Innovationsprisen 2022 – vind 50.000 kr.

VIA inviterer alle studerende på videregående uddannelser i Danmark til den årlige Innovationspris, der i 2022 fejrer sit 10-års jubilæum.

VIA vil hylde gode og innovative talenter med innovationsprisen.

VIA hylder gode og innovative talenter!

Innovationsprisen er en årlig innovationskonkurrence for alle landets studerende på videregående uddannelser i Danmark. Finalen afholdes den 7. april 2022 på VIA University College, Campus Horsens.

Konkurrencen har fokus på innovative løsninger, der er med til at sikre bæredygtig udvikling.

Læs mere om Innovationsprisen, og hvordan du deltager i konkurrencen herunder.

Om Innovationsprisen 2022

 • Innovation er afgørende for bæredygtig udvikling af samfundet.

  VIA University College arrangerer Innovationsprisen for tiende gang, og støtter unge talenter i innovative processer og realiseringen af innovative idéer, der bidrager til at udvikle samfundet på en bæredygtig måde.

  ”Innovation er en af de vigtigste værktøjer at besidde som studerende i dagens samfund. Det er det fordi, vi befinder os i et samfund hvor tingene går rigtig stærkt og der er konstant brug for nye løsninger på gammelkendte udfordringer”.
  Rene Dybdal, stifter af Innovationsprisen

  Innovationsprisen 2022 er organiseret i samarbejde med CONNECT Denmark og Pitcherific.

 • Innovation er midlet til bæredygtig udvikling, og talentfulde studerende er bærere af fremtidens bæredygtige løsninger. Derfor skal du som deltager i innovationsprisen forholde dig til, hvordan din innovative ide bidrager til bæredygtig udvikling.

  I vurderingen af ansøgningerne lægger dommerne vægt på, hvorvidt og hvordan du bidrager til bæredygtig udvikling. Hvis du har brug for inspiration til at tænke bæredygtighed mere bredt, kan du med fordel forholde dig til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene kan på mange måder konkretisere hvordan bæredygtig udvikling kan udfolde sig i praksis på forskellige områder.

  For at deltage i konkurrencen skal du have en innovativ idé til et produkt eller en ydelse, som du har spottet et behov for, og som bidrager til bæredygtig udvikling af verden. Du skal gøre det klart, hvordan netop din projektidé kan løse eller forebygge udfordringer og muliggøre fremskridt til gavn for samfundet. Samtidig skal du forholde dig til, hvad der ville ske, hvis din idé ikke blev realiseret. Beskriv, udfold og visualiser det i en video.

 • Vind 50.000 kr. samt en Springboard-session, 20.000 kr., 10.000 kr. eller 5.000 kr.

  I år vil finaleprojekterne blive vurderet af både en kompetent jury samt publikum.

  Hovedpræmien

  Hovedpræmien tildeles af juryen på finaledagen. Her har du mulighed for at vinde:

  • 1. pladsen modtager 50.000 kr. + Springboard ® forløb ved CONNECT Denmark.
  • 2. pladsen modtager 20.000 kr.
  • 3. pladsen modtager 10.000 kr.

  Hvis du er heldig at vinde en af pengepræmierne, skal du være opmærksom på, at præmien er skattepligtig.

  Publikumsprisen

  Inden finaledagen vil det være muligt for alle at afgive sin stemme online. Publikumsprisen består i år af 5.000 kr. samt tre måneders adgang til Pitcherifics online redskaber.

 • Opgaven

  For at deltage skal du have en innovativ ide til et produkt eller en løsning, der er til fordel for samfundet og er med til at skabe bæredygtig udvikling.

  Fortæl hvordan din idé kan bidrage til at løse eller forebygge udfordringer og hjælpe til at skabe en bedre og mere bæredygtig verden. Du kan finde inspiration i de udfordringer, du har oplevet i dit studie, praktikker eller i hverdagen.

  Alle studerende fra landets videregående uddannelser kan deltage i Innovationsprisen 2022. Er du dimitteret eller dimmiterer i perioden 8. august 2021 til og med 7. april 2022, kan du ligeledes deltage i konkurrencen.

  Det er ikke en forudsætning for at deltage i konkurrencen, at din idé er færdigudviklet. Sparring på og udvikling af din ide er en integreret del af konkurrenceforløbet, hvis du skulle komme med blandt de 20 semifinalister,

  Du kan ansøge på dansk eller engelsk.

  Ansøgning

  Du kan ansøge fra 5. januar 2022 og frem til 8. februar 2022.

  Den 5. januar åbner et link, hvor du skal udfylde information og uploade ansøgningsmateriale.

