Årsrapporter og økonomiske nøgletal

Se oversigt over resultatopgørelse for 2013-2017, årsrapporter og regnskabsmæssige nøgletal.

Resultatopgørelse

2018

2017

2016

 

2015

2014 

 

t.kr.  t.kr.  t.kr  t.kr  t.kr. 

Omsætning i alt

1.698.810  1.620.274 

1.605.491

1.609.179  1.657.281 

Undervisningens gennemførelse

-963.270  -931.478  -959.755  -965.672  -971.299 

Markedsføring

-13.479  -11.358  -7.335  -6.977  -5.881 

Ledelse og administration

-178.954  -162.055  -162.055  -167.265  -190.092 

Bygningsdrift

-193.547  -174.499  -190.877  -207.283  -249.535 

Aktiviteter med særlige tilskud

-137.105  -118.132  -113.706  -132.453  -90.077 

Forsknings- og Udviklingsaktiviteter

 -128.796 -114.117   -110.244 -99.420  -82.862 

Administrative fællesskaber

-23.225  -15.566  -13.439  -13.645  -13.333 

Driftsomkostninger i alt

-1.638.376 -1.565.801  -1.557.410  -1.592.715  -1.593.927 

Driftsresultat

60.434  54.473  48.081  16.464  63.355 

Finansielle poster i alt

-41.011  -38.120  -47.043  -40.300  -31.863 

Driftsresultat før ekstraordinære poster

19.423  16.353  1.038  -23.837  31.492 

Særlige poster i alt

Årets resultat

19.423  16.353  1.038  -23.837  31.492 

 

 

         

 

Balance

2018

2017

2016

2015

2014 

 

t.kr.  t.kr.  t.kr.  t.kr  t.kr 

Anlægsaktiver

2.389.051  2.360.714  2.329.540  2.422.937  2.176.919 

Omsætningsaktiver

191.584  169.588  186.831  178.162  372.950 

Balancesum

2.580.635  2.530.303  2.516.371  2.601.099  2.549.869 

Egenkapital

528.645  507.317  479.773  473.772  480.437 

Langfristet gæld

1.464.044  1.451.770  1.480.342  1.509.770  1.531.420 

Kortfristet gæld

587.944  571.216  556.256  617.555  538.011 

 

Regnskabsmæssige nøgletal

2018

2017

2016

2015

2014 

 

Overskudsgrad

1,1  1,0  0,1  -1,5  1,9 

Likviditetsgrad

32,6  29,7  33,6  28,8  69,3 

Soliditetsgrad

20,5  20,0  19,1  18,2  18.8 

Finansieringsgrad

61,3  61,5  63,5  62,3  70,3 
         

Kontakt

Har du spørgsmål VIAs økonomiske nøgletal, er du velkommen til at kontakte afdelingen Stab, strategi og politisk analyse: strategiledelse@via.dk