Fra studerende til professionel sygeplejerske under corona-krisen

Forskningsprojekt under forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis.

Om projektet

Sygeplejerskerne udgør en væsentlig del af det samfundskritiske sundhedspersonale, og manglende rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker var allerede inden COVID-19 en alvorlig trussel mod kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser og patientsikkerheden.

Tidligere forskning har vist, at overgangen fra studie til et arbejdsliv i et tempofyldt sundhedsvæsen, hvor alvoren og ansvaret tynger, kan være svær. Konsekvenserne viser sig i form af mistrivsel, øget stress og udbrændthed blandt nyuddannede sygeplejersker, samt et bekymrende stort antal sygeplejersker, der vælger et professionelt liv på deltid, eller som helt vælger arbejdet som sygeplejerske fra.

Det undersøger vi

Dette projekt undersøger, hvordan sygeplejestuderende og nyuddannede sygeplejersker reagerer på sundhedsmæssige krisesituationer som COVID-19, herunder hvilken betydning det har for deres professionelle identitet, oplevelsen af det professionelle ansvar og overvejelser om fremtidigt arbejde. 

Undersøgelsen gennemføres som et panelstudie og følger over tid - ved hjælp af kvantitative og kvalitative metoder - sygeplejestuderende tæt på uddannelsens afslutning og nyuddannede sygeplejersker med op til 3 års erfaring.

Projektets bidrag

Projektet vil bidrage med ny viden om, hvordan nyuddannede sygeplejersker oplever og håndterer overgangen fra studerende til professionel sygeplejerske i et presset sundhedsvæsen. På baggrund af det samlede projekts resultater udarbejdes en række anbefalinger, som skal bidrage til, at sygeplejerskeuddannelsen og sundhedsvæsenet kan håndtere og afbøde konsekvenser af epidemiens kommende bølger i relation til rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker.

Forskere i projektet

Vibeke Røn Noer
Læs mere om Vibeke
Foto af Johanne Grøndahl Glavind
Læs mere om Johanne
Pia Vedel Ankersen, forskningsleder, VIA University College