Program for læring og IT (LIT)

LIT forsker i hvordan brugen af IT kan udvikle og påvirke læring, undervisning, kommunikation og samarbejde igennem hele uddannelsessystemet generelt. Forskningsprogrammet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Sådan arbejder vi

Grundlæggende arbejder vi med FoU-aktiviteter til gavn for uddannelserne. Aktiviteterne er fordelt på bl.a. interventioner, projektsamarbejder og vidensformidling. LIT indgår i interne som eksterne projekter, enten inviteret, initieret eller som projektledere. 

Vi forsker blandt andet i:

  • It og fagdidaktik med fokus på fagdidaktikker i uddannelsessystemet, der er i spil, når it integreres.
  • Teknologiforståelse, der relaterer sig til designprocesser, fx. Design Thinking og Design Learning. Forskningen har også fokus på didaktikken omkring at arbejde med computational thinking og digital myndiggørelse.
  • Digitale designprocesser. Forskningen relaterer sig blandt andet til Learning Design metodologier og kompetenceudviklende designprocesser. 

LIT udvikler og forsker i praksis og i samarbejde med praksis. Vi undersøger blandt andet teknologiforståelsens inddragelse i skolens forskellige fagligheder, hvordan digital myndiggørelse og dannelse forstås i et teknologiforståelses-perspektiv samt, hvordan man kan støtte undervisere i digital udvikling af egen undervisning via designprocesser. 

 

Projekt: Evaluering af Makerspaces i folkeskolen

Projektet er en evaluering af Villum Fondens uddelte midler til elleve kommuners etablering af makerspaces i folkeskolen. Evalueringen skal bidrage med viden om organiseringsmuligheder, didaktiske strategier og udbyttet af undervisningen i makerspaces. Projektet udføres sammen med DPU, Aarhus Universitet og konsulentfirmaet Epinion.

Makerspace-lokale

Hvordan kan makerspaces bruges i folkeskolen?

Læs mere om projektet, find viden om makerspaces og se løbende resultater fra vores evaluering af makerspaces i de elleve kommuner.
Læs om projektet på UC Viden

Følg med i vores LinkedIn-gruppe

Deltag i vores erfaringsudveksling, videndeling og få løbende nyheder og resultater i forskellige formater fra projektet. 
Tilmeld dig LinkedIn-gruppen

Kontakt

Lillian Buus
Forskningsleder, ph.d.
E: libu@via.dk

Kontakt Lillian

Projekt: Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens undervisning

Projektet skal afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen og medvirke til at fremme elevers kritiske og kreative anvendelse og udformning af teknologi. Projektet omfatter både forsøg med et selvstændigt teknologifag og med teknologi i fag.

Elever undervises i teknologiforståelse.

Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen

Få inspiration til teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. Læs om forsøgets to afprøvningsmodeller.
Se forsøg

Ny faglighed i teknologiforståelse i folkeskolen

Underviser du i teknologiforståelse? Læs mere om forsøget med 46 skoler rundt i landet.
Læs om teknologiforsøget

Kontakt

Lillian Buus
Forskningsleder, ph.d.
E: libu@via.dk

Kontakt Lillian

Projekt: Child-Centred Competences for Early Childhood Education and Care (ECEC)

Projektet vil udvikle et innovativt online-kursus til støtte for ECEC-studerende til at reflektere over og evaluere børne-centrerede kompetencer. Kurset vil hjælpe studerende med at overveje både forskellige teoretiske fortolkninger af børne-centrerethed sammen med internationale praktiske eksempler.

Læs mere om projektet.

Børnehavebørn i leg

Læs mere om projekt ECED

Læs om projektets samarbejdspartnere og projektets formål.

Læs om kompetenceprojektet

Innovativt online kursus 

Det internationale samarbejdsprojekt vil udvikle et innovativt online forløb til støtte for ECEC-studerende.
Læs om Erasmus+projektet

Kontakt

Michal Pilgaard
Lektor, projektleder
E: mipi@via.dk

Kontakt Michal

Projekt: VIA-studerendes digitale læringsmiljø

Projektet kortlægger det digitale læringsmiljø for studerende i VIA og undersøger det store landskab af digitale værktøjer, som de studerende bruger i forbindelse med deres uddannelse.

De studerendes digitale studiemiljø i VIA

Hvordan ser det digitale læringsmiljø ud for VIAs studerende?

Undersøgelsen er et komparativt studie som sammenligner VIA-studerendes digitale læringsmiljø med universitetsstuderendes.
Læs om projektet

Sammenligneligt digitalt læringsmiljø på VIA og universiteter

VIA-studerendes digitale læringsmiljø kan beskrives som en medieøkologi med mange digitale værktøjer (over 160).
Læs hele rapporten

Kontakt

Eval Rud Møller
Lektor, ph.d.
E: erm@via.dk

Kontakt Eval

Tema: Teknologiforståelse

Fellowship i design og ny teknologi 

Hvad kan teknologiforståelse lære af entreprenørskab? Mulighederne præsenteres i form af fire bud på didaktiske strategier, som undervisere kan anvende i egen undervisning – uanset hvilken kontekst de underviser i. De fire strategier er samlet i Kryds4-modellen.

Læs mere her

Teknologiforståelse på læreruddannelsen

Hør hvordan Johann Høj Radmer har arbejdet med teknologiforståelse i sin uddannelse til lærer, og hvordan han i dag bringer det i spil over for sine elever i folkeskolen.

Seneste nyt

Kontakt

Lillian Buus | VIA University College
  • Lillian Buus

  • Forskningsleder, ph.d.
  • T: 87 55 18 93
Læs mere om Lillian