Program for sprog og literacy

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

Vi forsker i sprog- og literacypædagogik, i andet- og fremmedsprogspædagogik: Vi forsker i praksisser med sprog og tekster i dagtilbud og skoler.

Sådan arbejder vi

Vores projekter udvikler nye forståelser af og nye bud på, hvad sprog- og literacypædagogik kan være i dagtilbud og skoler. Vi bidrager dermed med viden til kommende og nuværende pædagoger og lærere, der skal udvikle børns sprog, undervise elever i første- og fremmed- andetsprog og lære elever at læse.

 

Forskningsområder

- Sprog i dagtilbud

- Literacy og literacy-undervisning

- Fremmedsprogsdidaktik

- Læse- og skrivevanskeligheder

- Flersprogethed

Udvalgte projekter

Projekterne undersøger, hvad der sker, når børn, pædagoger, elever og lærere er sammen om at bruge sprog, lære om sprog, og når de bruger tekster i dagtilbud og skoler. Projekterne gennemføres i tæt samarbejde med praksis, og vi undersøger og formidler viden om literacy- og sprogpædagogik, der tilbyder nye forståelser af praksis og bud på nye veje frem.

Vuggestuens sprogmiljø

Vi sætter i vores projekter fokus på vuggestuens sprogmiljø. Vi undersøger små børns sprog og kommunikation og den sprogpædagogiske praksis i vuggestuen med henblik på at udvikle vuggestuens sprogmiljø i samarbejde med det pædagogiske personale.
Små børn synger

Når de små synger

Hvordan kan man skabe rammer for små børns deltagelse i sangaktiviteter i vuggestuen?

Vores projekter

Læs mere om vores afsluttede og igangværende projekter om sprog i vuggestuen.

Kontakt

Line Møller Daugaard

Forskningsleder, ph.d., docent

lida@via.dk

 

Inferens i fagtekstlæsning på førstesprog og andetsprog

Projektet omfatter en effektundersøgelse baseret på 4. klassetrin med 284 elever og 18 lærere.
Børn i børnehave.

Et ph.d.-projekt (2018-21)

Projektet undersøger om første- og andetsprogslæsere har samme udbytte af inferensundervisning.

Forventede resultater

Resultaterne fra projektet vil kunne imødekomme uvisheder i international forskning og informere læreruddannelse og grundskole.

Kontakt

Henrik Balle Nielsen

Lektor, ph.d.-studerende

hn@via.dk

Fremmedsprogsdidaktik

Vi forsker i fremmedsprogsdidaktik, som den praktiseres i skolen, og vi udvikler bud på nye praksisser.
Forskningsprogram undersøger inferens i fagtekstlæsning.

Digitale teknologier og sprogundervisning

Projektet afdækker brug og udvikler nye praksisser for sprogundervisning med digitale teknologier.

Grammatik-undervisning i fremmedsprog – kvadratisk, praktisk, god?

Hvordan ser grammatikundervisningen ud i udskolingens sprogfag?

Kontakt

Mette Vedsgaard Christensen

Forskningsleder, docent

mvc@via.dk

Seneste nyt

Kontakt

Mette Vedsgaard Christensen

Mette Vedsgaard Christensen

Forskningsleder, docent, ph.d.

Line Møller Daugaard

Line Møller Daugaard

Forskningsleder og docent, ph.d.