Kontakt VIA

Her kan du finde kontaktoplysninger på medarbejdere og eksperter, VIAs adresser samt information til leverandører med mere.

VIAs kontaktoplysninger

VIA University College
Hedeager 2
DK-8200 Aarhus N
T: +45 87 55 00 00

Du kan kontakte VIA University College på mail:
via@via.dk

Ønsker du at sende personfølsomme eller fortrolige oplysninger, kan du benytte dig af sikker elektronisk post.

Du kan læse mere om, hvordan du sender sikker elektronisk post til VIA i vejledningen herunder:

Sikker elektronisk post til VIA.

 

Til leverandører

VIA University College modtager kun elektroniske fakturaer.

Fakturaer til VIA skal altid indeholde et ordre-/rekvisitionsnummer, som hos VIA kaldes en stedkode, der er  på 7 cifre. Derudover skal der altid påføres initialer eller navn på den medarbejder hos VIA, som har foretaget bestillingen. 

  • VIAs CVR-nummer: 30 77 30 47
  • EAN-nummer: 5798000553286
  • Påfør altid VIAs ordre-/rekvisitionsnummer (7 cifret stedkode)
  • Påfør altid VIA-medarbejder (initialer)

Har du spørgsmål til elektronisk fakturering mv., er du velkommen til at skrive til:
kreditor@via.dk

Indkøb af varer og tjenesteydelser m.v.

VIA er forpligtet til at overholde den danske udbudslov mv. VIAs udbud bliver annonceret på hjemmesiden udbud.dk. Her bliver alle danske offentlige udbud samlet. Du kan læse mere på:
udbud.dk.

Her finder du aktuelle udbud i VIA University College indenfor henholdsvis varer og tjenesteydelser, som bliver gennemført via det elektroniske udbudssystem:
ETHICS

Du kan blive oprettet i ETHICS hos Inno:vasion - support@innovasion eller tlf. 7022 7007

VIAs databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik, vores indsamling af data eller vores behandling af informationer, kan du rette henvendelse til vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Kristian Hohwü Nielsen
T: +45 87 55 18 24
E: dpo@via.dk