Årets ansøgninger til VIAs uddannelser

Du kan se tal og citater om årets ansøgninger til VIAs uddannelser her siden efter kl. 12. 

På dette site finder du til fri redaktionel brug: 

 1. To skemaer med tal for søgningen til VIAs uddanner i år sammenlignet med i fjor – opdelt på henholdsvis byer og uddannelser.
 2. Læsevejledning til skemaerne med ansøgningstal.
 3. Pressemeddelelse om søgningen til VIAs uddannelser samlet og om behovet for en reform af professionsuddannelserne – med udtalelser fra VIAs rektor.
 4. Lokale udtalelser fra uddannelsesdekaner i VIA, der kommenterer på søgningen til en række af VIAs godt 40 professionsuddannelser og otte campusser i Region Midtjylland.
 5. Kontaktinfo til medarbejdere i VIAs kommunikationsafdeling, der gerne hjælper med at koordinere interviews og besvare spørgsmål.
 6. Fotos til download fra VIAs campusser.
Studerende

Følg med i årets ansøgninger til VIAs uddannelser

Årets ansøgningstal offentliggøres her på siden kort efter kl. 12. den 5. juli 2024

Læsevejledning til skemaer

 • Vejledning: sådan læser du ansøgningstal for VIAs uddannelser og VIAs campusbyer

  Kolonnerne med ’i alt’-tal viser, hvor mange ansøgninger, VIA i alt har modtaget henholdsvis i 2024 og 2023. Tallene viser det samlede antal ansøgninger: kvote 1- og kvote 2-ansøgningerne er altså lagt sammen.

  Kolonnerne med ’1. prio’ viser, hvor mange af de modtagne ansøgninger til VIA, der er førsteprioritetsansøgninger – altså hvor ansøgere har den pågældende uddannelse som højeste ønske. Tallene er for henholdsvis 2024 og 2023 og viser det samlede antal ansøgninger for både kvote 1 og kvote 2.

  Kolonnen ’%vis ændring 2023-24 i alt’ viser, hvor mange procent det samlede antal modtagne ansøgninger hos VIA er gået op eller ned fra 2023 til 2024. Tallene dækker kvote 1- og kvote 2-ansøgninger samlet.

  Kolonnen ’%vis ændring 2023-24 1.priot’ viser, hvor mange procent antallet af førsteprioritetsansøgninger til VIA er gået op eller ned fra 2023 til 2024. (Tallene dækker førsteprioritetsansøgninger gennem kvote 1 og kvote 2 samlet).

  NB.: Vær opmærksom på, at i  VIAs pressemateriale samt i pressematerialet fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Professionshøjskoler bliver der taget udgangspunkt i tal for førsteprioritetsansøgninger.

  Fakta: Hvad er kvote 1 og 2?

  Årets ansøgninger til VIAs uddannelser omfatter kvote 1- og kvote 2-ansøgninger samlet.

  I kvote 1, som hvert år har ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00, bliver ansøgerne udelukkende vurderet på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

  I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af udvælgelseskriterier – fx karakterer og livserfaringer fra job, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på. Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

  Årets ansøgere får den 26. juli 2024 besked på, om de er optaget på en af de uddannelser, de har søgt ind på.

Kontakt

Tag endelig fat i Anders eller Kiri, hvis du er journalist og har brug for hjælp til at finde en kontaktperson, en case eller til at få svar på dine spørgsmål

Anders A. Kristensen

Journalist

T: + 45 87 55 15 32

E: aank@via.dk

Kiri Kesby

Journalist og kommunikationsrådgiver

T: +45 87 55 14 61

E: kike@via.dk


Lokale udtalelser

Herunder finder du citater fra uddannelsesdekaner ved VIA University College, som kommenterer på årets søgning til specifikke byer og uddannelser hos VIA. 

Hvis du ønsker interview med en uddannelsesdekan, hjælper VIAs pressekonsulenter Kiri Kesby og Anders Ankerstjerne gerne med at etablere kontakt. Kiri og Anders står også til rådighed for at besvare spørgsmål.

