400 ledere har vurderet VIAs dimittender

Erik Hygum
Direktør i hovedområdet Pædagogik & Samfund, Erik Hygum, mener, arbejdsgivernes stemme er vigtig i udviklingen af uddannelsers kvalitet og relevans. Foto: Arkiv
En analyse, Rambøll har gennemført for VIA blandt mere end 400 ledere i Region Midtjylland, viser, at VIAs dimittender er klædt på til de udfordringer, der møder dem, når de har første arbejdsdag i en skole, daginstitution eller forvaltning. Ifølge lederne er evnen til at skabe innovation under begrænsede økonomiske rammer, en af de vigtigste opgaver lige nu.

VIA Pædagogik & Samfund, hovedområdet for de pædagogiske og socialfaglige uddannelser, har fået Rambøll til at gennemføre en analyse af, hvad aftagere af uddannelserne dimittender mener om både nyuddannedes og erfarne medarbejderes kompetencer samt kvaliteten og relevansen af uddannelser og samarbejdet med VIA.

”Det er første gang, vi har lavet en analyse, der dækker aftagere af dimittender fra alle vores pædagogiske og socialfaglige uddannelser. Resultaterne er vigtige for os i en tid, hvor man leder efter metoder, der kan måle og udvikle kvalitet og relevans af videregående uddannelser. Den feedback, vi får fra ledere, kan vi bruge til at styrke det, vi gør godt, og forbedre det, vi kan gøre bedre,” siger Erik Hygum, direktør i VIA Pædagogik & Samfund, som bl.a. huser pædagog-, lærer- og socialrådgiveruddannelserne.

Tilfredshed med kompetencer – men rammerne halter

Analysen, som Rambøll har gennemført for VIA, viser, at ledere i fx daginstitutioner, skoler og jobcentre overordnet set er tilfredse med nyuddannede medarbejderes viden. Således svarer 3 ud af 4 ledere, at nyuddannede har opdateret viden om de nyeste metoder og tilgange (75 %), og 88 % siger, nyuddannede har kompetencerne til løbende at holde sig fagligt opdateret. 
Til gengæld mener færre ledere, at deres medarbejdere har rammerne til at holde sig fagligt opdaterede. Det gælder specielt for læreruddannelsen, hvor ledere i lavere grad end andre faggrupper vurderer, at medarbejderne har gode rammer.

”Svarene er interessante, fordi de tydeligt viser, at kvalitet handler om et samspil mellem rammer og indhold. Vi er i høj grad ansvarlige for at levere et stærkt indhold i form af fagprofessionelle, der kan levere høj kvalitet og være med til at udvikle professionerne - fx dagligdagen på skolen, i børnehaven og de sociale indsatser. Men rammerne for at kunne omsætte en stærk faglighed til kvalitet i praksis, skal også følge med,” siger Erik Hygum. 

Snæver økonomi kræver innovation

Han understreger, at det ene ikke udelukker det andet. VIA har spurgt lederne, hvad der står øverst på deres dagsorden – både i deres egen institution og professionen. De svarer, at det at innovere indsatser, fx på det sociale område, inden for en snæver økonomisk ramme, er den vigtigste udfordring lige nu. 

”Svarene viser os, hvad det er for en virkelighed, vores studerende skal ud til, og hvad vi skal uddanne dem til at kunne løfte,” siger Erik Hygum.

Ud over at skulle ”innovere indsatser, så der kan leveres høj faglig kvalitet inden for den økonomiske ramme” er den mest aktuelle problemstilling generelt for de pædagogiske og socialfaglige professioner ”opgaver i forhold til dokumentationskrav”. Men spørger man, hvad den største udfordringer er i lederens egen hverdag, ryger innovation i top. 

”Det viser, at der er behov for kandidater, der kan udvikle nye metoder og gentænke deres fag. Det er en spændende udfordring for os som uddannelsesinstitution at være med til at løfte. Og vi er i gang,” siger han og nævner tiltag som Studentervæksthuse, tværprofessionelle uger, innovationsforløb og arbejdet med digitale læringsmetoder som eksempler.

