En bredt sammensat bestyrelse

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelsen af VIA.

Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede strategiske og økonomiske ledelse af VIA.

Blandt bestyrelsens opgaver er

Bestyrelsens opgaver fremgår af kapitel 3 i VIAs vedtægt.

Se mødeplan og mødemateriale for bestyrelsen

 

Bestyrelsesmedlemmer

Peter Sørensen

Formand: Peter Sørensen
E: borgmester@horsens.dk
Udpeget ved selvsupplering 

Lars Krarup

Lars Krarup
E: borgmester@herning.dk
Udpeget af Regionsrådet og KKR Midtjylland i forening

Jørgen Nørby

Næstformand: Jørgen Nørby
E: xtjono@via.dk
Udpeget ved selvsupplering

Hanne Roed

Hanne Roed
E: hanne.roed@rr.rm.dk
Udpeget af Regionsrådet og KKR Midtjylland i forening

  

Morten Ballisager

Morten Ballisager
E: mb@ballisager.com
Udpeget af Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og Dansk Mode og Tekstil i forening

 

Danny Stentoft

Danny Stentoft
E: dst@ramboll.dk
Udpeget af Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og Dansk Mode og Tekstil i forening

 

Berit Eika

Berit Eika
E: be@sun.au.dk
Udpeget af Aarhus Universitet

Maria Sonne

Marie Sonne
E: ms@sl.dk
Udpeget af LO

Bente Rasmussen

Bente Rasmussen
E: benterasmussen@dsr.dk
Udpeget af FTF Midtjylland

 

Jens Eistrup

Jens Eistrup
E: jeei@via.dk
Valgt af medarbejderne
 

Kim Andersen

Kim Andersen
E: kima@via.dk
Valgt af medarbejderne

Krista Riina-Maria Singh

Krista Riina-Maaria Singh 
E: 259579@via.dk 
Valgt af de studerende

Hedvig Lund Dybdal

Hedvig Lund Dybdal 
E: 252158@via.dk
Valgt af de studerende

Lars Goldschmidt

Lars Goldschmidt
E: xtlago@via.dk 
Udpeget ved selvsupplering

 

 noemi katznelson

Noemi Katznelson
Mail: nka@learning.aau.dk
Udpeget ved selvsupplering

 

Kontakt

Elvir Maleskic
Chefkonsulent
T: +45 87 55 00 00 / +45 87 55 10 03
E: em@via.dk