Program for professionsdidaktik

Vi forsker i og bidrager til udvikling af forskningsinformerede tilgange til professionsuddannelse og professionelles læring og samarbejde. Forskningsprogrammet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Programmets arbejde

 • Professionsdidaktik er et felt med mange aktørgrupper. Vi arbejder dialogorienteret i samarbejde med uddannelse og profession og kritisk konstruktivt samt analytisk. Forskningen anvender forskellige design og metoder med en hovedvægt på kvalitative tilgange. 

  • Undervisnings- og læringsformer i professionsuddannelserne
  • Videnproduktion og -omsætning i professionsuddannelser og praksis
  • Samspil mellem forskning, udvikling, innovation og uddannelse 
  • Implementering og transitioner i forbindelse med forandringsprocesser
  • Ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse og underviseres kompetenceudvikling

  Programmets forskere bidrager til professionsrettet og praksisrelevant forskning i en lang række projekter.  Dette er i tæt samarbejde med undervisere, studerende og professionens praksis prioriteres. Det samme gør formidling direkte målrettet uddannelserne. 

Udvalgte projekter og tematikker

Laerer med elever

Professionsidentitet i Professionsuddannelserne

Projektet undersøger, hvordan professionsuddannelserne (bedst) kan understøtte de studerende i dannelsen og udviklingen af en professionel identitet. Hvordan dannes den individelle professionelle identitet (populært sagt: Hvem er jeg i professionen) og den kollektive professionsidentitet (populært sagt: Hvem er vi i professionen)? 

I projektet undersøges professionsidentitet på tværs af forskellige professionsuddannelser (Sygeplejerske, Lærer, Socialrådgiver, Ernæring og sundhed) og desuden indgår et aktionsforskningsprojekt med udvikling på Ernæring og Sundhedsuddannelsen. 

 

Kontaktperson:
Lekor Nanna Ruenkratok Lang
E: naru@via.dk

Læs mere om projektet her
Ung dreng

Demokrati på ungdomsuddannelser

Erhvervsuddannelserne skal iflg. formålet ”bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund”. Projektet her har derfor fokus på både at samle viden om relevante demokratiske sammenhænge, samt muligheder for konkrete udviklingstiltag og initiativer. Metodisk arbejdes med dokumentanalyser af de politiske og samfundsmæssige intentioner. Desuden foretages interviews med elever på en erhvervsuddannelse for at få viden om deres erfaringer med demokrati, og hvorledes erhvervsuddannelsen kan styrke interessen for deltagelse. 

Kontaktperson:
Lektor Henriette Duch 
E: hedu@via.dk

Læs mere om projektet her
Læreruddannelsen i VIA: Iris Connect video

Undervisere i professionsuddannelserne - og deres professionelle udvikling

Der er i de seneste år i international forskning kommet særligt fokus på ”læreruddannere”, som en profession i sig selv. Her bidrager vi med forskning og udvikling bl.a. i projektet Læreruddannelsen som Udviklingslaboratorium (LULAB).

Læs mere om LULAB følgeforskning her.

Desuden ser vi på ”professionsuddannere” bredere set, og behovet for professionel udvikling både for adjunkter og lektorer i et projekt knyttet til VIAs Uddannelsesakademi.

Læs mere om forskningen med tilknytning til Uddannelsesakademiet her.

Kontaktperson:
Docent og forskningsleder Birgitte Lund Nielsen
E: bln@via.dk

Aktuelt

Bøger

Lærerkompetencer og læreruddannelse - i et dobbeltdidaktisk perspektiv

Forskere fra Program for Professionsdidaktik har siden 2019 bidraget med forskning i regi af det norske projekt TEQ21 (Teacher Qualification for the 21st century - teachers' professional competence).
Du kan læse mere om forskningen her og på den norske hjemmeside.

Forskningsleder Birgitte Lund Nielsen bidrog med et oplæg ved projektets afslutningskonference i Oslo i september 2023 og har to kapitler med i ny norsk bog: ”Utdanning for tverrfaglige mål". Teksterne handler om ”Lærerkompetencer og læreruddannelse – i et dobbeltdidaktisk perspektiv” og "Forståelser af transdisciplinære lærerkompetencer”.
Studerende ser på computerskærm.

Netværksaktiviteter


Program for Professionsdidaktik arrangerer løbende åbne netværksarrangementer for alle interesserede –  undervisere, professionelle praktikere, studerende og andre. Målet er at skabe dialog om professionsdidaktisk forskning. Arrangementerne annonceres løbende her på siden og af forskellige andre kanaler.

I 2023 har vi haft netværksarrangement om merituddannelse og sporskiftemodeller. Desuden er en ny bog om Gruppearbejde, programmets forskere har bidraget til, blevet præsenteret og diskuteret.
Læs mere om bogen her
Linkedin logo

Program for Professionsdidaktik på LinkedIn

Du kan løbende følge med i programmets aktiviteter og nyheder på LinkedIn under #professionsdidaktik eller på forskningsleder Birgitte Lund Nielsens profil her.

Kalender

Grafik af kalendersider

Temaeftermiddag om Professionel Identitet

Onsdag d. 8/5-2024 afholdes temaeftermiddag kl. 12:30-15:30 om Professionel Identitet, bl.a. med præsentation af ny forskning. Mere information og tilmelding her

Se arrangementer

Professionsdidaktisk konference

I december 2023 blev der afholdt en konference, hvor programmets forskning i projektet Læreruddannelsen som Udviklingslaboratorium (LULAB) blev præsenteret.  Vi fortsætter med professionsdidaktisk konference i 2024
Læs mere her

Tidligere arrangementer

Programmet arrangerer løbende åbne netværksarrangementer for alle interesserede – undervisere, professionelle praktikere, studerende og andre
Materiale fra tidligere arrangementer

Kontakt

Foto af Birgitte Lund Nielsen
 • Birgitte Lund Nielsen

 • Docent, ph.d.
 • T: +45 28 74 21 76
Læs mere om Birgitte