Program for matematik- og naturfagsdidaktik

Vi forsker i matematik- og naturfagsdidaktik og udvikler viden til gavn for læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og professionerne, der knytter sig hertil. Forskningsprogrammet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Sådan arbejder vi

Vi udvikler kompetencer hos studerende, lærere og pædagoger til at planlægge, udvikle, evaluere undervisning og pædagogiske aktiviteter på et forskningsbaseret grundlag. Det gør vi gennem udvikling af didaktik, aktiviteter, læremidler og undervisningsstrategier.

Vi forsker blandt andet i:

  • Problembaserede arbejdsformer: IBSE, Engineering, undersøgelseskompetence
  • Natur- og matematikfaglige læreprocesser hos børn og unge
  • Elever med særlige behov (talenter og matematikvanskeligheder)
  • Læreres og pædagogers professionelle udvikling og faglighed
  • Undervisning i FN’s bæredygtighedsmål

Vi udvikler og forsker i praksis ved at skabe didaktiske laboratorier, hvor vi undersøger, hvad der sker, når nye indsatser eller læringsaktiviteter prøves af. Vores projekter er ofte kendetegnet af tæt praksissamarbejde med skoler og daginstitutioner, dyb forankring i læreruddannelsen og pædagoguddannelsen og samarbejde på tværs af professioner. 

Projekt: TRACK

Forskningsprojektet TRACK (Teaching Routines And Content Knowledge) undersøger, om læringsmetoder fra Singapore kan bruges til at løfte danske børns niveau i matematik. 
Læs om projektets videngrundlag

Dreng tegner i hæfte.

Se mere om TRACK

Læs om projektets formål, metoder og opbygning af materiale til undervisning. 

Læs om TRACK

Kontakt

Pernille Ladegaard Pedersen

Projektleder for TRACK

pelp@via.dk

Kontakt Pernille

Projekt: SCOPE

SCOPE er et tiårigt projekt, som følger og kortlægger børn og unges naturvidenskabelige viden, interesse og dannelse. Projektet følger den samme gruppe af børn og unge i både skolen, familien og fritiden. 
Læs mere om SCOPE

Foto af skoleelev og lærer

Elevers syn på naturfag kortlægges

Stor undersøgelse skal give viden om børns interesse for naturvidenskab.
Læs om projektet på UC Viden

Kontakt

Camilla Bech Blomgren

Lektor 

CABB@via.dk

Kontakt Camilla

Mere fra programmet

Kontakt

Foto af Lóa Björk Jóelsdóttir
  • Lóa Björk Jóelsdóttir

  • Lektor og Programkoordinator Matematik
Læs mere om Lóa
Peer Daugbjerg
  • Peer Daugbjerg

  • Lektor, PhD og Forskningsleder
  • T: 87553282
Læs mere om Peer