Hvis du ønsker interview med VIAs rektor Harald Mikkelsen, er du velkommen til at kontakte ham på mobiltelefonnummer 87 55 10 01.

 • VIAs kommentarer til ansøgertallene i Viborg

  • ”Det er rigtig glædeligt, at den nye softwareingeniøruddannelse i Viborg ser ud til at komme godt fra start. Uddannelsen retter sig mod en branche, der råber på kvalificeret arbejdskraft, og med 18 1. prioritetsansøgere ser vi ud til at få et solidt opstartshold for det nye udbud, som slår dørene op i august. Dermed høster vi frugten af det store arbejde, som både VIA og Viborg Kommune har lagt i at etablere uddannelsen, og det vil jeg gerne vil kvittere for,” siger Lotte Thøgersen, uddannelsesdekan for VIAs ingeniør- og businessuddannelser. 
  • ”Der er i år fremgang i søgningen til den internetbaserede sygeplejerskeuddannelse, som VIA udelukkende udbyder i Viborg. Det tyder på, at flere i dag er interesserede i en mere fleksibel måde at gennemføre en sygeplejerskeuddannelse på. For at udnytte potentialet har vi udvidet den internetbaserede sygeplejerskeuddannelse til at have studiestart to gange om året,” siger Maria Dyhrberg Rasmussen, der er uddannelsesdekan for sygeplejerskeuddannelsen hos VIA University College.
  • ”Det er til gengæld ærgerligt, at søgningen til VIAs traditionelle sygeplejerskeuddannelse i Viborg oplever en faldende søgning. Den faldende søgning til uddannelsen i Viborg har vi desværre set de seneste tre-fire år, og det er bekymrende, for sundhedsvæsnet mangler sygeplejersker. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder videre med at styrke uddannelsen fremadrettet,” siger Maria Dyhrberg Rasmussen.
  • ”Søgningen til pædagoguddannelsen er fortsat i tilbagegang de fleste steder både på landsplan og i Region Midtjylland – og også i Viborg. Det er bekymrende, for samfundet har hårdt brug for flere dygtige, uddannede pædagoger – blandt andet på det sociale område. Heldigvis har vi igennem de senere år udviklet alternative veje til at blive uddannet pædagog, herunder forløbene som meritpædagog og sporskiftepædagog, der er et vigtigt supplement til den traditionelle pædagoguddannelse. Men det ændrer ikke på, at der er akut behov for en reform af professionsuddannelserne, der gør det mere attraktivt at vælge pædagoguddannelsen til,” siger Susanne Tellerup, uddannelsesdekan for uddannelserne til pædagog og pædagogisk assistent hos VIA University College. 
  • "Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator blev etableret for få år siden og erstatter den tidligere lægesekretæruddannelse. I Viborg kan vi glæde os over en fremgang i søgningen til uddannelsen i år. Det er positivt, da sundhedsvæsnet som bekendt mangler personale – blandt andet til administration og koordinering, hvilket er spidskompetencer hos de sundhedsadministrative koordinatorer, VIA uddanner i Viborg og Aarhus,” siger Lene Mosegaard Søbjerg, uddannelsesdekan for social- og samfundsuddannelserne ved VIA University College.
  • ”Igen i år kan vi glæde os over, at der er langt flere ansøgere til VIAs animationsuddannelser hos The Animation Workshop i Viborg, end der er studiepladser til. Det skyldes formentlig, at TAW er internationalt anerkendt og giver de studerende kompetencer, som er efterspurgte i den kreative verden – både i Danmark og internationalt. Den store interesse for VIAs kreative uddannelser er vi stolte af,” siger Dorte-Pia Ravnsbæk, uddannelsesdekan for VIAs kreative uddannelser inden for animations-, design- og filmområdet.

