Program for hverdagsliv og fritidspædagogik

Programmets genstandsfelt er de hverdagslige og fritidspædagogiske arenaer, hvor større børn og unges liv udspiller sig. Forskningsprogrammet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Sådan arbejder vi

Medarbejderne i programmet arbejder primært med kvalitative forskningsmetoder, der tager udgangspunkt i større børn og unges egne perspektiver, heriblandt forskellige former for interviews, observationer, inddragende metoder, workshops, fremtidsværksteder m.m.

Vi forsker blandt andet i:

  • Større børn og unges trivsel, socialisering og dannelse
  • Større børn og unges egne sproglige udtryk og kulturelle udtryksformer
  • Unges overgange i skole- og uddannelsessammenhænge
  • Større børn og unges hverdagsliv i SFO’er, fritidsklubber, m.m.
  • Pædagogers arbejde i skole- og fritidspædagogiske sammenhænge
  • Ulighed i pædagogik og uddannelse.

Programmets projekter er relevante for pædagoger, lærere, socialrådgivere og andre, der arbejder med større børn og unges trivsel, socialisering og overgange i folkeskolen, SFO’er, klubber, ungdomsklubber, frivillige organisationer. Projekternes fund formidles i undervisning, på seminarer og konferencer i Danmark og i udlandet.

Projekt: Forestillinger om ungdom og normalitet i provinsen

I projektet undersøger vi, hvordan unge i 8. klasse oplever, definerer og konstruerer ungdom, normalitet og tilhør i deres fritidsliv.

To unge mennesker taler i naturen.

Unges normalitet i provinsen

Projektet undersøger unges definition af normalitet og afvigelse. 

Læs om normalitetsprojektet

Kontakt

Sidse Hølvig Mikkelsen

Lektor, forskningsmedarbejder

sihm@via.dk

Kontakt Sidse

Projekt: MaCE - Marginalisation and Co-created Education

Et internationalt projekt, der handler om at forebygge frafald på skoler og uddannelser og skabe bedre muligheder for unges inklusion i samfundet.

Studerende er samlet på campus.

Hvordan forebygges frafald?

Hvordan skaber man bedre inklusion på ungdoms- og videregående uddannelser?

Læs mere om MaCE

Kontakt

David Thore Gravesen

Lektor, ph.d., forskningsleder

dtg@via.dk

 

Kontakt David

Projekt: Dansk og nordisk forskning inden for skole- og fritidspædagogik

Dette projekt kortlægger og skaber dermed overblik over forskningsviden inden for skole- og fritidspædagogik i Danmark og i Norden. 

Barn læser i en bog.

Hvilken forskningsviden findes?

Forskningsbaseret viden om pædagogens arbejde med aldersgruppen 6-18 år bliver kortlagt.
Se kortlægning af forskning

Kontakt

Lea Ringskou

Lektor, forskningsmedarbejder

lri@via.dk

Kontakt Lea

Kontakt