  Linket herunder åbnes 5. januar:

  https://viaforms.dk/innovationsprisen-2022/

  Din ansøgning skal bestå af følgende:

  1. Kort beskrivelse af din projektidé (max 2.000 tegn). Beskriv for eksempel hvad idéen konkret består af, hvem den henvender sig til, hvilke udfordringer den kan løse, og hvilken finansiering den skal realiseres ved. Det er vigtigt, at du også får beskrevet, hvordan din ide bidrager til bæredygtig udvikling, samt hvad der ville ske, hvis ikke din ide blev realiseret.
  2. Fremstil en videopræsentation af din projektidé (max. 2 min.), hvor du kort illustrerer idéens koncept, hvordan den imødekommer fremtidige udfordringer, og hvordan den kan realiseres.

  Husk:

  • At du med din ansøgning forpligter du dig på at kunne deltage i peer-to-peer sparring, pitchworkshop og finalen, såfremt du går videre i konkurrencen. Datoer og lokationer kan ses i fanen ”vigtige datoer”.
  • At navn, uddannelse, projekttitel og kontaktoplysninger skal fremgå på alt materiale.
 • Kriterier for udvælgelse af semifinalister og finalister

  Dit projekt bliver vurderet af en jury med indgående kendskab til innovative idéer. Vurderingen af den enkelte projektidé baserer sig på nedenstående tre kriterier, der alle vægter ligeligt.

  1. Graden af innovation – altså hvorvidt ideen opfinder eller gentænker f.eks. et produkt, en proces, en ydelse eller en løsning til gavn for samfundet.
  2. Hvordan ideen forholder sig til at understøtte bæredygtig udvikling af samfundet/verden.
  3. Realiserbarhed.
 • Til finalen vil alle 10 finalister blive vurderet af en kompetent jury, der sammen udvælger de vindende ideer. Juryen består af:

  Erik Løvgren Brejner arbejder til dagligt med innovation og internationalisering på VIA University College. Erik er ekspert i entreprenørskab, og er afdelingsleder for stabsenheden Erhvervskontakt, entreprenørskab og VIA Studentervæksthuse. Han har desuden særlig viden om startup virksomheder, inkubationsmiljøer og innovationssamarbejde.

  Steffen Max Høgh har skrevet "Bæredygtig Business" og er en ægte pioner på bæredygtighedsområdet. Steffen har stor erfaring med at arbejde med FN's Verdensmål og cirkulær tænkning. Desuden er han CSR Direktør i det innovative interiør- og møbelfirma Holmris B8.

  CEDI by ooono vandt Innovationsprisen 2021. CEDI by ooono er en overfaldsalarm, der skal være med til at sikre, at det er trygt for alle at færdes overalt. Bag CEDI står fire tidligere VIA-studerende – Camilla Højbjerg Pedersen, Caroline Louise Lilleør, Kristine Skovgaard og Camilla Dalsgaard Sonne – hvoraf en af de fire kvinder repræsenterer CEDI by ooono i Innovationsprisens finalejury.

  Flemming Frandsen er konsulent og en del af Connect Denmark. Her er der gennem springboards og pitch-træning fokus på at hjælpe nye og eksisterende virksomheder videre. Flemming er tidligere administrerende direktør og bestyrelsesformand for AudioNord koncernen.

  Mette Marie Karlberg er specialkonsulent i iværksætteri og entreprenørskab ved Spinderihallerne i Vejle. Hun har mange års erfaring inden for forretningsudvikling og erhvervsfremme, og har særligt fokuseret på de kreative erhverv. Desuden har Mette Marie en bred faglig viden inden for cirkulær og social økonomi.

 • I Innovationsprisen er der fokus på graden af originalitet og realiserbarhed. Dette indebærer, at de 20 bedste projekter vil blive tilbudt peer to peer-sparring, der faciliteres af kompetente proceskonsulenter. Det vil samtidig være muligt at modtage feedback fra konsulenten med henblik på at videreudvikle idéen før de 10 finalister udvælges af en jury. Dette foregår online.

  Efter udvælgelse vil de 10 finalister deltage i en workshop i Horsens, faciliteret af Pitcherific og CONNECT Denmark, med henblik på at optimere deres forretningskoncept samt deres pitch på finaledagen. Selve finalen finder sted i Horsens.

  Husk, at du som deltager forpligter dig på at kunne deltage i disse arrangementer.

  Den 5. januar åbnes op for tilmeldinger

  Den 8. februar kl. 23.59 er der deadline for tilmelding

  Den 11. februar bliver de 20 semifinalister offentliggjort. Semifinalister får direkte besked.

  Den 22. februar til 24. februar afvikles en online Peer to peer sparring med to til tre andre deltagende grupper samt en facilitator. Eksakte tidspunkter sendes ud i forbindelse med offentliggørelsen af semifinalisterne.

  Den 24. februar til 7. marts har semifinalisterne mulighed for at videreudvikle deres idé.

  Senest den 7. marts kl. 23.59 skal de 20 semifinalister uploade en revideret idébeskrivelse og video.

