Bæredygtig udvikling i VIA

VIA uddanner og forsker i bæredygtige løsninger, der kan skabe en bedre fremtid. Derfor skal bæredygtighed gennemsyre hele organisationen. Fra principperne i vores strategi, til undervisningen i det enkelte undervisningslokale. Fra nye innovative forskningssamarbejder til mere omtanke i brugen af plastic og papir i vores kantiner. Vores studerende skal have de rigtige redskaber inden for bæredygtig udvikling og cirkulær tænkning, så de kan udføre deres fremtidige arbejde på en samfundsmæssig forsvarlig måde. 

VIA er UNESCO Verdensmålsskole. Og det forpligter.

Som verdensmålsskole skal vi klæde de studerende på til at gøre det, der tæller. For alle vores uddannelser spiller en rolle i at realisere verdensmålene – lige fra ingeniører og designere, som viser vejen med bæredygtige alternativer og ansvarlige produktionsformer, til de velfærdsprofessionelle, der skal forme fremtidens samfund. 

Vi arbejder med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling på mange forskellige niveauer. I vores forskning, i undervisningen og i vores adfærd som lokal og global samfundspartner. Vi har nemlig som ambition, at vi vil være førende inden for forskning og uddannelse i og med FN's17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Og vi er allerede godt på vej.

Om VIAs arbejde med bæredygtig udvikling

 • Uddannelse spiller en helt afgørende central rolle som drivkraft og forandringsmotor arbejdet med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er på uddannelsesinstitutionerne, at verdensmålene for alvor møder fremtiden. Derfor har VIA, som en samfundsansvarlig uddannelsesinstitution, påtaget sig opgaven med at undervise samtlige studerende i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og deres betydning for de studerendes kommende profession. 

  Undervisning i bæredygtig udvikling

  Bæredygtig udvikling og FN's verdensmål indgår i undervisningen på alle VIAs uddannelser.

  For eksempel har studerende fra pædagog-, lærer-, og sundhedsuddannelserne på VIA  i samarbejde med psykisk sårbare i Grønland samt en italiensk kunstnergruppe bygget en otte meter høj isbjørn, der nu står på Grønland. Isbjørnen symboliserer styrke, og projektet handler om social bæredygtighed. I Horsens arbejder studerende fra bygningskonstruktøruddannelsen på løsninger, der skal minimere spild på byggepladser og gøre det muligt at recirkulere restmaterialer. Og i Viborg har studerende fra VIAs sygeplejerskeuddannelse, pædagoguddannelse og Social Entrepreneurship haft et tværfagligt forløb om verdensmål, der endte ud i udviklingen af et nyt affaldssorteringssystem til institutioner. 

  Det er blot nogle få eksempler på, hvordan VIAs studerende uddannes til et arbejdsliv med samskabelse, cirkulær tænkning og konstant forandring som naturlige forudsætninger.

  Verdensmålsambassadørkorps 

  Som en del af ansvaret som UNESCO Verdensmålskole uddanner VIA et Verdensmålsambassadørkorps. De studerende, som kommer fra forskellige uddannelser – lige fra eksportingeniør til socialrådgiver – gennemgår et forløb med en række workshops, der giver dem viden og kompetencer til at arbejde med verdensmål for bæredygtig udvikling.

  I foråret 2021 blev det første hold af verdensmålsambassadører uddannede, og de har blandt andet arbejdet med undervisningsmateriale til folkeskolen om verdensmålene, været med til at stable en endagsfestival på benene og deltaget i den internationale konkurrence Map the System, hvor de skulle arbejde med løsninger i forhold til sociale og miljømæssige forandringer.

  Verdensmålsråd for studerende på vej

  I VIA igangsættes hele tiden nye initiativer, der skal understøtte arbejdet med verdensmålsmål. Lige nu arbejder vi blandt andet med et nyt Studenter Verdensmålsråd, der vil få en vigtig stemme ind i VIAs arbejde med bæredygtig udvikling og verdensmål.

 • Verdens udfordringer kalder på nye løsninger baseret på praksisnær forskning og udvikling og på demokratisk dannede professionelle, der kan skabe innovative samarbejder på tværs af fagområder, aktører, sektorer og landegrænser. Hvis vi skal nå målene, skal vores forskning og udvikling bidrage betydeligt med ny viden, der kan omsættes i praksis. Og det er målet med VIAs forskning i bæredygtig udvikling. 

  Gennem praksisnær videnproduktion bidrager vi både til at løse konkrete og præsente problemer i samfundet. Vores syv forskningscentre forsker i alt lige fra klimaveje og grønne tekstiler til bæredygtig pædagogik. 

  Samtidig skaber vi en bæredygtig videnomsætning for VIAs uddannelser, som sætter vores studerende i stand til at arbejde med en innovativ og problemløsende idéudvikling på et stærkt videngrundlag. 

  Det er visionen, at verdensmålene bliver så integrerede i vores videnproduktion, at de på sigt bliver det naturlige fundament for alle forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

  VIAble – et forsknings- og udviklingslaboratorie for bæredygtig udvikling og verdensmål

  Under VIAs Forskningscenter for innovation og entreprenørskab finder man VIAble. Her tilbyder vi tværgående laboratorier for forskere og undervisere på VIA, der interesserer sig for alle dimensioner af verdensmål, bæredygtig udvikling og fremtidens uddannelser.

