Bæredygtig udvikling i VIA

VIA uddanner og forsker i bæredygtige løsninger, der kan skabe en bedre fremtid. Derfor skal bæredygtighed gennemsyre hele organisationen. Fra principperne i vores strategi, til undervisningen i det enkelte undervisningslokale. Fra nye innovative forskningssamarbejder til mere omtanke i brugen af plastic og papir i vores kantiner. Vores studerende skal have de rigtige redskaber inden for bæredygtig udvikling og cirkulær tænkning, så de kan udføre deres fremtidige arbejde på en samfundsmæssig forsvarlig måde. 

VIA er UNESCO Verdensmålsskole. Og det forpligter.

Som verdensmålsskole skal vi klæde de studerende på til at gøre det, der tæller. For alle vores uddannelser spiller en rolle i at realisere verdensmålene – lige fra ingeniører og designere, som viser vejen med bæredygtige alternativer og ansvarlige produktionsformer, til de velfærdsprofessionelle, der skal forme fremtidens samfund. 

Vi arbejder med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling på mange forskellige niveauer. I vores forskning, i undervisningen og i vores adfærd som lokal og global samfundspartner. Vi har nemlig som ambition, at vi vil være førende inden for forskning og uddannelse i og med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Og vi er allerede godt på vej.

Om VIAs arbejde med bæredygtig udvikling

 • Uddannelse spiller en helt afgørende central rolle som drivkraft og forandringsmotor arbejdet med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er på uddannelsesinstitutionerne, at verdensmålene for alvor møder fremtiden. Derfor har VIA, som en samfundsansvarlig uddannelsesinstitution, påtaget sig opgaven med at undervise samtlige studerende i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og deres betydning for de studerendes kommende profession. 

  Undervisning i bæredygtig udvikling

  Bæredygtig udvikling og FN's verdensmål indgår i undervisningen på alle VIAs uddannelser.

  For eksempel har studerende fra pædagog-, lærer-, og sundhedsuddannelserne på VIA  i samarbejde med psykisk sårbare i Grønland samt en italiensk kunstnergruppe bygget en otte meter høj isbjørn, der nu står på Grønland. Isbjørnen symboliserer styrke, og projektet handler om social bæredygtighed. I Horsens arbejder studerende fra bygningskonstruktøruddannelsen på løsninger, der skal minimere spild på byggepladser og gøre det muligt at recirkulere restmaterialer. Og i Viborg har studerende fra VIAs sygeplejerskeuddannelse, pædagoguddannelse og Social Entrepreneurship haft et tværfagligt forløb om verdensmål, der endte ud i udviklingen af et nyt affaldssorteringssystem til institutioner. 

  Det er blot nogle få eksempler på, hvordan VIAs studerende uddannes til et arbejdsliv med samskabelse, cirkulær tænkning og konstant forandring som naturlige forudsætninger.

  Verdensmålsambassadørkorps 

  Som en del af ansvaret som UNESCO Verdensmålskole uddanner VIA et Verdensmålsambassadørkorps. De studerende, som kommer fra forskellige uddannelser – lige fra Global Business og Teknologi til socialrådgiver – gennemgår et forløb med en række workshops, der giver dem viden og kompetencer til at arbejde med verdensmål for bæredygtig udvikling.

  I foråret 2021 blev det første hold af verdensmålsambassadører uddannede, og de har blandt andet arbejdet med undervisningsmateriale til folkeskolen om verdensmålene, været med til at stable en endagsfestival på benene og deltaget i den internationale konkurrence Map the System, hvor de skulle arbejde med løsninger i forhold til sociale og miljømæssige forandringer.

  Verdensmålsråd for studerende på vej

  I VIA igangsættes hele tiden nye initiativer, der skal understøtte arbejdet med verdensmålsmål. Lige nu arbejder vi blandt andet med et nyt Studenter Verdensmålsråd, der vil få en vigtig stemme ind i VIAs arbejde med bæredygtig udvikling og verdensmål.

 • Verdens udfordringer kalder på nye løsninger baseret på praksisnær forskning og udvikling og på demokratisk dannede professionelle, der kan skabe innovative samarbejder på tværs af fagområder, aktører, sektorer og landegrænser. Hvis vi skal nå målene, skal vores forskning og udvikling bidrage betydeligt med ny viden, der kan omsættes i praksis. Og det er målet med VIAs forskning i bæredygtig udvikling. 

