Program for matematik- og naturfagsdidaktik

Vi forsker i matematik- og naturfagsdidaktik og udvikler viden til gavn for læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og professionerne, der knytter sig hertil. Forskningsprogrammet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Programmets arbejde

 • Vi udvikler kompetencer hos studerende, lærere og pædagoger til at planlægge, udvikle, evaluere undervisning og pædagogiske aktiviteter på et forskningsbaseret grundlag. Det gør vi gennem udvikling af didaktik, aktiviteter, læremidler og undervisningsstrategier.

  Vi forsker blandt andet i:

  • Problembaserede arbejdsformer: IBSE, Engineering, undersøgelseskompetence
  • Natur- og matematikfaglige læreprocesser hos børn og unge
  • Elever med særlige behov (talenter og matematikvanskeligheder)
  • Læreres og pædagogers professionelle udvikling og faglighed
  • Undervisning i FN’s bæredygtighedsmål

  Vi udvikler og forsker i praksis ved at skabe didaktiske laboratorier, hvor vi undersøger, hvad der sker, når nye indsatser eller læringsaktiviteter prøves af. Vores projekter er ofte kendetegnet af tæt praksissamarbejde med skoler og daginstitutioner, dyb forankring i læreruddannelsen og pædagoguddannelsen og samarbejde på tværs af professioner. 

Udvalgte projekter

Scope projekt

Projekt: Scope

SCOPE er et tiårigt projekt, som følger og kortlægger børn og unges naturvidenskabelige viden, interesse og dannelse. Projektet følger den samme gruppe af børn og unge i både skolen, familien og fritiden. 
Læs mere om SCOPE

Stor undersøgelse skal give viden om børns interesse for naturvidenskab.

Kontaktperson: 
Camilla Bech Blomgren
E: cabb@via.dk

Læs om Scope
Dreng tegner i hæfte.

Projekt: Track

Forskningsprojektet TRACK (Teaching Routines And Content Knowledge) undersøger, om læringsmetoder fra Singapore kan bruges til at løfte danske børns niveau i matematik. 
Læs om projektets videngrundlag

Læs om projektets formål, metoder og opbygning af materiale til undervisning. 

Kontaktperson:
Pernille Ladegaard Pedersen
E: pelp@via.dk

Læs om TRACK
Dagtilbudsreformen 2019

Matematisk opmærksomhed og Science i dagtilbud

I programmet har vi særlig fokus på børn i 0-6 års alderen. Både indenfor matematik og naturfag er der i programmet eksperter på området som arbejder med spændende projektet omkring matematisk opmærksomhed og science i dagtilbud.

 

Læs om matematik og science
Pige kigger på sten med forstørrelsesglas

Projekt om pigers deltagelse i science

Årsagerne til pigers lavere motivation i naturfagene er omdiskuterede og komplekse. Dette projekts fokus er samspillet mellem unges identitetsdannelse, og udvikling af interesse og motivation i naturfagene. I projektet indhenter vi data fra udskolingsklasser i den danske grundskole, der belyser hvordan elevernes indbyrdes dynamikker og holdninger til naturfagene påvirker deres motivation.

Kontakt

Foto af Lóa Björk Jóelsdóttir
 • Lóa Björk Jóelsdóttir

 • Lektor og Programkoordinator Matematik
Læs mere om Lóa
Peer Daugbjerg
 • Peer Daugbjerg

 • Lektor, PhD og Forskningsleder
 • T: 87553282
Læs mere om Peer