10 mål for at forbedre læreruddannelsen

Billede af studiemiljø
En ny handleplan fra landets professionshøjskoler har ambitioner om at skabe en bedre læreruddannelse. Foto: Arkiv
Landets professionshøjskoler – blandt andet VIA University College – har søsat en handleplan med ambitioner for at skabe en bedre læreruddannelse. Samtidig er der en appel til politikerne om at give ro til at implementere den nye læreruddannelse fuldt ud.

VIA vil fremover fortsat arbejde på at udvikle sine læreruddannelser i Aarhus, Silkeborg, Skive og Nørre Nissum – og fra august også i Randers og Holstebro. Målet er at skabe en endnu bedre læreruddannelse. 

Konkret har Danske Professionshøjskoler – og dermed også VIA University College – udarbejdet en handleplan, der indeholder 10 ambitioner for at udvikle læreruddannelsen over hele landet.
Uddannelses- og forskningschef Søren Pind glæder sig over initiativet og betegner det som positivt og konstruktivt, at professionshøjskolerne tager fat om at forbedre læreruddannelsen. 

Blandt målene i handleplanen er, at de lærerstuderende fremover skal bruge mere tid på deres uddannelse for at blive endnu dygtigere fagligt, og at de lærerstuderende skal øve mere for at få det bedst mulige grundlag for at undervise skoleelever. De vordende lærere skal tillige klædes på til at indtage rollen som en autoritet, der får respekt.

Professionshøjskolerne går nu i gang med at konkretisere deres fælles plan yderligere og med at implementere de 10 ambitioner allerede fra i år, fortæller Elsebeth Jensen, der er uddannelseschef for VIAs læreruddannelser.

Mange skridt i den rigtige retning

”Læreruddannelsen blev revideret i 2013, og læreruddannelsen har siden helt sikkert bevæget sig mange skridt i den rigtige retning. Noget af det positive er, at der på én gang er blevet øget fokus på, at læreruddannelsen skal være mere praksisrettet i forhold til jobbet som skolelærer ude i virkeligheden og samtidig mere baseret på forskningsviden. Det betyder, at de lærerstuderende i dag bliver rustet bedre med de kompetencer, der er behov for på skolerne, og tillige får viden og teori på et højere akademisk niveau end tidligere,” påpeger Elsebeth Jensen.

Hun understreger, at der også er ting, der volder problemer på læreruddannelsen.

Eksempelvis er det Elsebeth Jensens oplevelse, at læreruddannelsen efter bekendtgørelsen fra 2013 er kommet til at indeholde for mange forskellige moduler og for lidt sammenhæng.

”De mange moduler med hvert sit emne kan få læreruddannelsen til nærmest at virke som et hækkeløb. Det er ikke hensigtsmæssigt, så det vil vi arbejde med at ændre. Jeg mener også, at læreruddannelsen er kommet til at indeholde for mange forskellige viden- og færdighedsmål, og det håber jeg, vi kan få en dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet om at få justeret. Vi lægger i handleplanen for at skabe en bedre læreruddannelse ligeledes op til, at der fremover skal være færre men til gengæld mere krævende prøver og eksaminer på læreruddannelsen, hvilket også vil kræve en justering af bekendtgørelsen,” siger Elsebeth Jensen.

Hun fremhæver, at det er en særskilt udfordring, at læreruddannelsen – ligesom alle andre videregående uddannelser – skal spare to procent årligt de næste mange år.

Appel om politisk ro til forbedringer

Uddannelseschefen for VIA Læreruddannelsen pointerer, at første hold af lærerstuderende på læreruddannelsen fra 2013 først dimitterede i sommeren 2017. Hun finder det derfor naturligt, at der er ’begynderfejl’, og at det kan være svært at finde den helt rette balance ’i første hug’.

”De mange erfaringer, vi har fået gennem de seneste fire år, kan og vil vi bruge konstruktivt til at rette op på de uhensigtsmæssige forhold. Det er netop de positive udviklingsmuligheder, professionshøjskolernes nye handleplan med 10 ambitioner for forbedring af læreruddannelsen tager afsæt i,” fortæller Elsebeth Jensen og fortsætter:

”Den nye læreruddannelse er grundlæggende god, så i VIA – og hele professionshøjskolesektoren – appellerer vi til, at politikerne nu giver os ro til at få ændringerne i læreruddannelsen fuldt implementeret. Det vil både samfundsmæssigt og for de studerende være forkert at ændre gennemgribende på uddannelsen igen-igen”.

Elsebeth Jensen tilføjer, at de lærerstuderende fremover blandt andet skal arbejde mere med personlig udvikling og eksempelvist øve sig i at kunne agere som en faglig stærk person, der kan signalere autoritet og sætte sig i respekt – uden at gå tilbage til den sorte skole. Det kan eksempelvis trænes gennem cases og rollespil.

”Skolen og lærerens rolle er udfordret, og det er med nutidens elever vigtigt, at lærere er uddannede til at kunne komme ind i et rum og indtage det med den nødvendige myndighed. Det er eksempelvist også nødvendigt, at de lærerstuderende får øvelse i, hvordan de gennemfører et forældremøde som en faglig stærk person,” lyder det fra Elsebeth Jensen.

 

Yderligere oplysninger:

Elsebeth Jensen
Uddannelseschef for VIA Læreruddannelsen
T: 87 55 30 15
E: ej@via.dk

Også uddannelseslederne for VIAs læreruddannelser lokalt kan kontaktes:

Læreruddannelsen i Aarhus:

Britta Riishede
Uddannelsesleder
T: 87 55 31 04
E: br@via.dk

Læreruddannelsen i Silkeborg:

Lars Christensen Ulstrup
Uddannelsesleder
T: 87 55 31 07
E: lu@via.dk

Læreruddannelsen i Skive og Nørre Nissum samt de kommende uddannelsesstationer for læreruddannelsen i Holstebro og Randers:

Henrik Lundsted Nielsen
Uddannelsesleder
T: 87 55 32 08
E: hlni@via.dk