Ny rapport om stigmatisering

Genrebillede af kvinde tæt på
Personer, der er ramt af psykisk sygdom, oplever både stigmatisering fra det omgivende samfund og fra sig selv. Det slår en ny rapport fast. Foto: Arkiv 
Mennesker med psykisk sygdom oplever ofte at være udsat for stigmatisering. Dette sker ikke kun fra det omgivende samfund. Personer, der er ramt af psykisk sygdom, stigmatiserer i høj grad også sig selv gennem negative tanker.

En ny rapport fra VIA Samfund og Socialt Arbejde undersøger, hvordan stigmatisering og selvstigmatisering påvirker personer med psykisk sygdom. Rapporten bekræfter tidligere forskning, der viser, at stigmatisering og selvstigmatisering har en meget negativ indflydelse på tilværelsen for mennesker med psykisk sygdom. 

Stigmatisering betyder, at mennesker behandles på en bestemt måde på grund af bestemte særegne træk. Dette sker ofte i en negativ retning. Netop psykisk sygdom skaber ofte stigmatisering.

Familie og venner stigmatiserer også

Rapporten viser, at 70 procent af de personer, der er ramt af psykisk sygdom, oplever stigmatisering i hverdagen. Dette sker hovedsagligt fra personer i den nære omgangskreds. Altså er det ofte personens familie, venner og arbejdsplads eller uddannelsesinstitution, der står bag stigmatiseringen.

”Jeg synes, det er meget problematisk, at man bliver stigmatiseret af andre mennesker på grund af psykisk sygdom. Der er trods alt mange mennesker, der på et eller andet tidspunkt i deres liv oplever at have psykiske problemer og får kontakt med behandlingssystemet. Det kan ramme os alle”, fortæller Mette Marie Boje Sørensen, der er projektmedarbejder i VIA og er initiativtager til undersøgelsen af stigmatisering.

Flertallet af personerne med psykisk sygdom angiver desuden, at de også oplever selvstigmatisering, altså at de også selv står bag stigmatiseringen. Det er primært de personer, der oplever stigmatisering fra venner og familie, der også stigmatiserer sig selv.

Oplevelsen af stigmatisering og selvstigmatisering bliver mindre i takt med recovery. Det betyder, at når symptomerne på psykisk sygdom bliver mindre, opleves der mindre stigmatisering og selvstigmatisering.

Initiativtager selv ramt af psykisk sygdom

Mette Marie Boje Sørensen har selv gennem 15 år levet med psykisk sygdom og har dermed erfaret, hvordan stigmatisering påvirker ens tanker og selvopfattelse.

”Det har været svært for mig at have et godt selvværd samtidig med, at jeg har haft en længerevarende psykisk sygdom. På et tidspunkt i mit liv, spekulerede jeg meget over, hvad der er godt nok, når man som psykisk syg ikke kan alt det, som raske kan. Samtidig var det meget svært for mig at forstå, at jeg oplevede stigmatisering, da jeg altid har været åben omkring, at jeg har en psykisk sygdom. Jeg troede, åbenhed var ensbetydende med, at man blev mødt godt af andre mennesker”, fortæller Mette Marie Boje Sørensen om baggrunden for projektet om stigmatisering.

Medierne spiller en vigtig rolle

Rapporten kommer desuden med en række forslag til, hvordan stigmatiseringen kan begrænses. Den fokuserer blandt andet på samfundsforhold og mediernes rolle sammen med de værktøjer den enkelte får i forbindelse med behandlingen.

Ifølge rapporten er det vigtigt at oplyse mere om psykisk sygdom. Her spiller særligt medierne en væsentlig rolle. Samtidig er det vigtigt at fokusere på, hvordan man kan støtte personer med psykisk sygdom i forbindelse med uddannelse og beskæftigelse.

Hele rapporten kan læses her.

 

For yderligere information, kontakt:

Lene Mosegaard Søbjerg, forsknings- og udviklingsleder
VIA Samfund & Socialt Arbejde, center for forskning og udvikling, VIA University College
Telefon: +45 87 55 17 51
Email: lmos@via.dk