VIAs ledelse

Til daglig ledes VIA af en direktion bestående af tre medlemmer. Den øverste myndighed er bestyrelsen med repræsentanter fra det private og offentlige erhvervsliv samt VIAs studerende og medarbejdere.

Se og kontakt direktionen

Harald Mikkelsen

Harald Mikkelsen

Rektor

T: +45 87 55 10 01

E: hm@via.dk

 

Louise Gade

Louise Gade

Prorektor

T: +45 87 55 19 99

E: loug@via.dk

 

Kirsten Bundgaard

Kirsten Bundgaard

Professionshøjskoledirektør

T: +45 87 55 10 18

E: kibu@via.dk

 

VIAs bestyrelse

Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede strategiske og økonomiske ledelse af VIA.

Blandt bestyrelsens opgaver er

  • at vedtage budgettet
  • at vedtage årsregnskabet
  • at godkende udviklingskontrakten med Uddannelses- og forskningsministeriet
  • at godkende VIAs strategi
  • at indgå resultatlønskontrakt med rektor

Bestyrelsens opgaver fremgår af kapitel 3 i VIAs vedtægt.

Kontakt

Har du spørgsmål om bestyrelsen eller bestyrelsens arbejde, kan du kontakte:

Elvir Maleskic
Chefkonsulent
T: +45 87 55 10 03
E: em@via.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Peter Sørensen

Formand: Peter Sørensen
E: borgmester@horsens.dk
Borgmester, Horsens
Udpeget ved selvsupplering

Jørgen Nørby

Næstformand: Jørgen Nørby
E: xtjono@via.dk
Medlem af Regionsrådet,
Region Midtjylland
Udpeget ved selvsupplering

Lars Krarup

Lars Krarup
E: borgmester@herning.dk
Borgmester, Herning
Udpeget i forening af:
Regionsrådet og
KKR Midtjylland

Hanne Roed

Hanne Roed
E: hanne.roed@rr.rm.dk
Næstformand i Region Midtjylland
Udpeget i forening af:
Regionsrådet og
KKR Midtjylland

Berit Eika

Berit Eika
E: be@sun.au.dk
Prorektor, Aarhus Universitet
Udpeget af Aarhus Universitet

Maria Sonne

Marie Sonne
E: ms@sl.dk
1. forbundsnæstformand
i Socialpædagogerne
Udpeget af LO

Morten Ballisager

Morten Ballisager
E: mb@ballisager.com
Direktør
Konsulenthuset Ballisager
Udpeget i forening af:
Dansk Industri, Dansk Byggeri,
Dansk Erhverv og
Dansk Mode og Tekstil

Danny Stentoft

Danny Stentoft
E: dst@ramboll.dk
Senior direktør, Rambøll, Byggeri
Udpeget i forening af:
Dansk Industri, Dansk Byggeri,
Dansk Erhverv og
Dansk Mode og Tekstil

Bente Rasmussen

Bente Rasmussen
E: benterasmussen@dsr.dk
Regionsformand for
FTF Midtjylland
Udpeget af FTF Midtjylland

noemi katznelson

Noemi Katznelson
Mail: nka@learning.aau.dk
Centerleder og professor,
Center for Ungdomsforskning,
Aalborg Universitet
Udpeget ved selvsupplering

Lars Goldschmidt

Lars Goldschmidt
E: xtlago@via.dk
Selvstændig
Udpeget ved selvsupplering

Jens Eistrup

Jens Eistrup
E: jeei@via.dk
Lektor, TR
Valgt af medarbejderne

Kim Andersen

Kim Andersen
E: kima@via.dk
AC-medarbejder, TR
Valgt af medarbejderne

Krista Riina-Maria Singh

Krista Riina-Maaria Singh 
E: 259579@via.dk
Formand for Studenterrådet
i VIA
Valgt af de studerende

Hedvig Lund Dybdal

Hedvig Lund Dybdal 
E: 252158@via.dk
Næstformand for Studenterrådet
i VIA
Valgt af de studerende