Program for vejledning og mentorskab

Vi forsker i transitionsprocesser og tilknyttede vejlednings- og mentorindsatser, der understøtter livslang karriereudvikling. Forskningsprogrammet er en del af Forskningscenter for pædagogik og dannelse.
 

Programmets arbejde

 • Vi arbejder primært med deltagerorienterede forskningsmetoder i samarbejde med praksis, blandt andet i form af designbased research, forskningscirkler, læringscirkler og casestudier. Der arbejdes endvidere med rekvireret følgeforskning. 

  Vi forsker blandt andet i:

  • Indføringsforløb for nyuddannede i professioner og erhverv
  • Vejledning i kontinuerlig professionel udvikling
  • Karrierevejledning af voksne i beskæftigelse og uden for arbejdsmarkedet
  • Organisering af samarbejde omkring vejledning
  • Praktikværters overvejelser i at modtage skoleelever i erhvervspraktik
  • Understøttelse af karrierelæring i folkeskole og ungdomsuddannelser
  • Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, videre uddannelse og til profession

Udvalgte projekter og tematikker

Nye lærere

Tema: Overgang fra lærerstuderende til lærerjob

Vi er optagede af at undersøge og udvikle lærerstartsordninger, der sigter mod at fastholde nyuddannede lærere i professionen. Vi undersøger blandt andet modtagelse af nye lærere, kvalificering af lærerstartsordninger, skolekultur, mentoruddannelse, læringscirkler og inddragelse af de nyuddannedes refleksioner og praksisudfordringer.

Ny rapport: Særligt læringsrum kan styrke overgang til lærerjob. Forskningsprojekt viser, at studerende og nyuddannede har gavn af at indgå i læringscirkler, der bygger bro mellem teori og praksis. Læs rapport om læringscirkler her.

Behov for at fastholde nye lærere. Hver 6. nyuddannede lærer frafalder de første år. Projektet her vil skabe bedre overgange for de nye lærere.

Kontaktperson: 
Lisbeth Lunde Frederiksen
E: LLUF@via.dk

 

Læs rapporten om fastholdelse
Sygeplejerskeuddannelse

Klinisk dygtighed

Projektets sigte er at afprøve tilrettelæggelse af sygeplejerskeuddannelsens 6. og 7. semester på en måde, der fremmer sammenhæng mellem teori og klinik, og som styrker studerendes parathed til overgange til livet som nyuddannet sygeplejerske.

Ambitionen er at afprøve, om en alternativ struktureret periode og et klinisk fokuseret bachelorprojekt med nye kombinationer af kliniske og teoretiske vejledere og mentorer kan styrke de nyuddannedes overgang til arbejdslivet.

Projektet udføres i samarbejde med Sygeplejerskeuddannelse samt klinisk praksis AUH og Aarhus Kommune.Kontaktperson:
Lektor, Cathrine Sand Nielsen
E: CNIE@via.dk

Find publikationer fra projektet i UC Viden
Gymnasieelever til undervisning

Overgange til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU)

Projektet undersøger overgangen fra grundskole til STU med fokus på de professionelles rolle i målgruppeidentifikation og vejledning samt de politiske og organisatoriske rammer herfor.

Projektet er netop begyndt og en nærmere beskrivelse følger. Kontakt Bo Klindt Poulsen for yderligere information.


Kontaktperson:
Lektor, Bo Klindt Poulsen 
E: BOKP@via.dk

Se resultaterne fra projektet på UC Viden
Podcast

Podcast

En bedre start til nye lærere. Lisbeth Lunde Frederiksen giver gode råd til den bedste start for nyuddannede lærer i podcasten "Stemmer fra skolen".
Nordisk netværk for voksnes læring

Samarbejde

Nordisk samarbejde om livslang læring. Nordisk Ministerråd har udpeget VIA som forvaltningsorgan for NVL (Nordisk Netværk for Voksnes Læring) 

Andre projekter

Vejledning og mentorskab

Se flere projekter i vores projektkatalog

Download kataloget (Word-fil)
Nyuddannede lærere har brug for mere støtte

Uddannelse til kompetente mentorer for nyuddannede lærere

Link til UC viden

Kontakt

Lisbeth Lunde Frederiksen
 • Lisbeth Lunde Frederiksen

 • Forskningsleder MSO, ph.d.
 • T: +45 87 55 17 05
Læs mere om Lisbeth