Program for outdoorpædagogik

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

I program for outdoorpædagogik arbejder vi bredt med betydningen af at inddrage omverdenen i pædagogiske processer og læringsaktiviteter i uderummet. 

Sådan arbejder vi

Vi styrker gennem forskning og udvikling udeskoler, naturbørnehaver- og daginstitutioner og læring i naturen bredt forstået. Vi samarbejder med andre aktører med at sætte en dagsorden inden for arbejdet med børn og unge i dagtilbud og skole i Danmark.

Forskningsområder

Vi forsker blandt andet i:

  • Daginstitutioners brug af naturen
  • Udbredelsen af udeskole
  • Bæredygtighedsperspektiv i ude-aktiviteter
  • Betydningen af naturaktiviteter for udsatte børn

Udvalgte projekter

I programmet beskæftiger vi os med pædagogiske og praktiske aspekter af det professionelle arbejde med børn i daginstitutioner og skoler, når dette arbejde foregår udenfor. Der er desuden tilknyttet tre ph.d. projekter 

Kom med ud

Dagtilbud har stor betydning for små børns naturvaner. I projektet "Kom med ud" undersøges og formidles danske pædagogers naturpraksis på baggrund af kortlægning, videnoversigt og undersøgelse af god praksis. Projektet er et eksternt finansieret forsknings -og udviklingsprojekt.  
Børnehavebørn lærer om insekter i naturen.

Børn skal mere ud

Center for Børn og Natur skal sikre, at børn i børnehaver og vuggestuer skal mest muligt ud i grønne omgivelser i forbindelse med det pædagogiske arbejde. 

Naturen skaber trivsel hos småbørn

Flere børn skal ud i naturen og få erfaringer og gode oplevelser, som kan danne baggrund for leg, læring, udvikling og trivsel. Det arbejder vi på gennem projekter, forskning, formidling, netværksaktiviteter og debatter.

Kontakt

Niels Ejbye-Ernst

Ph.d. og lektor

NEE@via.dk

HJÆLP jeg skal ud med børnene

Hasteinitiativ med praktisk og teoretisk hjælp til skoler og daginstitutioner, der skal arbejde mest muligt ude med børnene i foråret 2020. Projektet er et samarbejde med Center for Børn og Natur.

Læs mere om projektet.

Skoleelever på vej ud i naturen.

Inspiration til læring og aktiviteter i det fri

Covid-19 satte landets pædagoger og lærer på en særlig opgave med at undervise og aktivere børn udendørs. 

Gratis læringsmaterialer til udeskole

Vi har mange forsknings- og udviklingsprojekter inden for udeskole. Få hjælp til implementering, udvikling eller evaluering af udeskole med gratis materialer. 

Kontakt

Karen Barfod

ksba@via.dk

Bæredygtig udvikling i dagsinstitutioner

Projektet sætter fokus på pædagogers arbejde i daginstitutioner med FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling.
Børn tegner med kul i naturen.

Børn lærer om bæredygtighed i det fri

Udvikling af udendørspædagogik er rammerne for at fremme børns læring  i  bæredygtighed. 

FNs 17 verdensmål

Projektet om børn og bæredygtighed relaterer sig til verdensmålene for bæredygtig udvikling. 

Kontakt

Karen Møller-Jensen

Cand.mag.

KMJ@via.dk

Kontakt

Karen Seierøe Barfod

Karen Seierøe Barfod

Forskningsleder, 

ph.d. og lektor