Program for sprog og literacy

Vi forsker i, hvad der sker, når børn, pædagoger, elever og lærere er sammen om at bruge sprog, lære om sprog, og når de bruger tekster i dagtilbud og skoler.

Programmets arbejde

 • Vores projekter gennemføres i tæt samarbejde med praksis, og vi undersøger og formidler viden om sprog- og literacypædagogik, der tilbyder nye forståelser af praksis og bud på nye veje frem.

  • Sprog i dagtilbud
  • Literacy og literacyundervisning
  • Fremmedsprogsdidaktik
  • Læse- og skrivevanskeligheder
  • Dansk som andetsprog og flersprogethed

Udvalgte projekter og tematikker

En kvinde og to børn i en daginstitution

Sprog i vuggestuen

Sprogmiljøet i vuggestuen har afgørende betydning for de mindste børns udvikling og trivsel. Vi sætter derfor fokus på udvikling af den sprogpædagogiske praksis i vuggestuen i tæt samarbejde med det pædagogiske personale.

Læs om vuggestuebørns kontaktformer
Læs om sangaktiviteter
Læs om eftermiddagsmadKontaktperson:

Line Møller Daugaard, docent
E: lida@via.dk

Undervisning

Grammatikdidaktik

Grammatik og grammatikundervisning spiller en vigtig rolle i skolens sprogfag. Men hvordan underviser sproglærere i grammatik? Og hvad karakteriserer en grammatikundervisning, der både gør eleverne dygtigere til sprog og til grammatik?
Det har vi undersøgt i Gramma3-projektet.

Læs om grammatikdidaktik og Gramma3-projektet i Viden om Literacy.
Se alle udgivelser fra projektet i UC Viden.


Kontaktperson:

Mette Vedsgaard Christensen, docent
E: mvc@via.dk

Elev og lærer ved bord med et spil

Styrk ordblinde i skolen

Ordblindhed har afgørende betydning for, hvordan elever klarer sig i skolen. I STYRK-projektet skaber vi relevant ny viden gennem en litteraturafdækning af tiltag i skolen de sidste 10 år, en interviewundersøgelse med unge ordblinde om deres oplevelse af med- og modvindsfaktorer og fokusgruppeinterview med lærere fra forskellige fagteams.

Læs om STYRK-projektet i UC Viden.

Kontaktperson:

Helle Bundgaard Svendsen, docent
E: hbs@via.dk

Få indblik i vores projekter

børn læser

Vuggestuens sprogmiljø

Hør pædagoger fortælle om vuggestuens sprogmiljø i to korte film her.

barnehånd holder om ukrainskfarvet hjerte

Ukrainske elever 

Læs om ukrainske elever i den danske skole i tidsskriftet Liv i skolen.
Forside uddannelsesdansk udgivelse

Uddannelsesdansk

Hent inspirationsmaterialet Uddannelsesdansk om sprog- og tekstarbejde på tværs af modtagelsesklasse og erhvervsuddannelser.

Lærerstuderende bruger podcasten Viden Volumen til at formidle forskning

Podcast om grammatikundervisning

Lyt til podcast om grammatikundervisning i skolens engelsk-, tysk- og danskfag.

Kontakt

Line Møller Daugaard
 • Line Møller Daugaard

 • Forskningsleder og docent, ph.d.
 • T: +45 87 55 17 36
Læs mere om Line
Mette Vedsgaard Christensen
 • Mette Vedsgaard Christensen

 • Forskningsleder, docent, ph.d.
 • T: +45 87 55 17 13
Læs mere om Mette