pædagogens arbejde med aldersgruppen 6-18 år bliver kortlagt.

Kontakt

Lea Ringskou

Lektor, forskningsmedarbejder

lri@via.dk

Kontakt

David Thore Gravesen

Forskningsleder,
ph.d og lektor