13.915 kvote 2-ansøgninger til VIAs uddannelser

Et billede af en glad studerende til undervisning.
De dansksprogede ingeniøruddannelser og læreruddannelserne kan notere fremgang i antallet af kvote 2-ansøgninger i forhold til sidste år. Foto: Arkiv
VIA har i år fået mere end dobbelt så mange kvote 2-ansøgninger til sine dansksprogede ingeniøruddannelser end i fjor. Også VIAs læreruddannelser kan notere en fremgang – nemlig en samlet stigning på tre procent i antallet af første prioritetsansøgninger gennem kvote 2 sammenlignet med 2017.

Der var i dag kl. 12.00 ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 2.

VIA University College har i år modtaget i alt 13.915 kvote 2-ansøgninger til sine over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. Det er 26,3 procent af alle årets 52.891 kvote 2-ansøgninger til de videregående uddannelser i Danmark.

Kvote 2-søgningen til VIAs uddannelser er stort set status quo i forhold til sidste år – dog en tilbagegang på 4,5 procent. På landsplan er kvote 2-søgningen til alle de videregående uddannelser under ét faldet med 3 procent.

Antallet af ansøgere er stadig langt større end det antal nye studerende, VIA har mulighed for at optage, så der er udsigt til fyldte uddannelser. Og en samlet tilbagegang var forventet – særligt på grund af de mindre ungdomsårgange.

God interesse for nye ingeniøruddannelser

Kvote 2-tallene viser, at VIAs ingeniørsatsning med udbud af flere dansksprogede ingeniøruddannelser allerede har virket. Antallet af kvote 2-ansøgninger til VIAs dansksprogede ingeniøruddannelser i Aarhus, Horsens og Holstebro er nemlig totalt mere end fordoblet over det seneste år.

Samtidig kan VIA notere en pæn søgning til de tre nye diplomingeniøruddannelser, professionshøjskolen har åbnet i år. Det drejer sig om en ny ingeniøruddannelse i eksport og teknologi, en ny ingeniøruddannelse i produktionsteknik samt en ny ingeniøruddannelse i informations- og kommunikationsteknologi.

Markant fremgang i kvote 2-søgningen er der også til andre af VIAs privatrettede uddannelser – særligt uddannelsen til bygningskonstruktør i Aarhus, Horsens og Holstebro.

VIAs engelsksprogede ingeniøruddannelser har i år fået 14 procent færre kvote 2-ansøgninger, hvilket givetvis hænger sammen med, at de politiske vinde herhjemme er vendt og har fået færre udlændinge til at søge studieplads i Danmark.

Positiv udvikling for læreruddannelsen

Inden for det offentligt rettede område oplever blandt andet læreruddannelsen og socialrådgiveruddannelsen fremgang i søgningen på et par procent.

Sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen har fået lidt færre kvote 2-ansøgninger end sidste år. Der er dog langt flere ansøgere, end der er plads til på uddannelserne.

Rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, glæder sig over, at der stadig er meget stor søgning til uddannelserne hos VIA.

Understøtter vækst og velfærd i samfundet

”I VIA er vi meget optagede af at understøtte væksten i det private erhvervsliv og at fastholde en høj velfærd i Danmark gennem veluddannet arbejdskraft, så det er vigtigt, at der er stor interesse for både de offentligt- og privatrettede uddannelser,” påpeger Harald Mikkelsen.

Han mener, at den store søgning til VIA vidner om, at mange er tiltrukket af professionsbacheloruddannelserne, som veksler mellem teori og praksis, og som giver mulighed for at sætte aftryk på samfundet.

”Professionsbacheloruddannelsernes dna er jo, at den teori, de studerende lærer på uddannelsen, skal kunne bruges direkte i job fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede og praksisnære – samtidig med at de gør meget ud af at klæde de studerende på med den seneste forskningsviden, med dannelse og med et innovativt mindset til ’at tænke ud af boksen’,” påpeger Harald Mikkelsen.

