1.271 ansøgninger til VIAs uddannelser i Randers

Randers Campus
Randers er fortsat en populær studieby.               Foto: Arkiv
Der er stadig rift om VIAs uddannelser til sygeplejerske, pædagog og psykomotorisk terapeut i Randers. I alt har de tre uddannelser modtaget 1.271 ansøgninger til 250 studiepladser. 

VIA University College har i år modtaget i alt 19.925 ansøgninger til sine 45 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. I Randers har VIA fået 1.271 ansøgninger – 410 har valgt Randers som deres førsteprioritet. Der var ansøgningsfrist i dag den 5. juli kl. 12.00.

Med årets høje ansøgningstal kan Danmarks største professionshøjskole allerede nu konstatere, at der vil blive fyldt op på næsten alle stole på langt de fleste af institutionens 45 forskellige uddannelser efter sommerferien.

VIA forventer i 2017 at optage godt 6.500 nye studerende. Ansøgerne får den 28. juli besked på e-mail og i e-boks, om de er blevet optaget på en uddannelse.

Rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, glæder sig over den fortsat meget store søgning til VIAs uddannelser.

”Den store søgning til VIA gennem både kvote 1 og 2 beviser, at mange er tiltrukket af professionsbacheloruddannelserne, som bygger bro mellem læring og handling ved at veksle mellem undervisning og praktikperioder på arbejdspladser, og som giver mulighed for at sætte aftryk på samfundet.”

Populært at læse i Randers

De sidste otte år har antallet af ansøgninger til VIAs uddannelser i Randers fulgt en stejl opadgående kurve hvert eneste år. I år har kurven fået et mindre knæk fra i alt 1.403 ansøgninger i 2016 til 1.271 i 2017. 410 har i år søgt Randers som førsteprioritet mod 441 i 2016.

Men både sygeplejerske-, pædagog- og psykomotorikuddannelsen har stadig rigeligt med velkvalificerede ansøgere at vælge imellem, når studiepladserne skal fordeles.

Alle tre uddannelser er nemlig dimensionerede fra politisk hold, hvilket betyder, at der er loft over, hvor mange studiepladser VIA må oprette.

Sygeplejerskeuddannelsen har modtaget mere end seks gange så mange ansøgninger, som der er studiepladser. Mere præcist 581 ansøgninger til 91 studiepladser, heraf har 128 valgt Randers som førsteprioritet.

Pædagoguddannelsen ligger på samme høje niveau med 542 ansøgninger til 110 studiepladser. 189 har Randers som deres førstevalg.

Psykomotorikuddannelsen har også et bredt felt af ansøgere at vælge imellem. Uddannelsen har i 2017 fået 148 ansøgninger til 49 studiepladser, heraf har 93 Randers som deres førstevalg.

Det nære studiemiljø er et plus

De studerende på Campus Randers fremhæver i studentertilfredshedsundersøgelsen det nære studiemiljø, hvor alle undervisere og studerende kender hinanden, som et vigtigt plus.

Desuden vægter VIA i Randers at være en åben campus og har et godt samarbejde med blandt andre Randers Kommune, byens øvrige uddannelsesinstitutioner og de lokale praktiksteder.

Innovation og entreprenørskab er en integreret del af undervisningen på VIA. Og studentervæksthuset, VækstVærket, i Randers er et konkret eksempel på, hvordan VIA skaber muligheder for de studerende i forhold til entreprenørskab.

 

Sådan er søgningen i Randers

Samlet for VIAs tre uddannelser i alt:

Ansøgninger i alt 
2017: 1.271 ansøgninger
2016: 1.403 ansøgninger

Førsteprioritetsansøgninger:
2017: 410 ansøgninger
2016: 441 ansøgninger

VIA Sygeplejerskeuddannelsen: 
Ansøgninger i alt 
2017: 581 ansøgninger
2016: 648 ansøgninger

Førsteprioritetsansøgninger:
2017: 128 ansøgninger
2016: 133 ansøgninger

VIA Pædagoguddannelsen: 
Ansøgninger i alt 
2017: 542 ansøgninger
2016: 578 ansøgninger

Førsteprioritetsansøgninger:
2017: 189 ansøgninger
2016: 202 ansøgninger

VIA Psykomotorikuddannelsen: 
Ansøgninger i alt 
2017: 148 ansøgninger
2016: 177 ansøgninger

Førsteprioritetsansøgninger:
2017: 93 ansøgninger
2016: 106 ansøgninger

 

Hvad er kvote 1 og 2?

Antallet af ansøgninger til VIAs uddannelser omfatter kvote 1- og kvote 2-ansøgninger samlet.

I kvote 1, som hvert år har ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00, bliver ansøgerne udelukkende vurderet på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på. Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Alle kvote 1- og kvote 2-ansøgere får den 28. juli besked på e-mail og i e-boks, om de er blevet optaget på deres drømmeuddannelse.

 

Pressekontakt for yderligere oplysninger:

Rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen
T: +45 87 55 10 01
E: hm@via.dk
 
Prorektor hos VIA University College, Peter Friese
T: +45 87 55 10 12
E: pf@via.dk
 
Journalist Lone Vestergaard Andersen, VIAs kommunikationsafdeling
T: +45 87 55 29 68
E: lva@via.dk

Se også www.via.dk