Program for outdoorpædagogik

I program for outdoorpædagogik arbejder vi bredt med betydningen af at inddrage omverdenen i pædagogiske processer og læringsaktiviteter i uderummet. Forskningsprogrammet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Programmets arbejde

 • Vi styrker gennem forskning og udvikling udeskoler, naturbørnehaver- og daginstitutioner og læring i naturen bredt forstået. Vi samarbejder med andre aktører med at sætte en dagsorden inden for arbejdet med børn og unge i dagtilbud og skole i Danmark.

  Vi forsker blandt andet i:

  • Daginstitutioners brug af naturen
  • Udbredelsen af udeskole
  • Bæredygtighedsperspektiv i ude-aktiviteter
  • Betydningen af naturaktiviteter for udsatte børn

  I programmet beskæftiger vi os med pædagogiske og praktiske aspekter af det professionelle arbejde med børn i daginstitutioner og skoler, når dette arbejde foregår udenfor. Der er desuden tilknyttet tre ph.d. projekter 

Udvalgte projekter

Pædagog og børnehavebørn sidder samlet på en græsplæne og kigger på noget sammen.

Kom med ud

Dagtilbud har stor betydning for små børns naturvaner. I projektet "Kom med ud" undersøges og formidles danske pædagogers naturpraksis på baggrund af kortlægning, videnoversigt og undersøgelse af god praksis. Projektet er et eksternt finansieret forsknings -og udviklingsprojekt.  

Center for Børn og Natur skal sikre, at børn i børnehaver og vuggestuer skal mest muligt ud i grønne omgivelser i forbindelse med det pædagogiske arbejde. Pædagogerne har stor erfaring med at arbejde udenfor, men en ny rapport sætter spørgsmålstegn ved, om pædagoguddannelserne ruster de nyuddannede pædagoger godt nok til det arbejde. Læs hele rapporten.

Kontaktperson:
Niels Ejbye-Ernst
E: nee@via.dk

Se Center for Børn og Natur
børn og pædagog

HJÆLP jeg skal ud med børnene

Hasteinitiativ med praktisk og teoretisk hjælp til skoler og daginstitutioner, der skal arbejde mest muligt ude med børnene i foråret 2020. Projektet er et samarbejde med Center for Børn og Natur. 

Covid-19 satte landets pædagoger og lærer på en særlig opgave med at undervise og aktivere børn udendørs. Få inspiration til aktiviteter

Vi har mange forsknings- og udviklingsprojekter inden for udeskole. Få hjælp til implementering, udvikling eller evaluering af udeskole med gratis materialer. 

 


Kontaktperson:
Karen Barfod
E: ksba@via.dk

Læs mere om projektet.
Elev ved sø lærer naturfag og bæredygtighed

Bæredygtig udvikling i dagsinstitutioner

Projektet sætter fokus på pædagogers arbejde i daginstitutioner med FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling. Børn lærer om bæredygtighed i det fri. 

Udvikling af udendørspædagogik er rammerne for at fremme børns læring  i  bæredygtighed.

FNs 17 verdensmål: Projektet om børn og bæredygtighed relaterer sig til verdensmålene for bæredygtig udvikling. 

 

 

 

Kontaktperson:
Karen Møller-Jensen
E: kmj@via.dk

Læs om læringsprojektet
4 mennesker taler sammen rundt om et bord

Netværk

Forskningsprogrammet for Outdoorpædagogik har et stort netværk indenfor både grundskoler, professionshøjskoler og universiteter, som arbejder i feltet omkring pædagogik, læring og outdoor.

Kontakt

Karen Seierøe Barfod
 • Karen Seierøe Barfod

 • Forskningsleder, ph.d. og docent
 • T: +45 51 76 99 11
Læs mere om Karen