Studenterrådet i VIA

VIAs studerende engagerer sig i Studenterrådet og får medindflydelse på, hvordan VIA og uddannelserne skal udvikle sig.

Studenterrådet i VIA er en studenterpolitisk organisation. Den repræsenterer og varetager de studerendes interesser af både faglig, studenterpolitisk og social karakter.
VIA ønsker, at de studerende engagerer sig ved at deltage aktivt i råd og udvalg. Det giver medindflydelse, og de studerende er med til at udvikle deres uddannelser og i det hele taget præge dagligdagen i VIA.

VIAs bestyrelse, uddannelsesudvalg og studieråd er tre formelle organer, hvor VIAs studerende er repræsenteret.

Studenterrådet har følgende opgaver:

At vælge to repræsentanter til VIAs bestyrelse
At yde sparring og refleksionsgrundlag for de emner/sager, der bliver vendt i bestyrelsen
At stille spørgsmål til bestyrelsen og fungere som de studerendes talerør til den øverste ledelse
At udarbejde visioner for Studenterrådet.

For at de studerende er repræsenteret så godt som muligt, er den studenterpolitiske indflydelse etableret ud fra en model med flere niveauer.
Hver uddannelse har, eller har ret til, deres eget lokale De Studerendes Råd (DSR). På de fleste campusser er der også oprettet et Campus-DSR, som samler uddannelsernes DSR'er på det enkelte campus.

Kontakt Studenterrådet

E: studenterraadet@via.dk

Formand:
Emilie Chun Grzona
E: 292285@via.dk 
M: 87 55 00 02

Næstformand:
Jannie Skovbo
E: 293826@via.dk
M: 87 55 00 03

Studenterkoordinator:
Amaya Bøgeskov Echeverría
E: ambe@via.dk
M: 87 55 10 30

billede af formand og næstformand i studenterraadet

På billedet ses fra venstre næstformand Jannie Skovbo og formand Emilie Chun Grzona