En bredt sammensat bestyrelse

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelsen af VIA.

Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede strategiske og økonomiske ledelse af VIA.

Blandt bestyrelsens opgaver er

 Bestyrelsens opgaver fremgår af kapitel 3 i VIAs vedtægt.

Se mødeplan og mødemateriale for bestyrelsen

 

Bestyrelsesmedlemmer

Peter Sørensen

Formand: Peter Sørensen
T: +45 76 29 20 01
E: borgmester@horsens.dk
Udpeget ved selvsupplering 

  

Jørgen Nørby

Næstformand: Jørgen Nørby
T: +45 29 45 52 61
E: xtjono@via.dk
Udpeget af Regionsrådet og KKR Midtjylland i forening

Poul Erik Christensen

Poul Erik Christensen
T: +45 24 96 96 30
E: poul.erik.christensen@rr.rm.dk
Udpeget af Regionsrådet og KKR Midtjylland i forening

  

Morten Ballisager

Morten Ballisager
T: +45 30 63 17 30
E: mb@ballisager.com
Udpeget af Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og Dansk Mode og Tekstil i forening

 

Peter Stampe

Peter Stampe
T: +45 23 99 73 31
E: xtpest@via.dk 
Udpeget af Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og Dansk Mode og Tekstil i forening

 

Berit Eika

Berit Eika
T: +45 87 15 20 09
E: be@sun.au.dk
Udpeget af Aarhus Universitet

Thor Jensen

Thor Jensen
T: +45 21 75 47 31
E: xtthor@via.dk
Udpeget af FTF Midtjylland

Bente Rasmussen

Bente Rasmussen
T: +45 20 41 40 02
E: benterasmussen@dsr.dk
Udpeget af FTF Midtjylland

 

Jens Eistrup

Jens Eistrup
T: +45 87 55 33 20
E: jeei@via.dk
Valgt af medarbejderne
 

Keld Bach Nielsen

Keld Bach Nielsen
T: +45 84 55 20 83
E: keni@via.dk
Valgt af medarbejderne

Foto på vej

Inge Lundin Bech
T: +45 20 10 98 32
E: 237682@via.dk
Valgt af de studerende

Foto på vej

Cristian Russu
T: +45 91 97 52 80
E: 144036@via.dk
Valgt af de studerende

Lars Goldschmidt

Lars Goldschmidt
T: +45 40 10 20 48
E: xtlago@via.dk 
Udpeget ved selvsupplering

 Ingelis Sander
T: +45 40 96 49 13
E: xtinsa@via.dk 
Udpeget ved selvsupplering

 

Kristel Mari Skorge

Kristel Mari Skorge
T: +47 957 45 670
E: xtkrms@via.dk
Udpeget ved selvsupplering

 


Kontakt

Elvir Maleskic
Specialkonsulent
T: +45 87 55 00 00 / +45 87 55 10 03
E: em@via.dk