4.232 nye studerende hos VIA i Østjylland

4232-nye-studerende-i-oestjylland
VIA udbyder uddannelser i det østjyske i Aarhus, Randers, Grenaa, Horsens og Silkeborg. Foto: Arkiv
VIAs tre nye ingeniøruddannelser i Østjylland og den nye uddannelsesstation i Randers for læreruddannelsen kommer godt fra start.

4.232 unge mennesker får i dag – den 28. juli – at vide, at de er blevet optaget på en ønsket uddannelse hos professionshøjskolen VIA University College i Østjylland. I det østjyske udbyder VIA uddannelser i Aarhus, Randers, Grenaa, Horsens og Silkeborg. 

Antallet af optagne i Østjylland er i år det samme som sidste i fjor.

Siden midnat har ansøgerne til uddannelserne hos VIA University College kunnet logge ind på VIAs optagelsesportal og se, om de er optaget. Der har derfor været livlig aktivitet på portalen hele natten igennem – og fortsat nu. 

I den kommende tid sider studievejledere klar ved telefonerne i VIA for at besvare spørgsmål og hjælpe unge, der har fået afslag på at komme ind på deres søgte uddannelser, til at finde alternativer.  

De uddannelser hos VIA, der i år har krævet de højeste karaktergennemsnit for at blive optaget, er alle placeret i Aarhus og er: fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (9,6), Bachelor of Global Nutrition & Health i Aarhus (9,1) og sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus (9,1).

Nye ingeniøruddannelser i Aarhus og Horsens

En del af VIAs nye studerende kommer til at gå på VIAs spritnye uddannelse til diplomingeniør i eksport og teknologi, der har til huse på Campus Aarhus C på Ceres-grunden. 

VIA har også etableret to helt nye dansksprogede ingeniøruddannelser i Horsens – nemlig uddannelserne til diplomingeniør i eksport og teknologi samt uddannelsen til produktionsingeniør.

De nye uddannelser er skabt på basis af en efterspørgsel fra erhvervslivet. 

I alt har VIA indtil nu optaget 404 nye studerende på sine ingeniøruddannelser i Østjylland – men der forventes at komme flere til i løbet af de kommende uger. Det er nemlig stadig muligt at søge ind på ingeniøruddannelserne hos VIA, som har såkaldt ’frit optag’. Det betyder, at der fortsat er ledige studiepladser at søge og få for alle, der lever op til adgangskravene.

Randers skal til at uddanne lærere

Nogle af VIAs nye studerende kommer desuden til at gå på den helt nye uddannelsesstation for læreruddannelsen, som VIA planlægger at slå dørene op til på sin campus i Randers. Det vil altså sige, at alt i sol, måne og stjerne tyder på, at der fra august også bliver uddannet lærere i Randers.

Hidtil har de eneste steder i Østjylland, hvor der blev uddannet lærere, været Aarhus og Silkeborg. Indtil nu er der optaget i alt 702 nye lærerstuderende i Aarhus og Silkeborg med studiestart i august.

Det bliver i løbet af de næste par uger afklaret, hvor mange studerende, den nye uddannelsesstation i Randers for lærerstuderende får. De lærerstuderende i Randers kommer under uddannelsen til at have et tæt samarbejde med blandt andet de pædagogstuderende på Campus Randers, så de bliver gearet til folkeskolereformens krav om en tæt professionel relation mellem lærere og pædagoger.
Målet med uddannelsesstationen i Randers er at imødekomme det politiske ønske om udbud af flere uddannelser uden for de større byer, hvor der mangler arbejdskraft. Blandt andet vil uddannelse af lærere i Randers fremme mulighederne på skolerne på Djursland for at rekruttere tilstrækkeligt mange uddannede lærere. Der er en mangel på området i dag.  

Se listen over ledige studiepladser

VIAs uddannelser i Østjylland er igen i år meget søgte, og på de fleste meldes der allerede om fuldt hus. Det gælder blandt andet på uddannelserne til pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut. På mange uddannelser er der nemlig et politisk bestemt loft over, hvor mange der må optages.