  VIAs kommentarer til ansøgertallene i Horsens

  • ”Der er til flere af ingeniøruddannelserne i Horsens øgede ansøgertal, og det er rigtig positivt. Her er tale om erhvervsrettede uddannelser til brancher, der i høj grad mangler kvalificeret arbejdskraft, og i Horsens kan vi tilbyde et attraktivt studiemiljø med høj faglighed og nært samarbejde med virksomheder og andre aftagere. Særligt oplever maskiningeniøruddannelsen en markant fremgang på 30 førsteprioritetsansøgere flere end sidste år. Fremgangen skyldes det nye netbaserede udbud af ingeniørtrainee uddannelsen til maskiningeniør, som VIA har udviklet i år som et helt nyt uddannelsesformat, der kan gennemføres under ansættelse på virksomheder. Samtidig er vi bevidste om, at muligheden for at udbyde engelsksprogede forløb på netop ingeniøruddannelserne rummer et stort uforløst potentiale. Det kan man blandt andet se på det store, overskydende antal ansøgere, der er til vores engelsksprogede forløb af softwareingeniøruddannelsen i Horsens, og som vi kommer til at give afslag på grund af reduktionen i antallet af engelsksprogede studiepladser. Derfor håber jeg også, at det er noget, vores politikere vil se nærmere på snarest – gerne i forbindelse med den kommende reform af professionsuddannelserne,” siger Lotte Thøgersen, uddannelsesdekan for VIAs ingeniør- og businessuddannelser. 
  • ”Vi glæder os over, at der i år er fremgang i antallet af ansøgere, der har Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens som deres førsteprioritet sammenlignet med sidste år. Samtidig er det vigtigt, at vi arbejder videre med at styrke uddannelsen, for vi ved, at der er brug for flere veluddannede sygeplejersker i sundhedsvæsnet både nu og i fremtiden,” siger Maria Dyhrberg Rasmussen, der er uddannelsesdekan for sygeplejerskeuddannelsen hos VIA University College.
  • ”Bandagistuddannelsen i Horsens er helt ny og den eneste af sin slags i Danmark. Tidligere har bandagister skullet gennemføre hovedparten af uddannelsen i Sverige. Vi er utrolig glade for, at den nye uddannelse med 14 førsteprioritetsansøgere oplever stor interesse og dermed kommer rigtig godt fra start. De studerende på bandagistuddannelsen får kompetencer til at designe, udvikle og producere tekniske hjælpemidler, som blandt andet hjælper den stigende gruppe af patienter med diabetes samt patienter, der fx er benamputerede” siger Helle Kruuse-Andersen, der er uddannelsesdekan for VIAs sundhedsuddannelser.
  • ”Søgningen til pædagoguddannelsen i Horsens går i år glædeligvis lidt frem, men er fortsat i tilbagegang de fleste steder både på landsplan og i Pegion Midtjylland. Det er bekymrende, for samfundet har hårdt brug for flere dygtige, uddannede pædagoger – blandt andet på det sociale område. Heldigvis har vi igennem de senere år udviklet alternative veje til at blive uddannet pædagog, herunder forløbene som meritpædagog og sporskiftepædagog, som er et vigtigt supplement til den traditionelle pædagoguddannelse. Men det ændrer ikke på, at der er akut behov for en reform af professionsuddannelserne, der gør det mere attraktivt at vælge pædagoguddannelsen til,” siger Susanne Tellerup, uddannelsesdekan for uddannelserne til pædagog og pædagogisk assistent hos VIA University College. 