  Gennem praksisnær videnproduktion bidrager vi både til at løse konkrete og præsente problemer i samfundet. Vores syv forskningscentre forsker i alt lige fra klimaveje og grønne tekstiler til bæredygtig pædagogik. 

  Samtidig skaber vi en bæredygtig videnomsætning for VIAs uddannelser, som sætter vores studerende i stand til at arbejde med en innovativ og problemløsende idéudvikling på et stærkt videngrundlag. 

  Det er visionen, at verdensmålene bliver så integrerede i vores videnproduktion, at de på sigt bliver det naturlige fundament for alle forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

  VIABLE – et forsknings- og udviklingslaboratorie for bæredygtig udvikling og verdensmål

  Under VIAs Forskningscenter for innovation og entreprenørskab finder man VIABLE. Her tilbyder vi tværgående laboratorier for forskere og undervisere på VIA, der interesserer sig for alle dimensioner af verdensmål, bæredygtig udvikling og fremtidens uddannelser.

  Vi udfordrer, diskuterer og arbejder med nutidens og fremtidens kompleksitet set fra professionssektoren. I VIABLE sætter vi sammen fokus på den tætte relation mellem professioners praksis i den virkelige verden – igennem forsknings- og udviklingsaktivitet og vores undervisningskald.

  Læs mere om VIABLE her

   

  Futures of Education – forskningskonference om bæredygtig udvikling i fremtidens uddannelser

  I april 2021 afholdte VIA den første konference som UNESCO Verdensmålsskole. Med konferencen ”Futures of Education – Learning to become 2021” satte vi fokus på, hvilke visioner for uddannelse der er post 2050, hvordan vi bruger teknologi i fremtidens uddannelser, og hvad professionsuddannelsernes plads er i den bæredygtige udvikling.  

  Konferencen havde over 200 registrerede deltagere fra 22 lande, og planen er, at konferencen skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. 

 • Vores efter- og videreuddannelsesaktiviteter specialiserer sig blandt andet i at klæde virksomheder, organisationer og institutioner på til at blive en del af løsningen med at gøre verden mere bæredygtig.

  Hvad kan vi tilbyde?

  I VIA kan du og dine ansatte få kompetencer til bæredygtig udvikling til gavn for jeres organisation og samfundet. Det gælder alt fra, hvordan man underviser i bæredygtighed til ledelse til bæredygtig forretningsudvikling. På den måde kan du blive klædt på til at blive en rollemodel og bannerfører på nye måder at tænke din profession på.

  Kravene og ambitionerne i samfundet vokser i takt med, at vi nærmer os 2030, hvor FN’s verdensmål skal være opnået. Derfor tilbyder VIA et bredt spekter af uddannelser, kurser, workshops, inspirationsoplæg og gennemførelse af udviklingsprojekter, der klæder ledere og medarbejdere på med kompetencer til bæredygtig udvikling.

  Se mulighederne for efter- og videreuddannelse

  Aktuelle diplommoduler:

  Ledelse og bæredygtighed.
  Bæredygtighed i pædagogisk praksis (dagtilbud).
  Bæredygtighed i pædagogisk praksis (skolen).

  Onlinekurser

  Du kan også frit gennemføre to onlinekurser på egen hånd:
  Bæredygtighed i ledelse - Overblik | Rise 360 (articulate.com).
  Bæredygtig forretnings-udvikling - Overblik | Rise 360 (articulate.com).

   

  Hvad gør VIA selv?

  Vores ca. 20.000 studerende på vores grunduddannelser bliver på et tidspunkt under deres uddannelse undervist i bæredygtighed i relation til deres profession. I VIA satser vi også i høj grad på forskning i bæredygtighed og på at skabe efter- og videreuddannelsestilbud med et bæredygtigt afsæt.
  Driften i VIA bliver også mere og mere bæredygtigt. I kantinerne er der for eksempel fokus på at minimere plastaffald, øge andelen af økologi og at servere mindre kød og mere grønt til måltiderne. Derudover har VIA opsat solceller, og vi arbejder målrettet med at nedbringe vores generelle energiforbrug.

   

 • Som en af landets største uddannelsesinstitutioner har vi et stort ansvar i at sikre, at de kommende generationer har de faglige kvalifikationer og kompetencer, som en bæredygtig fremtid kræver. Derfor har vi sammen med Københavns Professionshøjskole og RCE-Danmark indgået Partnerskab for bæredygtige uddannelsesfremtider, der skal kvalificere uddannelsernes arbejde med bæredygtighed. 

