Program for sprog og literacy

Vi forsker i sprog- og literacypædagogik, i andet- og fremmedsprogspædagogik, og i praksisser med sprog og tekster i dagtilbud og skoler. Forskningsprogrammet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Sådan arbejder vi

Vores projekter udvikler nye forståelser af og nye bud på, hvad sprog- og literacypædagogik kan være i dagtilbud og skoler. Vi bidrager dermed med viden til kommende og nuværende pædagoger og lærere, der skal udvikle børns sprog, undervise elever i første-, andet- og fremmedsprog og lære elever at læse.

 • Sprog i dagtilbud
 • Literacy og literacy-undervisning
 • Fremmedsprogsdidaktik
 • Læse- og skrivevanskeligheder
 • Flersprogethed

Projekterne undersøger, hvad der sker, når børn, pædagoger, elever og lærere er sammen om at bruge sprog, lære om sprog, og når de bruger tekster i dagtilbud og skoler. Projekterne gennemføres i tæt samarbejde med praksis, og vi undersøger og formidler viden om literacy- og sprogpædagogik, der tilbyder nye forståelser af praksis og bud på nye veje frem.

Tema: Vuggestuens sprogmiljø

Vi sætter i vores projekter fokus på vuggestuens sprogmiljø. Vi undersøger små børns sprog og kommunikation og den sprogpædagogiske praksis i vuggestuen med henblik på at udvikle vuggestuens sprogmiljø i samarbejde med det pædagogiske personale.

Vores projekter

Læs mere om vores afsluttede og igangværende projekter om sprog i vuggestuen i UC Viden.

Afsluttet projekt: Sproglig praksis og sprogligt læringsmiljø i vuggestuen

 

Nyt projekt: Sammen om sprog

Kontakt

Line Møller Daugaard

Forskningsleder, ph.d., docent

lida@via.dk

 

Kontakt Line

Projekt: Fremmedsprogsdidaktik

Vi forsker i fremmedsprogsdidaktik, som den praktiseres i skolen, og vi udvikler bud på nye praksisser.

Forskningsprogram undersøger inferens i fagtekstlæsning.

Digitale teknologier og sprogundervisning

Projektet afdækker brug og udvikler nye praksisser for sprogundervisning med digitale teknologier.

Kvadratisk, praktisk, god?

Hvordan ser grammatikundervisningen ud i udskolingens sprogfag? 
Læs om grammatikprojektet

Kontakt

Mette Vedsgaard Christensen

Forskningsleder, docent

mvc@via.dk

Kontakt Mette

Ph.d.-projekt: Inferens i fagtekstlæsning på førstesprog og andetsprog

Projektet omfatter en effektundersøgelse baseret på 4. klassetrin med 284 elever og 18 lærere.

Børn i børnehave.

Et ph.d.-projekt (2018-21)

Projektet undersøger om første- og andetsprogslæsere har samme udbytte af inferensundervisning.
Læs mere om ph.d.-projektet

Forventede resultater

Resultaterne fra projektet vil kunne imødekomme uvisheder i international forskning og informere læreruddannelse og grundskole.

Kontakt

Henrik Balle Nielsen

Lektor, ph.d.-studerende

hn@via.dk

Kontakt Henrik

Nationalt Videnscenter for Læsning

VIA er en del af Nationalt Videncenter for Læsning

Videncentret samler, skaber og spreder viden om literacy, læsning, skrivning og sprog.
Læs mere om Nationalt Videncenter for Læsning

Kontakt

Mette Vedsgaard Christensen
 • Mette Vedsgaard Christensen

 • Forskningsleder, docent, ph.d.
 • T: +45 87 55 17 13
Læs mere om Mette
Line Møller Daugaard
 • Line Møller Daugaard

 • Forskningsleder og docent, ph.d.
 • T: +45 87 55 17 36
Læs mere om Line