Program for matematik- og naturfagsdidaktik

Vi forsker i matematik- og naturfagsdidaktik og udvikler viden til gavn for læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og professionerne, der knytter sig hertil. Forskningsprogrammet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Sådan arbejder vi

Vi udvikler kompetencer hos studerende, lærere og pædagoger til at planlægge, udvikle og evaluere undervisning på et forskningsbaseret grundlag. Det gør vi gennem udvikling af didaktik, læremidler og undervisningsstrategier.

Vi forsker blandt andet i:

  • Problemarbejdsformer: IBSE, Engineering, undersøgelseskompetence
  • Digitale læremidler: AR/VR, simuleringer, modellering
  • Natur- og matematikfaglige læreprocesser hos børn og unge
  • Elever med særlige behov (talenter og matematikvanskeligheder)
  • Læreres og pædagogers professionelle udvikling og undervisningsfaglighed
  • Undervisning i FN’s bæredygtighedsmål

Vi udvikler og forsker i praksis ved at skabe didaktiske laboratorier, hvor vi undersøger, hvad der sker, når nye indsatser eller læringsaktiviteter prøves af. Vores projekter er ofte kendetegnet af tæt praksissamarbejde med skoler og daginstitutioner, dyb forankring i læreruddannelsen og pædagoguddannelsen og samarbejde på tværs af professioner. 

Projekt: Engineering i skolen

Engineering i skolen er et tiårigt projekt, der skal integrere 'engineering' som undervisningsmetode i naturfagsundervisningen. VIA har udviklet en internationalt anerkendt didaktik, der fremmer elevernes læring og løfter det faglige niveau i STEM-undervisningen. Læs mere om projektet.

elever leger

Engineering på skoleskemaet

Få inspiration til at sætte Engineering på skoleskemaet, og læs om projektets samarbejdspartnere.

Læs mere på Engineer the future

Ny didaktik til Engineering i skolen 

Underviser du i naturfag? Vi har udviklet en ny didaktik i forbindelse med projektet “Engineering i Skolen”.
Hent didaktikken her

Kontakt

Martin Krabbe Sillasen

Docent, ph.d.

msil@via.dk

Kontakt Martin

Projekt: TRACK

Forskningsprojektet TRACK (Teaching Routines And Content Knowledge) undersøger, om læringsmetoder fra Singapore kan bruges til at løfte danske børns niveau i matematik. 
Læs om projektets videngrundlag

 

Dreng tegner i hæfte.

Se mere om TRACK

Læs om projektets formål, metoder og opbygning af materiale til undervisning. 

Læs om TRACK

Bliv en del af TRACK

Vil du være en af de første, der får mulighed for at tilmelde din skole til TRACK og løbende blive opdateret? 
Tilmeld dig TRACK

Kontakt

Lóa Björk Jóelsdóttir

Programkoordinator for Matematik

loho@via.dk


Kontakt Lóa

Projekt: SCOPE

SCOPE er et tiårigt projekt, som følger og kortlægger børn og unges naturvidenskabelige viden, interesse og dannelse. Projektet følger den samme gruppe af børn og unge i både skolen, familien og fritiden. 
Læs mere om SCOPE

Foto af skoleelev og lærer

Elevers syn på naturfag kortlægges

Stor undersøgelse skal give viden om børns interesse for naturvidenskab.
Læs artikel i Skoleliv

Kontakt

Peer Daugbjerg

Lektor, projektleder

pd@via.dk

Kontakt Peer

Seneste nyt

Kontakt

Simon Olling Rebsdorf
Læs mere om Simon
Foto af Lóa Björk Jóelsdóttir
  • Lóa Björk Jóelsdóttir

  • Programkoordinator Matematik
  • E:
Læs mere om Lóa