VIA som arbejdsplads

I VIA får du engagerede og kvalitetsbevidste kolleger. Vi er en arbejdsplads med en kultur, der er præget af dialog og foretagsomhed.

VIA er en stor og mangfoldig arbejdsplads, hvor vi behandler hinanden med respekt, ansvarlighed og anerkendelse.

De fleste ansatte har en bred vifte af relationer både internt i organisationen og eksternt til aftagere, kunder, andre uddannelsesinstitutioner m.v.

I VIA tilskynder vi handlekraft og råderum. Derfor er der i organisationen plads til eksperimenter, modige valg og dyrkelse af særlige talenter.

Vi har fokus på arbejdsmiljø og trivsel

Der er fokus på arbejdsmiljø og trivsel i VIA. Minimum hver 3. år gennemfører vi en undersøgelse af medarbejdernes oplevelse af deres arbejdsplads.

Fra disse undersøgelser ved vi, at medarbejderne i VIA oplever en høj grad af mening i det arbejde, de udfører. Det betyder, at VIA er en arbejdsplads, hvor engagementet er højt, og kvalitet i arbejdet er en selvfølge.

Det betyder også, at VIA er en ambitiøs organisation, og vi har løbende fokus på forholdet mellem krav i opgaver og medarbejdernes kompetencer. Derfor arbejder vi systematisk og strategisk med kompetenceudvikling på alle niveauer i organisationen.

Balance mellem krav og ressourcer

Mening i arbejdet, engagement og høje kvalitetskrav betyder, at det kan være svært at skabe balance mellem den enkeltes ressourcer og kravene i dagligdagen.

Derfor er der i VIA i særlig grad fokus på ledelse og prioritering i en travl og kompleks hverdag. Vi har fokus på at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen.

VIA stiller krav til god ledelse

VIA har et ledelsesgrundlag, der beskriver de ting, vi mener, kendetegner god ledelse.

Ledelse har stor betydning for vores arbejdsmiljø, trivsel og effektivitet.

Derfor har vi i VIA stort fokus på løbende at udvikle lederrollen og den måde, vi ønsker, at ledelse bliver praktiseret i dagligdagen.

I VIA er god ledelse ikke er noget, en leder ’gør’ ved medarbejderne, men noget der bliver udviklet i et samspil. Ledere og medarbejdere ved noget forskelligt, og de er gensidigt afhængige af hinanden for at lykkes med deres opgaver.

Ledelse, der inviterer og insisterer

I VIA ønsker vi en ledelse, der integrerer medarbejdernes viden, tanker og engagement. Målet er at samskabe klogere beslutninger til gavn for vores studerende og samarbejdspartnere.

Vi har i 2015 udviklet et ledelsesgrundlag, der beskriver de ting, vi mener, kendetegner god ledelse og god lederadfærd i VIA.

Ledelsesgrundlaget består af en introduktion og det egentlige ledelsesgrundlag – begge dele kan du hente her: Introduktion (pdf) og ledelsesgrundlaget (pdf).

Personalepolitik

VIAs personalepolitik gælder for alle medarbejdere og ledere i VIA University College

Du kan læse VIAs personalepolitik her (pdf)

Kontakt

Hvis du ønsker flere oplysninger om VIA, er du velkommen til at kontakte:

VIA HR
E: hr@via.dk