Mand sidder på trappe op af graffiti malet væg

Vi forsker i socialpædagogik og socialt arbejde

VIA Samfund & Socialt arbejde

Center for forskning & udvikling

Vores fokus er praksisnære projekter med en kerne af social retfærdighed. Vi laver tværprofessionel og praksisnær forskning, der leverer ny, relevant viden til socialpædagogiske og socialfaglige tilbud til børn, unge og voksne. Vi forsker blandt andet i udsatte, inklusion og socialt entreprenørskab.

Om centret

 • Forskningsområder

  Vi forsker i social retfærdighed og i at udvikle viden, der forebygger udsathed.

  VIA Samfund og Socialt Arbejde har en vision om at forbedre sammenhængskraften i velfærdsstaten. Centerets arbejde foregår gennem tværprofessionel og praksisnær forskning, der leverer ny, relevant viden til velfærdsprofessionernes sociale arbejde.

  Vi genererer viden om, hvordan forskellige indsatser kan få betydning for og være med til at forebygge udsathed, udvikle inkluderende fællesskaber, understøtte beskæftigelse samt social innovation. Vi forsker blandt andet i frontmedarbejderperspektiv inden for beskæftigelsesområdet, inklusion af forskellige samfundsgrupper, særlige indsatser for udsatte børn og unge og betydningen af, hvordan social innovation påvirker professionernes arbejde.

  Beskæftigelse og rehabilitering

  Tilknytning til arbejdsmarkedet betragtes pt. som en afgørende faktor for at blive integreret og velfungerende i det danske samfund. Både socialt, økonomisk og kulturelt. Beskæftigelse opfattes med andre ord som løsningen på en stor del af velfærdsstatens udfordringer. Projekterne i programmet undersøger arbejdet med beskæftigelsesindsatsen blandt de fagprofessionelle.

  Inklusion

  Programmets genstandsfelt er inklusion forstået som alle menneskers mulighed for at deltage i fællesskaber, der understøtter udvikling, læring og medborgerskab i et livslangt perspektiv.

  Denne forståelse indebærer i praksis, at inkluderende fællesskaber handler om alle og ses som en almen og grundlæggende opgave for professionsudøvelsen.

  I programmet og dets videnproduktion er der fokus på den kompleksitet og de dilemmaer, som arbejdet med inklusion indebærer, og det undersøges endvidere, hvordan denne kompleksitet kan håndteres af de professionelle.

  Udsatte børn og unge 

  Genstandsfeltet i dette program er marginaliserede og udsatte borgere i det danske samfund. Udsatte børn, unge og voksne er borgere, der har behov for en særlig støtte fra det offentliges side. Der er politisk og fagligt stort fokus på hjælpe udsatte grupper, men begrænset viden om, hvad der rent faktisk virker.

  Derfor er programmets omdrejningspunkt forskning, der bidrager til nye forståelser, metoder eller muligheder for at hjælpe udsatte børn, unge og voksne. Forskningen er rettet mod og har relevans for uddannelser, medarbejdere og erhverv, der arbejder med udsatte borgere.

  Social innovation 

  En voksende ulighed og diversitet i samfundet medfører et behov for, at der tænkes innovativt i forhold til velfærdsprofessionelle indsatser. Befolkningen bor i områder, der bliver mere forskellige fra hinanden og samtidig mere homogene internt i områderne. Denne polarisering og andre samfundsmæssige udfordringer peger på et behov for gennem social innovation at skabe nye løsninger, der involverer borgerne og går på tværs af fag, organisationer og sektorer. 

  Et fokuspunkt på den sociale innovation igennem socialt entreprenørskab og socialøkonomiske virksomheder, hvor samspillet mellem det sociale og det forretningsmæssige skaber nye muligheder for marginaliserede borgere.

  Forskningsprogrammet har derudover fokus på de udfordringer og løsninger, velfærdsprofessionelle arbejder med i lokalområder og mulighederne i at understøtte initiativer gennem social innovation og intervention i områdebaserede indsatser.