VIA matcher regeringens målsætninger

VIAs rektor fremhæver, at professionsbacheloruddannelserne i høj grad matcher de målsætninger for fremtidens videregående uddannelser, som regeringen offentliggjorde i sidste i uge.

Målsætningerne er blandt andet, at de studerendes udbytte af undervisningen skal være højt, at de studerende skal bruge fuld tid på deres uddannelse, og at de studerende under uddannelsen gennem en tæt kobling mellem teori og praksis skal rustes til fremtidens arbejdsmarked.

”Målsætningerne fra uddannelses- og forskningsminister Søren Pind er identiske med vores egne. Vi arbejder hele tiden på at højne det faglige niveau, at få de studerende til at øge studieintensiteten og altså bruge en fuld arbejdsuge på studiet samt på at sikre, at de studerendes kompetencer efter endt uddannelse tilfredsstiller arbejdsmarkedets behov. For os er det også afgørende, at så mange af vores dimittender som overhovedet muligt kommer direkte ud i job,” understreger Harald Mikkelsen.

Uddannelsesstationer imødekommer lokale behov

En af regeringens nye målsætninger er også, at adgangen skal øges over hele landet til uddannelser, hvor efterspørgslen efter arbejdskraft er stigende.

Samme mål har VIA, der netop for at efterkomme behovet i erhvervslivet for flere ingeniører så sent som i sidste måned (februar 2018) åbnede en ny ingeniøruddannelse med speciale i virtual reality gennem en såkaldt uddannelsesstation i Viborg. Og til sommer slår VIA dørene op til endnu en uddannelsesstation med en ny ingeniøruddannelse til produktionsingeniør i Holstebro.

I august åbner VIA ligeledes to uddannelsesstationer for læreruddannelsen i Holstebro og Randers, og kvote 2-søgningen til læreruddannelsen tyder på, at de nye uddannelsesstationer kommer godt fra start. Uddannelsesstationerne for læreruddannelsen bliver etableret for at imødekomme behovet på lokale skoler for at kunne rekruttere flere uddannede lærere.

Kender årets samlede ansøgningstal i juli

VIAs rektor, Harald Mikkelsen, pointerer, at der først er ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 1 den 5. juli, og at VIA optager flest studerende gennem kvote 1. Derfor er det først til sommer, at VIA får overblik over årets samlede antal ansøgninger. Men kvote 2-søgningen er erfaringsmæssigt en rettesnor for tendensen i kvote 1-søgningen.

Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får lørdag den 28. juli besked på VIAs optagelsesportal, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

Harald Mikkelsen forventer igen i år et meget stort antal kvote 1-ansøgere til VIA, så der bliver fyldt op på langt de fleste af VIAs over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. VIA forventer i 2018 at optage i alt ca. 6.000 nye studerende

De unge, der afslutter studentereksamen til sommer, kan først søge ind på uddannelser gennem kvote 1 i juli.

 

Pressekontakt for yderligere oplysninger:

Harald Mikkelsen
Rektor for VIA University College
T: 87 55 10 01
E: hm@via.dk

Peter Friese
Prorektor hos VIA University College
T: 87 55 10 12
E: pf@via.dk

Kiri Kesby
Journalist i VIAs kommunikationsafdeling
T: 87 55 14 61 / 20 49 90 30
E: kike@via.dk

Se tal for kvote 2-søgningen til VIAs uddannelser og andet om VIA University College på www.via.dk.

 

Fakta:

Hvad er kvote 2?

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på.

Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfrist gennem kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

I kvote 1 bliver ansøgerne alene optaget på uddannelser på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

Fakta om VIA University College

  • VIA dækker Region Midtjylland med mellemlange videregående uddannelser og har godt 18.000 studerende og 2.100 medarbejdere.
  • VIA udbyder over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker.
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
  • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Young Entreprise.
  • VIA har 18 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning, udvikling og innovation. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
  • VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet.
  • VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.
  • VIA er Nordens største udbyder af efter- og videreuddannelse gennem blandt andet kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og skræddersyet kompetenceudvikling.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk.