Program for vejledning og mentorskab

Vi forsker i transitionsprocesser og tilknyttede vejlednings- og mentorindsatser, der understøtter livslang karriereudvikling. Forskningsprogrammet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.
 

Sådan arbejder vi

Vi arbejder primært med deltagerorienterede forskningsmetoder i samarbejde med praksis, blandt andet i form af designbased research, forskningscirkler, læringscirkler og casestudier. Der arbejdes endvidere med rekvireret følgeforskning. 

Vi forsker blandt andet i:

  • Indføringsforløb for nyuddannede i professioner og erhverv
  • Vejledning i kontinuerlig professionel udvikling
  • Karrierevejledning af voksne i beskæftigelse og uden for arbejdsmarkedet
  • Organisering af samarbejde omkring vejledning
  • Praktikværters overvejelser i at modtage skoleelever i erhvervspraktik
  • Understøttelse af karrierelæring i folkeskole og ungdomsuddannelser
  • Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, videre uddannelse og til profession

Tema: Overgang fra lærerstuderende til lærerjob

Vi er optaget af at undersøge og udvikle lærerstartsordninger, der sigter mod at fastholde nyuddannede lærere i professionen. Vi undersøger blandt andet modtagelse af nye lærere, kvalificering af lærerstartsordninger, skolekultur, mentoruddannelse, læringscirkler og inddragelse af de nyuddannedes refleksioner og praksisudfordringer.

Projekt om at fastholde nyuddannede lærere

Ny rapport: Særligt læringsrum kan styrke overgang til lærerjob

Forskningsprojekt viser, at studerende og nyuddannede har gavn af at indgå i læringscirkler, der bygger bro mellem teori og praksis.

Læs rapport om læringscirkler

Behov for at fastholde nye lærere

Hver 6. nyuddannede lærer frafalder de første år. Projektet her vil skabe bedre overgange for de nye lærere.
Læs rapporten om fastholdelse

Kontakt

Lisbeth Lunde Frederiksen

LLUF@via.dk

Kontakt Lisbeth

Projekt: Vejledning i klinisk forankret og alternativt struktureret bachelorprojekt

Ambitionen er at fremme sammenhæng mellem teori og klinik for at styrke sygeplejestuderende til professionsudøvelse i samarbejde med Sygeplejerskeuddannelse samt klinisk praksis AUH og Aarhus Kommune.

Vejledning i klinisk forankret og alternativt struktureret bachelorprojekt (sammenhæng mellem teori og klinik for sygeplejestuderende)

Nyt projekt

Projektet er netop begyndt og en nærmere beskrivelse følger. Kontakt Cathrine Sand Nielsen for yderligere information.

Kontakt

Cathrine Sand Nielsen

CNIE@via.dk

Kontakt Cathrine

Projekt: Overgange til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU)

Projektet undersøger overgangen fra grundskole til STU med fokus på de professionelles rolle i målgruppeidentifikation og vejledning samt de politiske og organisatoriske rammer herfor.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Nyt projekt

Projektet er netop begyndt og en nærmere beskrivelse følger. Kontakt Bo Klindt Poulsen for yderligere information.

Kontakt

Bo Klindt Poulsen

BOKP@via.dk

Kontakt Bo

Seneste nyt

Stemmer fra skolen podcast

En bedre start til nye lærere

Lisbeth Lunde Frederiksen giver gode råd til den bedste start for nyuddannede lærer i podcasten "Stemmer fra skolen". 
Hør podcasten her
NVL logo

Nordisk samarbejde om livslang læring

Nordisk Ministerråd har udpeget VIA som forvaltningsorgan for NVL (Nordisk Netværk for Voksnes Læring)
Læs mere om NVL
Sygeplejersker bliver vejledt til praksis

Se hvordan VIA forsker i vejledning og mentorskab

Se filmen om VIAs forskning i vejledning og mentorskab og bliv klogere på, hvad god vejledning betyder for de studerendes fremtid. 

Se filmen her

Kontakt

Lisbeth Lunde Frederiksen
  • Lisbeth Lunde Frederiksen

  • Forskningsleder MSO, ph.d.
  • T: +45 87 55 17 05
Læs mere om Lisbeth