  VIAs kommentarer til ansøgertallene i Randers

  • ”Med 34 førsteprioritetsansøgere ser vores nye udbud i Randers af bygningskonstruktøruddannelsen ud til at komme rigtig godt fra start, når uddannelsen til august slår dørene op til VIAs nye lokaler på Minervavej. Det er virkelig positivt, for der er stor efterspørgsel efter bygningskonstruktører – blandt andet i forbindelse med den grønne omstilling, hvor faggruppen er med til at tænke nye og mere klimavenlige løsninger ind i arbejdet i bygge- og anlægssektoren,” siger Lotte Møller Larsen, der er uddannelsesdekan for byggeriuddannelserne ved VIA University College. 
  • ”Vi ærgrer os over, at der i år er et fald i antallet af førsteprioritetsansøgere til Sygeplejerskeuddannelsen i Randers i forhold til sidste år. En forklaring kan være, at de unge primært søger mod de største studiebyer. Vi håber på at kunne fylde studiepladserne på Sygeplejerskeuddannelsen i Randers op gennem et stort efteroptag, når vi fra 26. juli udbyder de ledige studiepladser. Vi håber blandt andet, at nogle af de unge, der har søgt ind og fået afslag på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus, vil vælge Randers i stedet,” siger Maria Dyhrberg Rasmussen, der er uddannelsesdekan for sygeplejerskeuddannelsen hos VIA University College.
  • ”Det er godt at se, at vores uddannelse i Randers til Professionsbachelor i Skat oplever øget søgning. Det er en spændende uddannelse med rigtig gode jobmuligheder. De studerende kan selv vælge, om de vil følge uddannelsen til Professionsbachelor i Skat med fysisk fremmøde eller primært online hjemmefra, og der er en fremgang i søgningen til begge uddannelsesformater,” siger Lene Mosegaard Søbjerg, uddannelsesdekan for social- og samfundsuddannelserne ved VIA University College. 

  VIAs kommentarer til ansøgertallene i Silkeborg

  • ”I en tid, hvor mange unge foretrækker at søge mod de større studiebyer for at tage deres uddannelse – og hvor man flere steder oplever vigende søgning til de mindre læreruddannelser - er det rart at se, at søgningen til Læreruddannelsen i Silkeborg ligger stabilt med nøjagtig samme antal førsteprioritetsansøgere som i fjor – nemlig 71. En god læreruddannelse kræver en kritisk masse af studerende, og med et rimeligt pænt optag har vi mulighed for at udbyde flere fag i fagrækken, end vi ellers ville kunne. Derfor ser jeg positivt på årets ansøgertal til Læreruddannelsen i Silkeborg,” siger Elsebeth Jensen, uddannelsesdekan for læreruddannelsen hos VIA University College. 
  • ”Det er rigtig ærgerligt, at søgningen til Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborger faldet i forhold til sidste år. Vi havde håbet på en fremgang i søgningen, da der er hårdt brug for flere sygeplejersker i sundhedsvæsnet i de kommende år. Derfor håber vi også på at få flere ansøgere, når vi fra 26. juli slår de ledige studiepladser op. Her håber vi blandt andet, at nogle af de unge, der har søgt ind og fået afslag på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus, vil vælge Silkeborg i stedet,” siger Maria Dyhrberg Rasmussen, der er uddannelsesdekan for sygeplejerskeuddannelsen hos VIA University College.

