Program for Læring og IT (LIT)

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

LIT forsker i hvordan brugen af IT kan udvikle og påvirke læring, undervisning, kommunikation og samarbejde igennem hele uddannelsessystemet generelt.

 

Sådan arbejder vi

Grundlæggende arbejder vi med FoU-aktiviteter til gavn for uddannelserne. Aktiviteterne er fordelt på bl.a. interventioner, projektsamarbejder og vidensformidling. LIT indgår i interne som eksterne projekter, enten inviteret, initieret eller som projektledere.

Forskningsområder

Vi forsker blandt andet i:

  • It og fagdidaktik med fokus på fagdidaktikker i uddannelsessystemet, der er i spil, når it integreres.
  • Teknologiforståelse, der relaterer sig til designprocesser, fx. Design Thinking og Design Learning. Forskningen har også fokus på didaktikken omkring at arbejde med computational thinking og digital myndiggørelse.
  • Digitale designprocesser - Forskningen relaterer sig blandt andet til Learning Design metodologier og kompetenceudviklende designprocesser. 

 

Udvalgte projekter

LIT udvikler og forsker i praksis og i samarbejde med praksis. Vi undersøger blandt andet teknologiforståelsens inddragelse i skolens forskellige fagligheder, hvordan digital myndiggørelse og dannelse forstås i et teknologiforståelses-perspektiv samt, hvordan man kan støtte undervisere i digital udvikling af egen undervisning via designprocesser. 

Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens undervisning

Projektet skal afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen og medvirke til at fremme elevers kritiske og kreative anvendelse og udformning af teknologi. Projektet omfatter både forsøg med et selvstændigt teknologifag og med teknologi i fag.

Elever undervises i teknologiforståelse.

Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning

Få inspiration til teknologiforståelse. Læs om forsøgets to afprøvningsmodeller.

Ny faglighed i teknologiforståelse i folkeskolen

Underviser du i teknologiforståelse? Læs mere om forsøget med 46 skoler rundt i landet.

Kontakt

Lillian Buus

Forskningsleder, ph.d.

libu@via.dk

Child-Centred Competences for Early Childhood Education and Care (ECEC)

Projektet vil udvikle et innovativt online-kursus til støtte for ECEC-studerende til at reflektere over og evaluere børne-centrerede kompetencer. Kurset vil hjælpe studerende med at overveje både forskellige teoretiske fortolkninger af børne-centrerethed sammen med internationale praktiske eksempler.

Læs mere om projektet.

Børnehavebørn i leg

Læs mere om projekt ECED

Læs om projektets samarbejdspartnere og projektets formål.

Innovativt online kursus 

Det internationale samarbejdsprojekt vil udvikle et innovativt online forløb til støtte for ECEC-studerende.

Kontakt

Michal Pilgaard

Lektor, projektleder

mipi@via.dk

 

Cyber Safe Generation (CyGen)

CyGen undersøger problemstillinger relateret til børn og unges adfærd på nettet. Formålet er at designe og afprøve et online redskab i forhold til god og sikker internetadfærd, som involverer børn i alderen 10-14 år som designere.

Børn i folkeskolen undervises i teknologiforståelse.

Kunne du bruge et redskab, der sikrer god internetadfærd?

Efter projektet stilles værktøjet til rådighed for alle.

Designmetoderne

Projektet anvender brugerinvolverede designmetoder. 

Kontakt

Jette Aabo Frydendahl

Lektor, projektdeltager

jes@via.dk

Kontakt

Lillian Buus

Lillian Buus

Forskningsleder, ph.d.

LIBU@via.dk

87 55 18 93