Aldring og demens

Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi

Forskningsprogrammerne i aldring og demens udvikler viden om sundhed og sygdom - især i den sene alder. Vi forsker i demens, palliation og aldring. 

Om programmerne

 • Forskningsområder

  Vores forskning og udvikling foregår i tæt dialog med undervisere, studerende og praksis indenfor følgende områder.

  Aldring

  • Sammenhængen mellem sociale relationer og fysisk sundhed
  • Overgangen mellem hospital og egen bolig
  • Det kommunale beredskab for håndtering af ældre i eget hjem
  • Ældres inddragelse i egen behandling og pleje
  • Velfærdsteknologi og digitalisering af velfærdsservice til ældre
  • Udvikling af sundhedsprofessionelles kompetencer

  Demens

  • Socialfaglige metoder i pleje, omsorg og behandling af mennesker med demens
  • Pårørendes livssituation og muligheder for inddragelse
  • Et aktivt liv med demens – fysisk og socialt
  • Reminiscens - erindringer og minder

  Palliation

  • Professionelle kompetencer i plejen af mennesker med uhelbredelig sygdom
  • Sammenhængende palliative patientforløb
  • Nationale retningslinjer for palliative kompetencer i sundhedsfaglige uddannelser


 • Udvalgte projekter

  Vi udvikler projekter med danske og internationale samarbejdspartnere.

  Pilotstudie om digitale spilaktiviteter for demente 

  VIA Aldring & Demens har gennemført et pilotstudie om betydningen af digitale spilaktiviteter på demente plejehjemsbeboers trivsel før, under og efter et 4-uger langt forløb. Studiet er en del af innovationsprojektet VitaMind, der er støttet med EU-regionale midler. Dette delprojekt er et partnerprojekt mellem Applikator A/S, OK-fondens Plejecentre i Odense og VIA.

  Data færdiganalyseres i 2017.

  Projektleder:

  Rikke Gregersen, docent, ph.d.
  rigr@via.dk

  Mere om projektet:
  Kan plejehjemsbeboere med demens profitere af digitale spil? (pdf)


  Kognitiv stimulationsterapi (CST) – nyt håb for personer med kognitiv svækkelse

  VIA gennemfører et projekt, som skal afprøve, om og hvordan kognitiv stimulationsterapi (CST) i et gruppeforløb over 7 uger kan hjælpe mennesker med demens. Ved denne form for terapi holder deltagerne hjernen i form ved at træne fx hukommelse, opmærksomhed og sprog igennem øvelser, spil og samtaler. 

  Næste skridt er at udvikle en dansk CST-protokol, som kan bruges af kommuner over hele landet. 

  Projektleder:

  Rikke Gregersen, docent, ph.d.
  rigr@via.dk

  Se en videointroduktion til CST og læs mere her


  Enlige gamle mænd: livskvalitet, maskulinitet og sundhed

  Hvilke forventninger har enlige ældre mænd til deres alderdom? Hvad ser de som ”det gode liv”? Hvad betyder sundhed for dem? Og hvordan hænger det sammen med deres hverdagsliv og livskvalitet? Det er nogle af de spørgsmål forskningsprojektet forsøger at finde svar på.

  Projektets formålet er at skabe viden om enlige, kortuddannede, ældre mænds hverdagsliv. Der findes ikke meget viden inden for dette område. Resultaterne fra projektet skal bl.a. bruges til at undersøge, hvilke muligheder der er for at forbedre livskvaliteten for denne gruppe borgere.

  Forskningsprojektet skal belyse sammenhænge mellem livsomstændigheder og forestillinger om det gode liv på den ene side og sundhedsadfærd og trivsel på den anden hos enlige, ældre mænd, herunder hvordan mændenes rekonstruktioner af deres maskulinitet indgår i disse sammenhænge, og hvordan dette positionerer den ældre mand i forhold til sundhedssystemet.

  Projektperiode: 2015 – 2018
  Finansiering: Projektet er støttet af Velux Fonden og Fonden Ensomme Gamles Værn.

  Projektleder

  Karen Pallesgaard Munk Lektor, ph.d.
  Aarhus Universitet og VIA University College
  T: +45 20 12 79 96
  E: kapm@via.dk

  Mere om projektet:
  Projektets hjemmeside
  Artikel om projektet


  Udvikling af nationale anbefalinger i palliation

  VIA Aldring & Demens er i Projekt Palliation med til at definere og beskrive kompetencer og uddannelsesbehov for sygeplejersker og andre faggrupper i den palliative indsats. Arbejdet er initieret af og udviklet i samarbejde med Dansk Multidisciplinær Cancer Group – uddannelse – Palliation (DMCG-PAL-UDD).