Men for dem, der har fået afslag, er der ledige studiepladser at søge – blandt andet på den nye uddannelsesstation i Randers for læreruddannelsen, på læreruddannelsen i Silkeborg samt på VIAs uddannelser til henholdsvis ingeniør og bygningskonstruktør i Aarhus og Horsens.

På VIAs hjemmeside – via.dk – er der en liste over uddannelser med ledige studiepladser.

Efteroptag på et par hundrede studerende

Hvis man ønsker en af de ledige studiepladser, anbefaler VIA at være hurtig på aftrækkeren. Studievejledere sidder klar til at behandle de ansøgninger, der kommer ind de kommende uger. 

Erfaringsmæssigt får VIA frem til studiestart i august-september et par hundrede ekstra studerende som efteroptag. Der er primært tale om ansøgere, der fik afslag på de uddannelser, de søgte i første omgang, eller som ikke nåede at søge inden ansøgningsfristen. 

”I stedet for at miste modet vil jeg opfordre de unge, der er klar til uddannelse, men har fået afslag, til at være åbne over for alternative muligheder og eksempelvis søge optagelse på en anden geografisk lokation end ens første prioritet. Der er masser af eksempler på, at man sagtens kan blive rigtig glad for en uddannelse og et uddannelsessted, der ikke i udgangspunktet var det foretrukne,” siger professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard fra VIA University College.

For ansøgere, der har brug for at blive mere afklarede for at træffe et studievalg, er der mulighed for at kontakte VIAs studievejledere og at finde inspiration på VIAs blog ’dinstudievej.dk’.

VIA er drivkraft for vækst og innovation

Professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard glæder sig over, at VIA igen i år har udsigt til at få fuldt hus på langt de fleste af sine godt 40 uddannelser i Aarhus og resten af Region Midtjylland.
 
”VIAs mål er at sikre høj uddannelseskvalitet og at imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel på professionsbachelorer til både den offentlige og private sektor. Med mange studerende på vores uddannelser sikrer vi kvalificeret arbejdskraft, som kan være med til at understøtte vækst i erhvervslivet og udvikling af den offentlige sektor,” påpeger Kirsten Bundgaard.

Hun understreger, at VIA til fulde indfrier de målsætninger for professionsbacheloruddannelserne, som regeringen lancerede i foråret.

”Vi arbejder hele tiden på at højne det faglige niveau på uddannelserne, at få de studerende til at øge studieintensiteten og altså bruge en fuld arbejdsuge på studiet samt på at sikre, at de studerendes kompetencer efter endt uddannelse tilfredsstiller arbejdsmarkedets behov nu og i fremtiden. Eksempelvis har vi i år sammen med landets øvrige professionshøjskoler vedtaget en handleplan med ti ambitioner for at udvikle læreruddannelsen til at være endnu bedre. For os er det afgørende, at så mange af vores dimittender som overhovedet muligt kommer direkte ud i job, og heldigvis er der høj beskæftigelse på langt de fleste af professionshøjskolernes uddannelser,” fastslår Kirsten Bundgaard. 

Kåret for at være mest entreprenant

Kirsten Bundgaard tilføjer, at VIA også har fokus på innovation og entreprenørskab i både sine offentligt- og privatrettede uddannelser samt i sin strategi. På den baggrund kårede Fonden for Entreprenørskab i maj VIA som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution 2018.

Professionsbacheloruddannelsernes dna er, at de studerende arbejder i en vekselvirkning mellem teori og praksis, så det, de lærer på uddannelsen, kan bruges fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede, operationelle og praksisnære – blandt andet med indbyggede praktikperioder.

Uddannelserne hos VIA og landets øvrige professionshøjskoler bygger samtidig på den seneste forskningsviden og udvikler løbende nye læringsformer.

Se oversigt over ledige studiepladser her – fra midnat mellem fredag den 27. og lørdag den 28. juli.

Pressekontakt for yderligere information:
Kirsten Bundgaard, professionshøjskoledirektør ved VIA University College
Mobil: 87 55 10 18
E-mail: kibu@via.dk
Kiri Kesby, journalist i VIAs kommunikationsafdeling
Mobil: 87 55 14 61 / 20 49 90 30
E-mail: kike@via.dk