  Vi er optaget af, hvordan velfærdsprofessionerne kan medvirke til, indgå i og skabe nye muligheder og social værdi for borgerne, som er uddannelsernes målgrupper gennem det sociale entreprenørskab. Centrale dimensioner i arbejdet med social innovation og social polarisering er samarbejde på tværs af sektorerne og et innovativ element. 

 • Medarbejdere

  Kontakt centrets medarbejdere.

  Per Westersø, lektor

  Programkoordinator for forskningsområdet Beskæftigelse og rehabilitering
  VIA Socialrådgiveruddannelsen
  T: +45 87 55 33 42
  E: pwe@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:
  • Beskæftigelsespolitik

  Mette Molbæk, lektor, ph.d.

  Programkoordinator for forskningsområdet Inklusion
  VIA Læreruddannelsen
  T: +45 87 55 32 20
  E: mem@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:
  • Inkluderende klasseledelse

  Anne Marie Villumsen, lektor, ph.d.

  Programkoordinator for forskningsområdet Udsatte børn og unge 
  VIA Socialrådgiveruddannelsen
  T: +45 87 55 33 08
  E: amv@via.dk
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:
  • Udsatte børn og unge
  • Tværprofessionelt samarbejde
  • Anvendt forskning
  • Udvikling af kommunal professionel praksis 

  Esben Hulgaard, lektor

  Programkoordinator for forskningsområdet Social Innovation
  VIA Pædagoguddannelsen
  T: +45 87 55 36 61
  E: ehg@via.dk
  UC Viden-profil

  Se oversigt over centrets medarbejdere

 • Samarbejdspartnere

  Vi søger altid nye samarbejdspartnere og deltager gerne i projekter og konferencer.

  Kommuner:

  • Alle kommuner i Region Midtjylland.

  Styrelser og ministerier:

  • Socialstyrelsen
  • Styrelsen for Videregående Uddannelse.

  Faglige netværk/organisationer:

  • NUBU, Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge
  • Yngre forskernetværk for udsatte børn og unge
  • Hotspot – Center for Boligsocial Udvikling.

  Universiteter og professionshøjskoler:

  • Aarhus Universitet
  • Aalborg Universitet
  • RUC Roskilde Universitet
  • UCC Professionshøjskolen
  • University College Sjælland
  • Professionshøjskolen University College Nordjylland
  • University College Lillebælt
  • Professionshøjskolen Metropol

  Internationale uddannelsesinstitutioner

  • Institute of Technology Sligo, Ireland
  • University of Bucharest, Romania
  • University of Valencia, Spain
  • Hogeschool van Amsterdam, University of Applied Sciences, Netherlands.
  • Høgskolen i Sør-Øst, Norge 
  • Auckland University of Technology, New Zealand 
  • Berkeley Social Welfare, University of California, USA

Få mere inspiration

Genrebillede af kvinde tæt på

Ny rapport om stigmatisering

Mennesker med psykisk sygdom oplever ofte at være udsat for stigmatisering. En ny rapport undersøger, hvordan stigmatisering påvirker deres hverdag.

Billede af Anne Marie Villumsen

Ny bog om socialt arbejde

Hjælpen til socialt udsatte familier skal samles ét sted. På den måde styrker vi indsatsen og gør det mere overskueligt for familierne at handle selv.

Projekt skal forbedre arbejdet med børn og unge udsat for krænkelser

Projektets formål er at skabe viden om, hvordan kommunerne arbejder med sager, hvor der er en mistanke om overgreb mod et barn.

 

Handicappet i kørestol

1,6 mio. kr. til at få handicappede i job.

Nyt projekt med forskere fra VIA i spidsen skal hjælpe handicappede med at lande deres første job.
Lene Mosegaard

Nyt redskab i vurderingen af underretninger om børn 

TrygFonden har netop bevilget 7. mio. kroner til forskningsprojekt.

Projekt - unge hjemløse skal fotografere hjemløshed

Unge hjemløse skal fotografere hjemløshed

Forskere vil skabe mere viden om, hvordan unge hjemløse ser på hjemløshed.