Nyt spil skal styrke forskning i ledelse

"Ledelse på Spil" er et analogt og digitalt spil ('Blended Game'), der udvikles i samarbejde med Gametools.

Spillet har tre formål:

  1. Ledelse på spil er en kanal til formidling af ledelse som forskningsfelt samt af den forskning, der foregår i forskningscentret CLOU (VIA Ledelse & Organisation).
  2. Det er et lærings- og dialogværktøj, der udvikler ledelsesfærdigheder hos ledelses-praktikere. Det motiverer til videndeling, refleksion og diskussion af ledelse i teori og praksis.
  3. Det er en datagenereringsmetode. Via registrering af deltagernes reaktioner og valg i spillet, bibringer det empiriske data til forskning, teoretisering og skabelse af nye indsigter i ledelse.

Ledelse på spil forløber fra 2016 til 2018.

Kontakt centerleder

Betina Rennison
E: bewr@via.dk.