Bliv klogere på reform, teknologi og sundhedsuddannelserne

 

Kom til Internet Week Denmark og hør eksperter og en politiker tage debatten om sundhedsuddannelsernes muligheder og udfordringer mellem sundhedsreformen og den digitale udvikling.

 

Tilmeld dig debatten

VIA stiller skarpt på sundhedsuddannelsernes nye udfordringer med den regionale uddannelsesdækning og regeringens nye sundhedsudspil


Nye sundhedshuse skyder op i byerne rundt om i Danmark, og det stiller nye krav til det nye sundhedspersonales kompetencer og bosættelse og dermed også til uddannelserne. VIA stiller skarpt på paradokserne i den regionale sundhedsdækning, og hvordan teknologien kan spille en rolle i uddannelsen af det nye sundhedspersonale. Det sker på et event torsdag 9. maj ved internet Week Denmark kl. 14:30-17.00.

På trods af at de danske uddannelser gennem en årrække er blevet centraliseret i de store byer landet over, skal uddannelserne understøtte en udvikling, hvor de færdiguddannede gerne skal sprede sig over hele landet, når de dimitterer fra uddannelserne.

Samtidig er der forskel på arbejdet i sundhedshusene og sygehusene, og det bliver en ny opgave at klæde sundhedspersonalet på til at arbejde i andre roller. Den opgave lander igen hos uddannelsesinstitutionerne, som er med til at uddanne de sundhedsansatte.

Det rejser blandt andet spørgsmål om, hvorvidt teknologi kan biddrage til at uddanne sundhedspersonalet, mens de er bosiddende i de mindre byer, og om det nye sundhedspersonale også skal have nye teknologiske kompetencer.

VIA er med til at uddanne de sundhedsansatte og stiller nu spørgsmålene videre til to eksperter og en politiker, når Internet Week Denmark sætter fokus på sundhedsudspillet og udviklingen i det danske sundhedssystem torsdag 9. maj.

Nye sundhedshuse og nye kompetencer

Sundhedspersonalets roller vil blive ændret med sundhedshusene, og det vil påvirke faggrupper som ergoterapeuter, bioanalytikere, fysioterapeuter og sygeplejersker. I dag bliver de faggrupper uddannet i de store byer, hvor professionshøjskolerne har hjemme.

Den sygeplejerske, som arbejder på sundhedshusene, har præcis samme uddannelse som en sygeplejerske på de store supersygehuse. Med den nye udvikling bliver der et behov for at se på, om sygeplejersken på sundhedshuset får behov for at få andre kompetencer med sig fra uddannelsen. 

Uddanner sig i de store byer

Et andet spørgsmål er, hvordan de nye sundhedshuse, der ligger langt fra uddannelsestilbuddene kan tiltrække personale. For når først de studerende er flyttet til de store byer, vil de så flytte tilbage igen?

I dag hører uddannelserne hjemme i landets store byer, men når den 25-28-årige får eksamensbeviset i hånden fra en videregående uddannelse, er det ikke givet, at de vil flytte til de mindre byer for at arbejde.

Uddannelsesinstitutionerne har mulighed for at uddanne sundhedspersonale over nettet, mens de er bosiddende i en anden kommune. Men det kræver, at udbuddet af netuddannelser er stort nok.

Dertil kommer, at det er vigtigt, at de nyuddannede med en netuddannelse har samme kompetencer som uddannede med en klassisk uddannelse, og spørgsmålet er, hvordan man sikrer dette

Eksperter og politiker tager debatten

På Internet Week Denmark sender VIA spørgsmålene videre til en politiker og to eksperter på området.

Eksperterne er lektor Karin Højbjerg fra Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet i København samt Docent Karsten Gynther fra Center for Skole og Læring på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.

Regionsrådspolitiker fra Region Midt, Hanne Roed fra Radikale Venstre vil give sine input til diskussionen set med politiske briller. Hun sidder med i VIAs bestyrelse og kender både uddannelses- og sundhedsområdet.

 

Debatten om sundhedsuddannelsernes fremtid stiller skarpt på sundshedsreform, teknologi, og regional uddannelsesdækning Klik og tilmeld dig debatten om sundhedsuddannelserne her
Om eventen
Tid:
9. maj kl. 14:30-17:00 
Sted:
VIA University College, Hedeager 2, Aarhus N.