Medarbejderoversigt

Følgende medarbejdere er tilknyttet Samfund og socialt arbejde.

Beskæftigelse og rehabilitering

Per Westersø, lektor

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T: +45 87 55 33 42
E: pwe@via.dk
UC Viden
Ekspert-profil

Særlig viden om:
 • Beskæftigelsespolitik

Anders Bøggild Christensen, lektor, ph.d.

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T: +45 87 55 33 05
E: abc@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Beskæftigelsespolitik og beskæftigelsesindsats i jobcentre
 • Fattigdom

Edda Luth, adjunkt

VIA Administrationsbachelor
E: emlu@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Beskæftigelsespolitik og beskæftigelsesindsats
 • Kompetenceudvikling på beskæftigelsesområdet
 • Beskæftigelsesfaglighed

Else Marie Frandsen, adjunkt

VIA Administrationsbachelor
T: +45 87 55 33 96
E: emdf@via.dk

Særlig viden om:
 • Økonomisk styring af beskæftigelsesindsats
 • Refusionsreformen som trådte i kraft 4/1-2016
 • implementering af reformer i kommunerne

Lena Kjeldsen, adjunkt

VIA Administrationsbachelor
T: +45 87 55 34 71
E: lkje@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Arbejdsrettet rehabilitering
 • Inklusion af borgere med funktionsnedsættelser på arbejdsmarkedet

Linda Rye Eskesen, adjunkt

VIA Administrationsbachelor
T: +45 87 55 53 48
E: lire@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Forvaltningsret
 • Personalejura
 • Ligestilling og forskelsbehandling

Thorsten Braun, adjunkt

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T: +45 87 55 33 25
E: thbr@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Beskæftigelsespolitik
 • Implementering af reformer
 • Organisatoriske rammer for socialt arbejde

Lone Vesterby, adjunkt

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T: +45 87 55 53 39
E: lonv@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Beskæftigelsespolitik
 • Jobcentrenes beskæftigelsesindsats
 • Implementering og organisatoriske rammer for socialt samarbejde

Sisse Schaldemose

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T: +45 87 55 33 07
E: scha@via.dk
UC Viden

Særlig viden om: 
 • Beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Design thinking

Finn Amby, adjunkt, ph.d.

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T: +45 87 55 38 07
E: fina@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Beskæftigelsesmuligheder for personer med handicap
 • Handicappolitik
 • Inklusion

Inklusion

Mette Molbæk, lektor, ph.d.

VIA Læreruddannelsen
T: +45 87 55 32 20
E: mem@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Inkluderende klasseledelse og fællesskaber
 • In- og eksklusionsprocesser
 • aktionslæring- og forskning

Anne Søndberg, lektor

VIA Læreruddannelsen
T: +45 87 55 31 00
E: ason@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Inkluderende læringsmiljøer
 • Udvikling af specialpædagogiske indsatser
 • Udvikling af specialpædagogiske kompetencer i læreruddannelsen 

Annette Husum Jensen, lektor

VIA Pædagoguddannelsen
T: +45 87 55 37 22
E: ahuj@via.dk

Særlig viden om:
 • Inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer for børn, herunder børn med særlige behov
 • Trivsel og udvikling
 • Tværprofessionelt samarbejde

Dorthe Lau, lektor

VIA Læreruddannelsen
T: +45 87 55 30 21
E: dola@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Udvikling og implementering af specialpædagogiske samt inkluderende indsatser
 • Inkluderende lærings- og trivselsfællesskaber 

Hanne Forsberg, lektor

VIA Efter- og videreuddannelse
T: +45 87 55 18 82
E: hafo@via.dk
UC Viden

Lise Sommer, lektor

VIA Læreruddannelsen
T: +45 30 13 71 87
E: lsom@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Lærerens professionelle skøn
 • Inkluderende professionelle læringsfællesskaber

Lotte Gottlieb, lektor

VIA Læreruddannelsen
E: igo@via.dk
UC Viden

Marie Louise Risgaard Grimmel, adjunkt

VIA Pædagoguddannelsen
T: +45 87 55 25 71
E: mlgr@via.dk
UC Viden

Mette Thorsager, adjunkt

VIA Pædagoguddannelsen
T: +45 87 55 09 19
E: mths@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Praksisfællesskaber
 • Situeret læring

Else Skibsted, lektor, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen
T: +45 22 53 02 97
E: sk@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Skolens inklusionsopgave
 • Psykologi og specialpædagogik
 • Udvikling af grundlæggende tilværelseskompetencer til at styrke elevernes inklusion og trivsel i skolen 

Merete Munkholm, lektor og ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen
T: +45 26 71 05 40
E: merm@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Situeret læring
 • Elever i marginale positioner
 • Læringsmål i folkeskolen 

Udsatte børn og unge

Anne Marie Villumsen, lektor, ph.d.

