Program for vejledning og mentorskab

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

Vi forsker i transitionsprocesser og tilknyttede vejlednings-og mentorindsatser, der understøtter livslang karriereudvikling. 

 

Sådan arbejder vi

Der arbejdes primært med deltagerorienterede forskningsmetoder i samarbejde med praksis, blandt andet i form af designbased research, forskningscirkler, læringscirkler og casestudier. Der arbejdes endvidere med rekvireret følgeforskning. 

Forskningsområder

Vi forsker blandt andet i:

  • Indføringsforløb for nyuddannede i professioner og erhverv
  • Vejledning i kontinuerlig professionel udvikling
  • Karrierevejledning af voksne i beskæftigelse og uden for arbejdsmarkedet
  • Organisering af samarbejde omkring vejledning
  • Praktikværters overvejelser i at modtage skoleelever i erhvervspraktik
  • Understøttelse af karrierelæring i folkeskole og ungdomsuddannelser
  • Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, videre uddannelse og til profession

Udvalgte projekter

Lærerstart og fodfæste

Projektet undersøger og udvikler lærerstartsordninger. Projektet består af fortløbende delprojekter, såsom modtagelse af nye lærere, kvalificering af lærerstartsordninger, skolekultur og mentoruddannelse.

Læs projektets rapport.

Projekt om at fastholde nyuddannede lærere

Behov for at fastholde nye lærere

Hver 6. nyuddannede lærer frafalder de første år. Projektet her vil skabe bedre overgange for de nye lærere.

Podcast om lærerstart og mentoring

Hør podcasten og bliv inspireret til arbejdet med lærerstart og mentorordning for nyuddannede lærere.

Kontakt

Lisbeth Lunde Frederiksen

LLUF@via.dk

Vejledning i klinisk forankret og alternativt struktureret bachelorprojekt

Ambitionen er at fremme sammenhæng mellem teori og klinik for at styrke sygeplejestuderende til professionsudøvelse i samarbejde med Sygeplejerskeuddannelse samt klinisk praksis AUH og Aarhus Kommune.
Vejledning i klinisk forankret og alternativt struktureret bachelorprojekt (sammenhæng mellem teori og klinik for sygeplejestuderende)

Nyt projekt

Projektet er netop begyndt og en nærmere beskrivelse følger. Kontakt Cathrine Sand Nielsen for yderligere information.

Kontakt

Cathrine Sand Nielsen

CNIE@via.dk

Overgange til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU)

Projektet undersøger overgangen fra grundskole til STU med fokus på de professionelles rolle i målgruppeidentifikation og vejledning samt de politiske og organisatoriske rammer herfor.
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Nyt projekt

Projektet er netop begyndt og en nærmere beskrivelse følger. Kontakt Bo Klindt Poulsen for yderligere information.

Kontakt

Bo Klindt Poulsen

BOKP@via.dk

Kontakt

Lisbeth Lunde Frederiksen

Lisbeth Lunde Frederiksen

Forskningsleder,