  Vi udfordrer, diskuterer og arbejder med nutidens og fremtidens kompleksitet set fra professionssektoren. I VIAble sætter vi sammen fokus på den tætte relation mellem professioners praksis i den virkelige verden – igennem forsknings- og udviklingsaktivitet og vores undervisningskald.

  Læs mere om VIAble her

   

  Futures of Education – forskningskonference om bæredygtig udvikling i fremtidens uddannelser

  I april 2021 afholdte VIA den første konference som UNESCO Verdensmålsskole. Med konferencen ”Futures of Education – Learning to become 2021” satte vi fokus på, hvilke visioner for uddannelse der er post 2050, hvordan vi bruger teknologi i fremtidens uddannelser, og hvad professionsuddannelsernes plads er i den bæredygtige udvikling.  

  Konferencen havde over 200 registrerede deltagere fra 22 lande, og planen er, at konferencen skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. 

 • Vores efter- og videreuddannelsesaktiviteter har allerede i dag helt central viden i forhold til at nå flere af verdensmålene. Fra indsigt i spædbørnsernæring og socialt arbejde til bæredygtigt byggeri og inkluderende beskæftigelsesrådgivning.

  På sigt vil behovet for viden om cirkulær tænkning og ansvarlig ageren i alle professioner vokse – og dermed også transformere og udbygge vores kursusaktiviteter med udgangspunkt i verdensmålene.

  Fremtidens ledere er eksempelvis både rollemodeller og katalysatorer for, at organisationer udvikler både deres mindset og produktion – fra vores grundlæggende forståelse af værdi til nye måder at producere og samarbejde på. Derfor er vi blandt andet allerede i gang med at kompetenceudvikle nuværende og kommende ledere til at være forandringsagenter for en bæredygtig omstilling af vores offentlige institutioner og private virksomheder.

  Se vores kurser og find dem med fokus på bæredygtighed.

 • Som en af landets største uddannelsesinstitutioner har vi et stort ansvar i at sikre, at de kommende generationer har de faglige kvalifikationer og kompetencer, som en bæredygtig fremtid kræver. Derfor har vi sammen med Københavns Professionshøjskole og RCE-Danmark indgået Partnerskab for bæredygtige uddannelsesfremtider, der skal kvalificere uddannelsernes arbejde med bæredygtighed. 

  Med partnerskabet stiller VIA og Københavns Professionshøjskole et sekretariat til rådighed for RCE-Denmark, som er Danmarks ældste og bredest favnende center for ekspertise vedrørende uddannelse for bæredygtig udvikling.

  Læs mere om Partnerskab for bæredygtige uddannelsesfremtider

 • Som en lokal og global samfundspartner, der ønsker at bidrage til den bæredygtige udvikling, skal verdensmålene gennemsyre hele VIA. Fra maden vi sætter på bordet i kantinen, til indkøbspolitikken, ressourceforbruget, naturen omkring vores campusser og alle aspekter af driften.

  Og vi er godt på vej. Solcelleanlæg og bæredygtig belysning på vores campusser sparer os for tonsvis af CO2. Flere af vores kantiner kan allerede prale af sølv- og guld-mærker i økologi. Det arbejde skal vi fortsætte. Og over bare fem år vil vi indfase en helt ny indkøbspolitik med bæredygtig ansvarlighed som rettesnor. Fordi vi vil vise vejen ved at agere grøn rollemodel for vores studerende og medarbejdere. Og fordi alt andet ville være helt sort.

  I fremtiden vil vi dele vores viden og erfaringer endnu mere – på tværs af uddannelser og administration, geografi og driftsfunktioner. Vi vil skære endnu mere ned for forbruget og CO2-udledningen - og skrue op for økologien og den ansvarlige drift. Det er sund fornuft.

Aktuelt

VIAble Growth Model

VIAble Growth Model er et redskab, du kan bruge, når du vil udvikle innovative og bæredygtige idéer, som på forskellige niveauer bidrager til løsningen af de globale udfordringer
Se modellen

Bog: Bæredygtighed i undervisningen

En række undervisere tilknyttet PEAS (Peace, Education and Sustainability) giver deres bud på bæredygtighed i undervisningen.
Hent som pdf

VIABLE modtager 1,1 mio. til klimaundervisningsprojekt 

Villum Fonden har bevilliget 1,1 millioner kroner til VIABLE-projektet Kompetence- og erfaringsorienteret Undervisning for Bæredygtig Udvikling (KUBU). I projektet skal VIA i løbet af det kommende skoleår udvikle tre undervisningsforløb til folkeskolens mellemtrin og udskoling med særligt fokus på dansk, historie og de naturvidenskabelige fag.
Læs om VIABLE

E-kursus: Bæredygtighed og entreprenørskab

Gratis e-kursus, hvor 13 af VIAs eksperter inden for bæredygtighed, innovation og entreprenørskab formidler deres viden. 
Gå til e-kurset

Nyheder om bæredygtighed i VIA

Kontakt