Innovationsprisen 2021 – vind 50.000kr.

VIA inviterer alle studerende på videregående uddannelser i Danmark til den årlige Innovationspris.

luftballon

VIA vil hylde gode og innovative talenter!

Innovationsprisen er en årlig innovationskonkurrence for alle landets studerende på videregående uddannelser i Danmark. Finalen afholdes online.den 6. maj 2021.

Konkurrencen har fokus på innovative løsninger i forhold til FN’s verdensmål.

Læs mere om projektet, og hvordan du deltager i konkurrencen herunder.

Om Innovationsprisen 2021

 • Innovation er afgørende for udvikling af samfundet.

  VIA University College arrangerer Innovationsprisen for niende gang. Vi støtter unge talenter i innovative processer og realiseringen af innovative idéer, der bidrager til at udvikle samfundet.

  Innovationsprisen 2021 er organiseret i samarbejde med CONNECT Denmark og Pitcherific.

 • FN’s 17 verdensmål

  Året tema for Innovationsprisen er FN’s 17 verdensmål. Dette inkluderer eksempelvis afskaffelse af fattigdom, rent drikkevand, livet i havet, livet på land, bæredygtige byer og lokalsamfundet for at nævne nogle få. Læs mere om FNs 17s verdensmål her.

  For at deltage i konkurrencen skal du have en god innovativ idé til et produkt eller en ydelse, som du har spottet et behov for inden for emnet. Fortæl os, hvordan netop din projektidé kan løse eller forebygge udfordringer og muliggøre fremskridt til samfundsmæssig gavn. Beskriv, udfold eller visualiser det i en video.

 • For at deltage skal du have en innovativ ide til et produkt eller en løsning, der er til fordel for samfundet.

  Fortæl hvordan din idé kan bidrage til at løse eller forebygge udfordringer og hjælpe til at skabe en bedre verden. Du kan finde inspiration i de udfordringer, du har oplevet i dit studie, praktikker eller i hverdagen.

  For at deltage skal du blot udføre to opgaver:

  1. Beskriv kort din projektidé (max 2.000 tegn). Beskriv fx hvordan idéen opstod, hvad den konkret består af, hvem den henvender sig til, hvilke udfordringer den kan løse, hvilken finansiering den skal realiseres ved og hvilke(n) af FNs 17 verdensmål idéen arbejder med.
  2. Fremstil en videopræsentation af din projektidé (max. 2 min.), hvor du kort viser idéens koncept, hvordan den imødekommer fremtidige udfordringer og hvordan den kan realiseres.

  Alle studerende og dimittender fra primo 2021 fra landets videregående uddannelser kan deltage i Innovationsprisen 2021. Det er ikke en forudsætning for at deltage i konkurrencen, at din idé er færdigudviklet.

  HUSK

  At navn, uddannelse, projekttitel og kontaktoplysninger skal fremgå på alt materiale. 

  Processen

  Igen i år vil der være fokus på graden af originalitet og realiserbarhed. Dette indebærer, at de 20 bedste projekter vil blive tilbudt peer to peer-sparring, der faciliteres af en konsulent fra VIAs studentervæksthuse. Det vil samtidig være muligt at modtage feedback fra konsulenten med henblik på at videreudvikle idéen før de 10 finalister udvælges.

  Efter udvælgelse vil de 10 finalister deltage i en workshop faciliteret af Pitcherific og CONNECT Denmark med henblik på at optimere deres pitch på finaledagen.

  Deadline

  Deadline for ansøgning er tirsdag den 9. marts 2021 kl. 23.59.

  Krav og forpligtigelser

  Det er et krav for at deltage i konkurrencen at alle, uanset om man deltager som enkeltperson eller som medlem af en gruppe, skal være indskrevet på en dansk videregående uddannelse eller er dimitteret fra en videregående dansk uddannelse primo 2021.

  Det er tilladt at deltage med mere end én projektidé. Projekter, der tidligere har deltaget i Innovationsprisen, vil automatisk ikke gå videre.

  Såfremt andre end deltagergruppen har været involveret i udviklingen af dele af projektet, skal disse krediteres for det bidrag, de har givet. Her henvises til, at der krediteres efter god videnskabelig praksis.

  Opstår der mistanke om plagiat i et af projekterne gennemføres en undersøgelse. Såfremt undersøgelsen ikke kan afsluttes inden næstkommende deadline, kan projektet blive afvist uden videre.

  Teamet bag Innovationsprisen 2021 forbeholder sig retten til at bede om at få indsendt et skriftligt samtykke fra bidragsyderne om, at deltagergruppen må deltage i Innovationsprisen 2021 såfremt der foreligger mistanke om plagiat. Det er dermed deltagernes ansvar at afvise eventuelle mistanker om plagiat.

