Program for professionsdidaktik

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

Vi forsker i og bidrager til udvikling af forskningsinformerede tilgange til professionsuddannelse og professionelles læring og samarbejde.

Sådan arbejder vi

Professionsdidaktik er et felt med mange aktørgrupper. Vi arbejder dialogorienteret i samarbejde med uddannelse og profession og kritisk konstruktivt samt analytisk. Forskningen anvender forskellige design og metoder med en hovedvægt på kvalitative tilgange. 

 


Forskningsområder

  • Undervisnings- og læringsformer i professionsuddannelserne
  • Videnproduktion og -omsætning i professionsuddannelser og praksis
  • Samspil mellem forskning, udvikling, innovation og uddannelse 
  • Implementering og transitioner i forbindelse med forandringsprocesser
  • Ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse og underviseres kompetenceudvikling

Udvalgte projekter

Programmets forskere bidrager til professionsrettet og praksisrelevant forskning i en lang række projekter.  Dette er i tæt samarbejde med undervisere, studerende og professionens praksis prioriteres. Det samme gør formidling direkte målrettet uddannelserne. 

Uddannelsesudvikling i professionsuddannelse – læreruddanneres og studerendes agency 

Der forskes i projekt LULAB, hvor undervisere, studerende og samarbejdspartnere eksperimenterer med undervisning og arbejdsformer. Forskningen har fokus på organisatorisk læring og professionel agency.

Læs mere om projektet her.

Forskere brainstormer til workshop om didaktik.

Følgeforskning i LULAB-initiativet 

Dette studie undersøger initiativet Læreruddannelsen som Udviklingslaboratorium (LULAB).

En af ti ambitioner for læreruddannelsen

Læreruddannelsen som et udviklingslaboratorium er en del af ti ambitioner.

Kontakt

Birgitte Lund Nielsen

Docent, ph.d.

bln@via.dk

TEQ21

TEQ21-projektet handler om vidensformer i læreruddannelsen og læreres professionelle kompetencer - med særligt fokus på tre transdisciplinære kompetenceområder:

  • professionel diversitetskompetence
  • forsknings- og udviklingskompetence
  • digitale kompetencer

Projektet forsker i lærerstuderendes kompetencer i ramme af norsk læreruddannelse (professionsmaster)

Læs mere om projektet.

Studerende ser på computerskærm.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd støtter projektet, som er et skandinavisk samarbejde.

Kontakt

Jens Hansen Lund

Lektor, ph.d.

je@via.dk

 

Forskning i diplomuddannelse, didaktisk anvendelse og organisatoriske rammer

Dette projekts formål er at kvalificere undervisning på erhvervsskoler. Der forskes i kontekst af diplomuddannelse i erhvervspædagogik og dens betydning for undervisning på erhvervsuddannelserne. Transition af viden, professionel identitet og organisatorisk kontekst står centralt.

 

Studerende foran skærm.

Kompetenceløft og øget gennemførsel

Erhvervsskoleelever skal blandt andet have større læringsudbytte.

Kontakt

Henriette Duch

Lektor, ph.d.

hedu@via.dk

Kontakt

Foto af Birgitte Lund Nielsen

Birgitte Lund Nielsen

Docent, ph.d.

Lektor, ph.d. Jens Hansen Lund

Jens Hansen Lund

Lektor, ph.d.

Henriette Duch

Henriette Duch

Lektor, ph.d.