  Den 17. marts bliver de 10 finalister offentliggjort på VIAs og Innovationsprisens hjemmeside, LinkedIn og på Facebook.

  Den 18. marts til 6. april: Åbent for onlineafstemning for Publikumsprisen

  Den 24. marts deltager de 10 finalister i en pitch-workshop med Pitcherific og CONNECT Denmark på VIA University College Campus Horsens.

  Den 7. april bliver finalen afholdt på VIA University College, Campus Horsens.

 • Det er ikke et krav at kunne tale dansk for at deltage i Innovationsprisen. Vi tilpasser al kommunikation og sprog, så engelsktalende også kan være med.

  Du vælger selv, om du vil sende sin ansøgning på engelsk eller dansk.

  Du kan deltage i P2P sparring på dansk og engelsk. Det betyder, at du som dansktalende deltager potentielt kan forvente at deltage i og modtage sparring på engelsk. Vi bestræber os naturligvis npå, at alle kan deltage i sparringen på det sprog de ønsker.

  Til workshoppen vil selve pitch-træningen blive afholdt på engelsk, hvis der er deltagere med i top 10, der ikke taler dansk. Anden halvdel af workshoppen vil blive tilpasset efter den enkelte gruppe, og det sprog de pitcher på.

  Finalen vil være på dansk, men du modtager feedback på det sprog du pitcher på.


 • Det er et krav for at deltage i konkurrencen, at alle, uanset om du deltager som enkeltperson eller som medlem af en gruppe, skal være indskrevet på en dansk videregående uddannelse eller dimitteret i perioden 8. august 2021 til og med 7. april 2022. I tilfælde af tvivl om dette, kan du blive bedt om at fremvise dokumentation. Hvis dette ikke forelægger, kan din ansøgning blive afvist.

  Det er tilladt at deltage med mere end én projektidé.

  Projekter, der tidligere har deltaget i Innovationsprisen, vil automatisk ikke gå videre.

  Såfremt andre end deltagergruppen har været involveret i udviklingen af dele af projektet, skal de krediteres for det bidrag, de har givet. Her henvises til, at der krediteres efter god videnskabelig praksis.

  Opstår der mistanke om plagiat i et af projekterne gennemføres en undersøgelse. Såfremt undersøgelsen ikke kan afsluttes inden næstkommende deadline, kan projektet blive afvist uden videre.

  Teamet bag Innovationsprisen 2022 forbeholder sig retten til at bede om at få indsendt et skriftligt samtykke fra bidragsyderne om, at deltagergruppen må deltage i Innovationsprisen 2022 såfremt der foreligger mistanke om plagiat. Det er dermed deltagernes ansvar at afvise eventuelle mistanker om plagiat.

  Komiteen, der vurderer idéerne, vil blive gjort opmærksom på eventuelle plagiatsager.

  Som deltager i Innovationsprisen 2022 forpligter du dig til at stille op til interviews og fotos med den eksterne presse og VIAs Kommunikationsafdeling. Såfremt dit projekt nomineres, forbeholder VIA University College sig retten til at bruge din projektidé som markedsføringsmateriale på trykte og elektroniske medier, både til intern og ekstern brug.

  Hvis du bliver udvalgt som en af de 20 semifinalister, forpligter du dig til at deltage i 1-2 timers peer to peer sparring, faciliteret af en kompetent konsulent.

  Hvis du bliver udvalgt som en af de 10 finalister, forpligter du dig til at deltage i en workshop den 24. marts 2022 på VIAs campus i Horsens og præsentere din idé ved finaleventet den 7. april 2022, ligeledes på VIA University College, Campus Horsens.

 • Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Hvis du har spørgsmål til konkurrencen, så er du velkommen til at skrive til os på innovationsprisen@via.dk.

  Du kan i øvrigt følge med på vores Facebookside og LinkedIn.

Læs om de tidligere vindere

CEDI by ooono er vinderne af Innovationsprisen 2021.

CEDI by ooono vinder innovationsprisen 2021

Fire studerende fra VIA University College vinder Innovationsprisen 2021 med en nytænkende overfaldsalarm.

Læs artiklen
Ditte Willads.

Vivus waste sorting vinder innovationsprisen 2020

Ditte Willads Petersen vinder Innovationsprisen 2020 med et samtidsaktuelt møbel designet til nem affaldssortering i hjemmet.
Læs artiklen
Innovationsprisen 2019.

CikoTag vinder Innovationsprisen 2019

Nye idéer til hvordan man kan genbruge byggematerialer gjorde CikoTag til årets vinder.
Læs artiklen
Innovationsprisen 2018

Affalds-iværksættere vinder årets innovationspris

To studerende fra Aarhus Universitet vandt Innovationsprisen 2018 for projektet 'Smart recycling'. Søren Pind overrakte prisen