  Komiteen, der vurderer idéerne, vil blive gjort opmærksom på eventuelle plagiatsager.

  Som deltager i Innovationsprisen 2021 forpligter du dig til at stille op til interviews og fotos med den eksterne presse og VIAs Kommunikationsafdeling. Såfremt dit projekt nomineres, forbeholder VIA University College sig retten til at bruge din projektidé som markedsføringsmateriale på trykte og elektroniske medier, både til intern og ekstern brug.

  Hvis du bliver udvalgt som en af de 20 semifinalister, forpligter du dig til at deltage i en times peer to peer online-sparring med en repræsentant fra VIAs studentervæksthuse i perioden 22. marts til 24. marts.

  Hvis du bliver udvalgt som en af de 10 finalister, forpligter du dig til at deltage i en online-workshop den 22. april 2021 i Aarhus og præsentere din idé ved finaleventet den 6. maj 2021 som ligeledes bliver afholdt online.

 • Du kan ansøge fra den 6. november 2020

  Udfyld ansøgningsskemaet og upload din projektbeskrivelse og videopræsentation online.

  Deadline

  Tilmeld dig senest tirsdag den 9. marts 2021 via følgende link: https://viaforms.dk/innovationsprisen/

 • Kriterier for udvælgelse af semifinalister og finalister

  Dit projekt bliver vurderet af en jury med indgående kendskab til innovative idéer. Vurderingen af den enkelte projektidé baserer sig på nedenstående 4 kriterier, der alle vægter ligeligt.

  1. Graden af innovation
  2. At ideen gentænker f.eks. et produkt, en proces, eller en løsning til gavn for samfundet
  3. Realiserbarhed
  4. Idéen har forholdt sig til FN’s verdensmål

 • Vind 50.000 kr. samt en Springboard® session, 20.000 kr., 10.000 kr. eller 5.000 kr.

  I år vil finaleprojekterne blive vurderet af både en kompetent jury samt publikum.

  Hovedpræmien

  Hovedpræmien tildeles af juryen på finaledagen. Her har du mulighed for at vinde

  1. pladsen modtager 50.000 kr. + Springboard ® forløb ved CONNECT Denmark.

  2. pladsen modtager 20.000 kr. 

  3. pladsen modtager 10.000 kr.

  Hvis du er heldig at vinde en af pengepræmierne, skal du være opmærksom på, at præmien er skattepligtig.

  Publikumsprisen

  Inden finaledagen vil det være muligt for alle at afgive sin stemme online. Publikumsprisen består i år af 5.000 kr. samt 3 måneders adgang til Pitcherifics online redskaber.

  Bemærk: Det vil kun være muligt at stemme på én projektidé.

   

 • Den 6. november åbnes der op for tilmeldinger

  Den 9. marts kl. 23.59 er der deadline for tilmelding

  Den 11. marts bliver de 20 semifinalister offentliggjort. Semifinalister får direkte besked.

  Den 22. marts til 24. marts afvikles Peer to peer sparring med en anden deltagende gruppe samt en konsulent fra VIAs studentervæksthuse. Eksakte tidspunkt sendes ud i forbindelse med offentliggørelsen af semifinalisterne.

  Den 22. marts til 6. april har semifinalisterne mulighed for at videreudvikle deres idé.

  Senest den 6. april kl. 23.59 skal de 20 semifinalister uploade en revideret idébeskrivelse og video.

  Den 15. april bliver de 10 finalister offentliggjort på Innovationsprisens hjemmeside, VIAs Facebook og på VIAs hjemmeside.

  Den 16. april til 4. maj: onlineafstemning for Publikumsprisen

  Den 22. april deltager de 10 finalister i en online-pitch-workshop med Pitcherific og CONNECT Denmark i Aarhus.

  Den 6. maj bliver finalen afholdt til en online begivenhed.

 • Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Hvis du har spørgsmål til konkurrencen, så er du velkommen til at skrive til os på innovationsprisen@via.dk eller konsulent og projektleder for Innovationsprisen Ditte Karla på dika@via.dk

Få mere inspiration

Vivus waste sorting vinder innovationsprisen 2020

Ditte Willads Petersen vinder Innovationsprisen 2020 med et samtidsaktuelt møbel designet til nem affaldssortering i hjemmet.
Læs artiklen

CikoTag vinder Innovationsprisen 2019

Nye idéer til hvordan man kan genbruge byggematerialer gjorde CikoTag til årets vinder.
Læs artiklen
Innovationsprisen 2018

Affalds-iværksættere vinder årets innovationspris

To studerende fra Aarhus Universitet vandt Innovationsprisen 2018 for projektet 'Smart recycling'. Søren Pind overrakte prisen
Læs artiklen