’Ung til ung’: Flygtninge møder VIA-studerende

Studerende på VIA Campus Viborg møder 18-30-årige flygtninge i et innovativt miljø. Flygtningene introduceres for foreningslivet og andre tiltag, der kan fremme integrationen.

Formålet med ’Ung til Ung’ er, at flygtningene oplever meningsfyldt samvær med andre unge, får kortere vej til integrationen i Viborg, får et større lokalt netværk og introduceres til lokale muligheder for fritidsinteresser. Det lokale foreningsliv inddrages i projekt ”Ung til Ung” med henblik på at øge kendskabet til foreningslivet i Viborg og få flygtningene involveret. Flygtningene er 18-30 år og elever på Ungdomsskolen i Viborg.

Samtidig er det et mål, at VIAs studerende:

  • kvalificerer deres kompetencer til at arbejde med entreprenørskab
  • får viden om og kompetencer i forhold til at arbejde med medborgerskab og samfundsansvar
  • får erfaring med at arbejde med netværks- og ressourcetænkning
  • møder unge fra andre kulturer og i en anden livssituation.

Projektet, der gennemføres i regi af VIAs Studentervæksthus, giver mulighed for at samarbejde tværprofessionelt, og for videndeling og samarbejde med Viborg kommune og det lokale foreningsliv.

Samarbejdspartnere:

  • Foreningslivet i Viborg
  • Viborg Kommune
  • VIAs uddannelser i Viborg

Kontaktperson:

Kirsten Bjerg
Uddannelsesleder
E: kbj@via.dk