  Ambitionen med uddannelsesarbejdet er at kvalitetsudvikle og implementere anbefalingerne i alle relevante grunduddannelser i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats. 

  Mere om udviklingssamarbejdet:

  Find de seneste anbefalinger til undervisningen i palliation

  Projektleder:

  Kirsten Halskov Madsen, lektor, cand.cur.
  VIA Sygeplejerskeuddannelsen
  kirm@via.dk

  Se flere af centrets projekter i UC Viden

 • Medarbejdere

  Kontakt centrets medarbejdere.

  Kirsten Maibom, forskningsleder

  T: +45 87 55 17 02
  E: kmai@via.dk
  Skype: kirsten.maibom
  UC Viden-profil

  Særlig viden om:
  • Aldring og seniorer på arbejdspladsen
  • Fundraising og projektstøtte
  • Forskningens Døgn

  Karen Pallesgaard Munk, cand.psyk. aut., ph.d.

  T: +45 20 12 79 96
  E: kapm@via.dk
  Skype: karen-munk
  UC Viden-profil
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Aldring
  • Udviklingspsykologi
  • Sygdom og aldring

  Rikke Gregersen, Forskningsleder, ph.d., docent

  T: +45 87 55 18 10
  E: rigr@via.dk
  UC Viden-profil
  Ekspert-profil

  Særlig viden om:
  • Personcentreret omsorg
  • Rehabilitering ved demens (fx. Kognitiv stimulationsterapi, CST)
  • Pårørendes behov og aflastning

  Vibeke Røn Noer, lektor, cand.cur., Ph.d.

  T: +45 87 55 20 16
  E: vino@via.dk
  UC Viden-profil
  Ekspertprofil

  Særlig viden om:
  • Sygeplejerskeuddannelsen, herunder curriculumudvikling
  • Sygeplejestuderendes studiestrategier og dannelsesprocesser
  • Uddannelsesforskning og professionsdidaktik
  • Palliation (set i et uddannelsesperspektiv)
  Se en oversigt over centrets medarbejdere
 • Samarbejdspartnere

  Vi er altid interesserede i at samarbejde om udvikling af ny viden.

  Kommuner:

  • Herning Kommune
  • Holstebro Kommune
  • Silkeborg Kommune
  • Skanderborg Kommune
  • Viborg Kommune
  • Aarhus Kommune

  Virksomheder:

  • Radiator Film
  • Retrospect Film
  • Sekoia
  • Cesga, ES
  • D’mentia and Minase Consulting, NL

  Styrelser:

  • Socialstyrelsen
  • Styrelsen for Forskning og Innovation
  • Sundhedsstyrelsen

  Faglige netværk/organisationer:

  • Alzheimerforeningen
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Dansk Gerontologisk Selskab
  • Den Gamle By
  • Ensomme Gamles Værn (EGV)
  • Marselisborg Centret
  • Nationalt Videncenter for Demens
  • PAVI Videncenter for Rehabilitering og palliation
  • VEGA netværket
  • Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats
  • UDP-A Coruña, ES

  Universiteter:

  • Københavns Universitet
  • Syddansk Universitet
  • Aarhus Universitet
  • Deakin University, AUS
  • HAMK University of Applied Sciences, FI
  • Poznan University of Medical Sciences (PUMS), P0
  • Proffessionshögskolan i Buskerud, HiBu, NO

  Sygehuse:

  • Hospitalsenheden Vest, Holstebro og Herning Sygehuse
  • Aarhus Universitetshospital

Få mere inspiration

Vibeke Røn Noer

Forsker vinder formidlingspris

Lektor, ph.d., Vibeke Røn Noer, har vundet en formidlingspris for sin erhvervs-ph.d. om sygeplejestuderende.

Artikel udgivet i internationalt tidsskrift

Pleje og omsorg af ældre er ikke en attraktiv karrierevej for studerende på VIAs sundhedsuddannelser. Det viser en ny undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Gerontology & Geriatrics Education.
Ældre dame og sygeplejer smiler til hinanden

Aldring og demens | Tema

Uddannelsestilbud og ny viden - skab sammenhængende forløb for ældre og demente borgere.
Palliation er skrevet ind i de nye uddannelser

Palliation er skrevet ind i de nye uddannelser

For første gang er palliation nu blevet et fagligt fokus på de sundhedsfaglige uddannelser.
Studerende griner og snakker

Netværk for studerende

Centret har oprettet et tværfagligt netværk for studerende med interesse for demens.
To ældre personer kigger på sort hvidt bryllupsfoto

Forskningsnetværk for reminiscens

Forskningsnetværk for reminiscens skal styrke den nationale forskning.

VIA Aldring & Demens