  VIAs kommentarer til ansøgertallene i Holstebro

  • ”Vi tror på, at Læreruddannelsen i Holstebro har et større potentiale, end det vi ser i dag. Derfor har vi fra og med i år gjort Læreruddannelsen i Holstebro til en fuld læreruddannelse. Det vil sige, at de lærerstuderende fremover kan tage alle fire år af læreruddannelsen her. Sammen med et attraktivt studiemiljø på vores Campus Holstebro tror vi på, at en rigtig stærk læreruddannelse kan være med til at trække flere unge til Holstebro som studieby,” siger Elsebeth Jensen, uddannelsesdekan for Læreruddannelsen ved VIA University College. 
  • ”Det er positivt, at så mange ønsker at uddanne sig til en af de store og vigtige sundhedsuddannelser. VIA udbyder fysioterapeutuddannelsen både i Aarhus og Holstebro, og til Aarhus er der langt flere ansøgere, end der er studiepladser til. Derfor håber vi, at nogle af dem, der ikke får en plads i Aarhus, får lyst til at uddanne sig på Campus Holstebro. Som den pæne fremgang i ansøgertallene for i år viser, har vi også her en uddannelse af meget høj kvalitet suppleret med et rigtig godt studiemiljø,” siger Helle Kruuse-Andersen, der er uddannelsesdekan for sundhedsuddannelserne hos VIA University College.
  • ”Søgningen til pædagoguddannelsen er fortsat i tilbagegang de fleste steder, både på landsplan og i Region Midtjylland. Det er bekymrende, for samfundet har hårdt brug for flere dygtige, uddannede pædagoger – blandt andet på det sociale område. Heldigvis har vi igennem de senere år udviklet alternative veje til at blive uddannet som pædagog, herunder forløbene som meritpædagog og sporskiftepædagog, der er et vigtigt supplement til den traditionelle pædagoguddannelse. Men det ændrer ikke på, at der er akut behov for en reform af professionsuddannelserne, der gør det mere attraktivt at vælge pædagoguddannelsen til,” siger Susanne Tellerup, uddannelsesdekan for uddannelserne til pædagog og pædagogisk assistent hos VIA University College.
  • ”VIA udbyder socialrådgiveruddannelsen både i Holstebro og Aarhus, og glædeligvis har vi i år modtaget flere førsteprioritetsansøgninger i Holstebro end i fjor. Antallet af ansøgere er dog stadig ikke højt nok til at fylde alle studiepladserne op, og samfundet har brug for flere veluddannede socialrådgivere. Derfor håber vi på et pænt efteroptag på Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro, når vi fra 26. juli udbyder de ledige studiepladser,” siger Lene Mosegaard Søbjerg, der er uddannelsesdekan for social- og samfundsuddannelserne ved VIA University College.

  VIAs kommentarer til ansøgertallene i Herning

  • ”Sygeplejerskeuddannelsen i Herning blev åbnet for få år siden og er siden blevet et godt og vigtigt supplement i Vestjylland til Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. Vi kan også se, at uddannelsen i Herning tiltrækker studerende fra et større geografisk område, og det er vigtigt i forhold til at sikre en tilstrækkelig forsyning til det vestjyske sundhedsvæsen – herunder supersygehuset i Gødstrup,” forklarer Maria Dyhrberg Rasmussen, der er uddannelsesdekan for sygeplejerskeuddannelsen hos VIA University College.
  • ”De designstuderende i VIA får en grundlæggende forståelse for behov og muligheder i fremtidens cirkulære økonomi, hvor design og forretning hænger sammen på nye og mere integrerede måder, og hvor vi også arbejder aktivt med den grønne omstilling. Det er efterspurgte kompetencer blandt de kommende generationer af kreative talenter – i Danmark og internationalt. Derfor er den store interesse for VIAs kreative uddannelser noget, vi er stolte af,” siger Dorte-Pia Ravnsbæk, der er uddannelsesdekan for VIAs kreative uddannelser inden for design-, animations- og filmområdet.

  VIAs kommentarer til ansøgertallene i Ikast

  • ”Søgningen til pædagoguddannelsen er fortsat i tilbagegang de fleste steder både på landsplan og i Region Midtjylland, og det er desværre også tilfældet for vores uddannelse i Ikast. Det er bekymrende, for samfundet har hårdt brug for flere dygtige, uddannede pædagoger – blandt andet på det sociale område. Heldigvis har vi igennem de senere år udviklet alternative veje til at blive uddannet som pædagog, herunder forløbene som meritpædagog og sporskiftepædagog, der er et vigtigt supplement til den traditionelle pædagoguddannelse. Men det ændrer ikke på, at der er akut behov for en reform af professionsuddannelserne, der gør det mere attraktivt at vælge pædagoguddannelsen til,” siger Susanne Tellerup, uddannelsesdekan for uddannelserne til pædagog og pædagogisk assistent hos VIA University College. 

  VIAs kommentarer til ansøgertallene i Grenaa

  • ”Søgningen til pædagoguddannelsen er i tilbagegang mange steder Og det er bekymrende, for samfundet har hårdt brug for flere dygtige, uddannede pædagoger. Derfor er det positivt, at vores udbud i Grenaa holder samme antal førsteprioritetsansøgere som sidste år. Det ændrer dog ikke på, at der er akut behov for en reform af professionsuddannelserne, der gør det mere attraktivt at vælge pædagoguddannelsen til bredt set,” siger Susanne Tellerup, uddannelsesdekan for uddannelserne til pædagog og pædagogisk assistent hos VIA University College. 

