Program for professionsdidaktik

Vi forsker i og bidrager til udvikling af forskningsinformerede tilgange til professionsuddannelse og professionelles læring og samarbejde. Forskningsprogrammet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Sådan arbejder vi

Professionsdidaktik er et felt med mange aktørgrupper. Vi arbejder dialogorienteret i samarbejde med uddannelse og profession og kritisk konstruktivt samt analytisk. Forskningen anvender forskellige design og metoder med en hovedvægt på kvalitative tilgange. 

 • Undervisnings- og læringsformer i professionsuddannelserne
 • Videnproduktion og -omsætning i professionsuddannelser og praksis
 • Samspil mellem forskning, udvikling, innovation og uddannelse 
 • Implementering og transitioner i forbindelse med forandringsprocesser
 • Ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse og underviseres kompetenceudvikling

Programmets forskere bidrager til professionsrettet og praksisrelevant forskning i en lang række projekter.  Dette er i tæt samarbejde med undervisere, studerende og professionens praksis prioriteres. Det samme gør formidling direkte målrettet uddannelserne. 

Programmet arrangerer løbende åbne netværksarrangementer for alle interesserede –  undervisere, professionelle praktikere, studerende og andre.  Målet er at skabe dialog om professionsdidaktisk forskning. Disse arrangementer annonceres her: https://professionsdidaktik.wordpress.com/netvaerk/

 

Projekt: Uddannelsesudvikling i professionsuddannelse – læreruddanneres og studerendes agency 

Der forskes i projekt LULAB, hvor undervisere, studerende og samarbejdspartnere eksperimenterer med undervisning og arbejdsformer. Forskningen har fokus på organisatorisk læring og professionel agency. Læs mere om LULAB-initiativet her.

Forskere brainstormer til workshop om didaktik.

Følgeforskning i LULAB-initiativet 

Dette studie undersøger initiativet Læreruddannelsen som Udviklingslaboratorium (LULAB).

Læs om følgeforskningen

En af ti ambitioner for læreruddannelsen

Læreruddannelsen som et udviklingslaboratorium er en del af ti ambitioner.

Læs de ti ambitioner

Kontakt

Birgitte Lund Nielsen

Docent, ph.d.

bln@via.dk

Kontakt Birgitte

Projekt: TEQ21

TEQ21-projektet handler om videnformer i læreruddannelsen og læreres professionelle kompetencer - med særligt fokus på tre transdisciplinære kompetenceområder:

 • professionel diversitetskompetence
 • forsknings- og udviklingskompetence
 • digitale kompetencer

Projektet forsker i lærerstuderendes kompetencer i ramme af norsk læreruddannelse (professionsmaster)

Læs mere om projektet.

Studerende ser på computerskærm.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd støtter projektet, som er et skandinavisk samarbejde.
Se projektside på Oslo Met

Viden i læreruddannelsen

Jens H. Lund og Birgitte Lund Nielsen deler ny viden i artiklen “Viden i lærer-uddannelsen – en analysemodel”. 
Se Viden i læreruddannelsen

Kontakt

Birgitte Lund Nielsen

Docent, ph.d.

bln@via.dk

 

Kontakt Birgitte

Projekt: Forskning i diplomuddannelse, didaktisk anvendelse og organisatoriske rammer

Dette projekts formål er at kvalificere undervisning på erhvervsskoler. Der forskes i kontekst af diplomuddannelse i erhvervspædagogik og dens betydning for undervisning på erhvervsuddannelserne. Transition af viden, professionel identitet og organisatorisk kontekst står centralt.

 

Studerende foran skærm.

Kompetenceløft og øget gennemførsel

Erhvervsskoleelever skal blandt andet have større læringsudbytte.

Læs om gennemførselsprojektet

Kontakt

Henriette Duch

Lektor, ph.d.

hedu@via.dk

Kontakt Henriette

Kontakt

Foto af Birgitte Lund Nielsen
 • Birgitte Lund Nielsen

 • Docent, ph.d.
 • T: +45 28 74 21 76
Læs mere om Birgitte
Henriette Duch
 • Henriette Duch

 • Lektor, ph.d.
 • T: +45 87 55 18 07
Læs mere om Henriette