På VIA hjælper vi dig med at søge Specialpædagogisk Støtte (SPS) 

Er du ordblind, talblind eller har du en funktionsnedsættelse som fx psykiske vanskeligheder? Så er du muligvis berettiget til SPS som studerende på en af vores uddannelser.

Et billede af en studerende med videoundervisning

Kom til webinar om SPS 14. august, kl. 17.00

Få svar på hvad SPS er, hvordan du søger om SPS og hvem der kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Hør studerende Anne Sofie fortælle om, hvordan hun har nytte af SPS. 

Tilmelding er ikke nødvendig. Du klikker blot forbi via Zoom-linket. 

SPS hjælper dig på din vej gennem uddannelsen

Læs hvordan andre VIA-studerende klarer sig gennem deres uddannelse med SPS.

Hvad er SPS?

SPS er en ordning, som skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine medstuderende, selvom du har en funktionsnedsættelse.
 • SPS er for dig, som:

  • Er ordblind (dysleksi)
  • Er talblind (dyskalkuli)
  • Har en funktionsnedsættelse
   Fx læse/skrivevanskeligheder, psykiske vanskeligheder, neurologiske vanskeligheder, bevægelsesvanskeligheder, synshandicap og hørehandicap

  Er du i tvivl, om du kan få SPS, så spørg gerne din SPS-vejleder. Du kan læse mere om SPS på MitVIA eller på Undervisningsministeriets hjemmeside.

  Der gives desværre ikke SPS til efter- og videreuddannelse eller til åben uddannelse. 

  • IT-startpakke med ordblindeprogrammer (og computer, hvis du kan argumentere for, at du ikke selv kan anskaffe dig en computer)
  • Studiestøttetimer ved en læse-/skrivevejleder eller støtte fra mentor eller faglig støttelærer
  • Online bibliotek med både e-bøger og lydbøger
  • Ergonomiske hjælpemidler
  • Sekretærhjælp eller praktisk hjælp
  • Høretekniske hjælpemidler eller en hørekonsulent tilknyttet
  • Tolk og hjælpemidler til synshandicap
 • Ja - for at få SPS-støtte, skal du:

  • Være optaget på en SU-berettiget uddannelse. Du kan ikke få SPS til efter- og videreuddannelse samt åben uddannelse
  • Have en varig funktionsnedsættelse i en sådan grad, at der er behov for støtte til at kunne gennemføre uddannelsen, og det er muligt at kompensere handicappet
  • Være dansk statsborger eller være ligestillet med en dansk statsborger, dvs. være studerende fra Norden eller EU
  • Være studieaktiv
  • Have dokumentation for funktionsnedsættelsen (fra fx ordblindetest, læge, speciallæge eller journal fra sygehuset)

Jeg vil gerne have støtte - hvad gør jeg?

Du kan først søge støtte, når du er optaget på en af vores uddannelser. Du er dog altid velkommen til at kontakte SPS-vejlederen på den uddannelse, du søger optagelse på, for at høre mere om dine muligheder for støtte.

Bemærk: Der er tavshedspligt omkring SPS. Det vil derfor ikke fremgå af dit eksamensbevis, at du har modtaget SPS.