  Med partnerskabet stiller VIA og Københavns Professionshøjskole et sekretariat til rådighed for RCE-Denmark, som er Danmarks ældste og bredest favnende center for ekspertise vedrørende uddannelse for bæredygtig udvikling.

  Læs mere om Partnerskab for bæredygtige uddannelsesfremtider

 • Som en lokal og global samfundspartner, der ønsker at bidrage til den bæredygtige udvikling, skal verdensmålene gennemsyre hele VIA. Fra maden vi sætter på bordet i kantinen, til indkøbspolitikken, ressourceforbruget, naturen omkring vores campusser og alle aspekter af driften.

  Og vi er godt på vej. Solcelleanlæg og bæredygtig belysning på vores campusser sparer os for tonsvis af CO2. Flere af vores kantiner kan allerede prale af sølv- og guld-mærker i økologi. Det arbejde skal vi fortsætte. Og over bare fem år vil vi indfase en helt ny indkøbspolitik med bæredygtig ansvarlighed som rettesnor. Fordi vi vil vise vejen ved at agere grøn rollemodel for vores studerende og medarbejdere. Og fordi alt andet ville være helt sort.

  I fremtiden vil vi dele vores viden og erfaringer endnu mere – på tværs af uddannelser og administration, geografi og driftsfunktioner. Vi vil skære endnu mere ned for forbruget og CO2-udledningen - og skrue op for økologien og den ansvarlige drift. Det er sund fornuft.

 • VIA udfører årlig ESG-rapportering for at måle og evaluere på arbejdet med bæredygtig udvikling.

  Læs ESG-rapport for 2021 her.

  Læs ESG-rapport for 2022 her.

 • VIA har, i samarbejdet med det rådgivende bureau Viegand Maagøe, udarbejdet en potentialeanalyse for VIAs grønne omstilling. Analysen identificerer de primære kilder til CO2-udledninger i VIA og præsenterer et samlet overblik over VIAs CO2-regnskab. Samtidig peger analysen på, hvor og hvordan VIA bedst og hurtigst kan gennemføre grønne omstillinger, der reducerer udledningerne.

  På baggrund af potentialeanalysen har VIA vedtaget konkrete mål for reduktion af CO2-udledninger frem mod 2030. Reduktionsmålene er fordelt på de tre såkaldte scope-områder, der inkluderer alle direkte og indirekte udledninger forbundet med VIAs drift og aktiviteter.

  Læs mere om VIAs CO2-reduktionsmål i potentialeanalysen.

Aktuelt

Konference: UBU.NU

Kom og vær med den 21. november, når Danmarks uddannelsesinstitutioner, skoler, dagtilbud og andre læringsorganisationer undersøger og udvikler vores fælles sprog omkring Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Læs om konferencen

Inspirationskatalog: Sådan omsætter du strategiske ambitioner

Kataloget præsenterer fire forslag til omsætning af ambitioner, der knytter sig til strategiske udviklingsplaner og strategiske udviklingsfokus på VIAs uddannelser.
Læs kataloget her (pdf)

VIABLE Growth Model

VIABLE Growth Model er et redskab, du kan bruge, når du vil udvikle innovative og bæredygtige idéer, som på forskellige niveauer bidrager til løsningen af de globale udfordringer
Se modellen

VIABLE modtager 1,1 mio. til klimaundervisningsprojekt 

Villum Fonden har bevilliget 1,1 millioner kroner til VIABLE-projektet Kompetence- og erfaringsorienteret Undervisning for Bæredygtig Udvikling (KUBU). I projektet skal VIA i løbet af det kommende skoleår udvikle tre undervisningsforløb til folkeskolens mellemtrin og udskoling med særligt fokus på dansk, historie og de naturvidenskabelige fag.
Læs om VIABLE

E-kursus: Bæredygtighed og entreprenørskab

Gratis e-kursus, hvor 13 af VIAs eksperter inden for bæredygtighed, innovation og entreprenørskab formidler deres viden. 
Gå til e-kurset

Nyheder om bæredygtighed i VIA

Kontakt

Portræt af uddannelseschef Lotte Møller Larsen
 • Lotte Møller Larsen

 • Uddannelsesdekan
 • T: +45 87 55 41 05
Se profil på UC Viden
Jeppe Kiel Christensen
 • Jeppe Kiel Christensen

 • Forskningsleder, Ph.d.
 • T: +45 87 55 10 14
Se profil på UC Viden