  VIAs kommentarer til ansøgertallene i Aarhus

  • ”Der er grund til at være begejstret over en pæn stigning i antallet af 1. prioritetsansøgere til vores ingeniøruddannelse i Aarhus, som hedder Global Business og Teknologi. Ligeledes er det rigtig positivt, at den erhvervsrettede uddannelse i Aarhus med titlen Værdikædeledelse og procesøkonomi også kan notere en flot stigning i søgningen. Vi har i VIA længe arbejdet for at få flere unge til at interessere sig for netop ingeniøruddannelserne og vores øvrige erhvervsrettede uddannelser, og vores studerende får kompetencer, som i høj grad er efterspurgte på arbejdsmarkedet,” siger Lotte Thøgersen, uddannelsesdekan for VIAs ingeniør- og businessuddannelser.
  • ”I Aarhus har vi modtaget flere gange så mange førsteprioritetsansøgninger til sygeplejerskeuddannelsen, som der er plads til – og endnu flere end sidste år. Det er selvfølgelig meget positivt for Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus, men det betyder desværre også, at mange kommer til at få afslag. Derfor håber vi, at nogle af dem vil søge de ledige studiepladser, vi kommer til at have på vores sygeplejerskeuddannelser andre steder i regionen – herunder Randers og Silkeborg,” siger Maria Dyhrberg Rasmussen, der er uddannelsesdekan for sygeplejerskeuddannelsen hos VIA University College.
  • ”Igen i år ser det godt ud med søgningen til Læreruddannelsen i Aarhus, og der er derfor udsigt til at få fyldt alle studiepladserne op. Det betyder, at vi stadig har studerende nok til at kunne udbyde alle de 22 fag, læreruddannelsen totalt omfatter. Anderledes ser det ud uden for de større byer, hvor de mindre læreruddannelser desværre flere steder oplever en lav søgning,” siger Elsebeth Jensen, uddannelsesdekan for læreruddannelsen hos VIA University College. 
  • ”Søgningen til pædagoguddannelsen er fortsat i tilbagegang de fleste steder både på landsplan og i Region Midtjylland. Det er bekymrende, for samfundet har hårdt brug for flere dygtige, uddannede pædagoger -blandt andet på det sociale område. Heldigvis har vi igennem de senere år udviklet alternative veje til at blive uddannet som pædagog, herunder forløbene som meritpædagog og sporskiftepædagog, der er et vigtigt supplement til den traditionelle pædagoguddannelse. Men det ændrer ikke på, at der er akut behov for en reform af professionsuddannelserne, der gør det mere attraktivt at vælge pædagoguddannelsen til,” siger Susanne Tellerup, uddannelsesdekan for uddannelserne til pædagog og pædagogisk assistent hos VIA University College. 
  • ”På trods af et fald i antallet af førsteprioritetsansøgere er søgningen til Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus fortsat så stor, at den med al sandsynlighed bliver fuldt booket. Samtidig glæder vi os over, at der i år er en mærkbar fremgang i søgningen til vores internetbaserede socialrådgiveruddannelse. Dét er vigtigt, da samfundet har brug for flere veluddannede socialrådgivere,” siger Lene Mosegaard Søbjerg, uddannelsesdekan for social- og samfundsuddannelserne ved VIA University College. 
  • ”På trods af en mindre tilbagegang i søgningen har Bioanalytikeruddannelsen, som VIA udelukkende udbyder i Aarhus, igen i år tiltrukket rigtig mange ansøgere, og vi får dermed alle studiepladser fyldt op. Den pæne søgning er virkelig positiv, da sundhedsvæsnet oplever stor efterspørgsel efter dygtige bioanalytikere, der blandt andet kan arbejde med diagnosticering og medicinsk behandling,” siger Helle Kruuse-Andersen, der er uddannelsesdekan for VIAs sundhedsuddannelser.