Anvendt forskning giver værdi

Også i forhold til forskning og udvikling stiller Rambøll-analysen skarpt på aftagernes tilfredshed. Og her kan direktøren glæde sig over, at professionshøjskolens samarbejde med praksis ser ud til at give værdi.

Generelt svarer aftagerne, at de mener, VIA er en attraktiv samarbejdspartner inden for forskning og udvikling (77 % er enige), og hos de aftagere og samarbejdspartnere, der har være engageret i et konkret forsknings- og udviklingsprojekt med VIA siger 83 pct. at de har opnået ”værdifuldt udbytte” af samarbejdet. Eksempelvis beskriver en daginstitutionsleder, at VIA har bidraget med vigtig viden. 

”Projektet med VIA inspirerer alle, der støder på det. Det giver lyst og mod til at tænke pædagogisk faglighed og pædagogik på helt nye måder,” siger lederen i undersøgelsen.

Og det glæder Erik Hygum.
”Professionshøjskolerne har kun haft forskningsret i 4 år. Så vi er naturligvis glade for, at den anvendte forskning, vi er stærke til, også giver værdi for dem, vi laver den sammen med. Vores projekter handler jo ofte om at udvikle nye metoder, der kan styrke arbejdet i praksis. Så det handler også om at innovere indsatserne, fx for udsatte børn eller i forhold til inklusion,” siger han.

Evidensbaserede metoder højest på ønskelisten til kompetenceudvikling

Lederne svarer også på, hvor de mener, der er størst behov for efter- og videreuddannelse. Her ligger evidensbaserede metoder i top. Hver tredje leder mener således, deres medarbejdere har brug for kompetenceudvikling her. Arbejdet med inklusion kommer på andenpladsen efterfulgt af emnet udsatte børn og unge. 

VIAs uddannelser bruger resultaterne fra Rambøll-analysen aktivt. Ifølge Erik Hygum er dialogen med aftagere nemlig en vigtig brik i udviklingen af både kvalitet i VIAs uddannelser og det fortsat tætte samarbejde med professionerne. 

”Vi har fået utroligt god respons fra dem, der har deltaget i analysen. Lederne oplever, at de får sat lup på nogle udfordringer og muligheder, som vi sammen kan være opmærksomme på og finde måder at håndtere. Det er værdifuldt for dem - og os,” fortæller Erik Hygum. 

Mandag den 18. september, 2017, har han inviteret 130 ledere til en innovationsworkshop, hvor man skal debattere udfordringer og muligheder for uddannelser og professioner lige nu.
 

For yderligere information

Erik Hygum
Direktør, VIA Pædagogik & Samfund
T: 87 55 35 25
E: eh@via.dk

Om Rambøll-undersøgelsen

Analysen er gennemført i december 2016 som en spørgeskemaundersøgelse sendt til 889 respondenter. 410 (49 %) har besvaret spørgeskemaet. Respondenterne er udvalgt ved en stratificering, som betyder, at mindst 80 pct. skal være nærmeste leder for dimittendprofiler, som har ansættelses-kompetence. De resterende er ”valgfrie” relevante aktører i aftagerfelterne, det kan fx være praktikvejledere. Derudover har det været et krav, at mindst 10 pct. er fra nye aftagerfelter. Det kan være asylcentre, plejehjem og kriminalforsorgen. Endelig er der udvalgt 68 respondenter, som har indgået i et samarbejde med VIA Pædagogik og Samfund om forskning- og udviklingsprojekter.

Om VIA Pædagogik & Samfund

VIA Pædagogik & Samfund uddanner lærere, pædagoger, socialrådgivere, administrations-bachelorer og professionsbachelorer inden for Diakoni og Socialpædagogik, Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K). Uddannelserne dækker hele Region Midtjylland og har i alt 8500 studenterårsværk.