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T: +45 87 55 33 08
E: amv@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Udsatte børn og unge
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Anvendt forskning
 • Udvikling af kommunal og professionel praksis

Bente Møller, lektor

VIA Efter- og videreuddannelse
T: +45 87 55 19 49
E: benm@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Psykologi, specialpædagogik og inklusion
 • Narrativ praksis
 • Mentalisering
 • Tidlig indsats og forældresamarbejde
 • Borgerinddragelse og deltagelsesmuligheder
 • ICDP certificeret (International Child Development Program)

Charlotte Vange Løvstad, adjunkt

VIA Efter- og videreuddannelse
T: +45 87 55 37 27
E: chvl@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Udsatte og marginaliserede grupper
 • Borgerinddragelse
 • Hjemløse
 • De samfundsmæssige rammer og velfærdsstatens kategorisering

Hanne Føns, underviser

Diakonhøjskolen
T: +45 28 18 86 70
E: hf@diakonhojskolen.dk

Særlig viden om:
 • Anbragte børn og unge
 • Social entreprenørskab og innovation

Mai-Britt Beck Nielsen, adjunkt

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T. +45 87 55 32 96
E: mbbn@via.dk
UC Viden

Margrethe Birkekær Christensen, adjunkt

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T: +45 87 55 34 93
E: mabc@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Børn og unge i udsatte positioner
 • Offentlig ledelse
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Etik og værdier i organisationer

Marlene Smith, lektor

VIA Pædagoguddannelsen 
T: +45 87 55 36 59
E: mlsc@via.dk
UC Viden

Særlig viden om: 
 • Udsatte børn og unge
 • Inkluderende fællesskaber i skolen
 • Deltagelsesmuligheder på tværs af almene- og socialpædagogiske praksis

Niels Henrik, adjunkt

VIA Læreruddannelsen
T: +45 29 43 21 25
E: nihh@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Historiedidaktik

Sine Weissschädel, adjunkt

VIA Pædagoguddannelsen
T: +45 87 55 37 32
E: siwe@via.dk
UC Viden 

Anthon Sand Jørgensen, lektor, ph.d.-studerende

VIA Pædagoguddannelsen
T: +45 87 55 37 74
E: asj@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • In-/eksklusionsprocesser på det socialpædagogiske område i forhold til voksne med udviklingshæmning
 • Kvalitetsudvikling
 • Diagnosticering set i forhold til special- og socialpædagogik

Jeppe Kiel Christensen, adjunkt, ph.d.-studerende

VIA Læreruddannelsen
T: +45 87 55 10 14
E: jeho@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Resiliens
 • Udsatte børn og unge - DK/Grønland
 • Community psykologi
 • Social læring
 • Skolefællesskaber
 • FN's verdensmål og børnekonventionen

Matilde Høybye-Mortensen, adjunkt, ph.d.

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T: +45 87 55 33 71
E: mahm@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Myndighedsarbejdet: den børnefaglige undersøgelse, ICS, valg af indsatser
 • Organisering: samarbejdet mellem myndighed og udfører, BUM
 • Styring: indsamling af ledelsesinformation og økonomi

Martin Hammershøj Olesen, adjunkt, ph.d.

VIA Socialrådgiveruddannelsen

T: +45 87 55 34 79
E: mhao@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Socialrådgiverfaglig professionsidentitet
 • Mestring af borgercentreret kommunikation og inddragelse
 • Kritiske overgange og resilience
 • Equity og social retfærdighed

Social Innovation

Esben Hulgaard, lektor

VIA Pædagoguddannelsen
T: +45 87 55 36 61
E: ehg@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Velfærdsprofessionernes rolle i samskabelse og social innovation
 • Socialt entreprenørskab og socialøkonomiske virksomheder

Elof Nielsen, lektor

VIA Administrationsbachelor
T: +45 87 55 33 66
E: enni@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Socialøkonomiske virksomheder
 • Socialt entreprenørskab
 • Samskabelse
 • Kommunernes Indsats for at støtte socialt entreprenørskab
 • Arbejdsmarked

Frederikke Dybdahl, adjunkt

VIA Pædagoguddannelsen
T: +45 87 55 37 94
E: fdy@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Social entreprenørskab indenfor forskning og undervisning med særligt fokus på udsatte gruppers muligheder for (demokratisk) deltagelse

Jeanette Svendsen, lektor

VIA Pædagoguddannelsen
T: +45 87 55 36 86
E: jesv@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Samskabelse som ny ramme for velfærdsudvikling
 • Social innovation og entreprenørskab i velfærdsprofessionerne
 • Facilitering som professionel praksis, herunder grafisk facilitering som præsentations-, proces- og dialogværktøj

Jette Jul, adjunkt

VIA Pædagoguddannelsen
T: +45 87 55 38 77
E: jemj@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Samskabelse
 • Social innovation og entreprenørskab i professionsuddannelser
 • Socialøkonomiske virksomheder

Gitte Nielsen, lektor

VIA Sygeplejerskeuddannelsen
T: +45 87 55 20 32
E: gini@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Sociologi, pædagogik og sygepleje
 • Organisering gennem partnerskabsaftaler og studerende som frivillige i den boligsociale indsats 

Rikke Ehrenreich, adjunkt

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T: +45 87 55 33 14
E: rieh@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet
 • Rehabilitering
 • Udsatte unge ift. uddannelse og beskæftigelse 

Marianne Axelsen Leth, lektor

VIA Læreruddannelsen
T: +45 87 55 30 71
E: ax@via.dk
UC Viden

Morten Anker Hansen, lektor

VIA Pædagoguddannelsen
T: +45 87 55 37 26
E: moha@via.dk
UC Viden

Særlig viden om:
 • Tværprofessionelle pg socialfaglige
 • Social og specialpædagogisk specialisering

Sille Boddum-Grabow, adjunkt

VIA Socialrådgiveruddannelsen
T: +45 87 55 33 30
E: sbog@via.dk

Særlig viden om:
 • Udsatte voksne og voksne med handicap
 • Sundhedslovgivningen, herunder særligt psykiatri

Astrid Kidde Nørgaard, lektor, ph.d.-studerende

VIA Pædagoguddannelsen
T: +45 87 55 37 73
E: akn@via.dk
UC Viden