57 mio. kroner til projekt om læring gennem leg 

Billede af projekt Playful Learning
Fysiske 'Play Labs' skal gøre det muligt for pædagog- og lærerstuderende at eksperimentere med alternative undervisningsformer. Foto: Nick Holmberg
De danske professionshøjskoler har sammen med LEGO Fonden startet projekt Playful Learning, der skal styrke de pædagog- og lærerstuderendes anvendelse af leg i udviklingen af børns læring.

Playful Learning løber over 5 år og er et samarbejde mellem de danske professionshøjskoler og LEGO Fonden. Udgangspunktet for projektet bliver pædagog- og læreruddannelsen på landets professionshøjskoler. Her skal fremtidens lærere og pædagoger klædes på til at understøtte børns udvikling og læring gennem en legende pædagogisk praksis

”Programmet skal undersøge, hvordan ’playful learning’ kan styrke børn og unges nysgerrige, kreative og eksperimenterende tilgang til verden. At være kreativ og legende er en central del af det at være menneske og indgå i meningsfulde fællesskaber og en nødvendighed i en omskiftelig og global verden. Derfor er dette program virkelig vigtigt for VIA,” siger Erik Hygum, der er direktør i hovedområdet Pædagogik & Samfund ved VIA.

LEGO Fonden har doneret 57 mio. kr. til projektet. Desuden bidrager LEGO Fonden med viden og erfaringer fra andre af fondens projekter.

Eksperimenter skal skabe nye ideer

Projektet fokuserer på at afprøve og eksperimentere. Det skal være med til at udvikle nye ideer for, hvordan man kan bruge leg i undervisning og pædagogiske sammenhænge.

”Det er vigtigt, at vores lærer- og pædagogstuderende i endnu højre grad lærer at tilrettelægge legende og kreative aktiviteter. Derfor vil vi også i projektet give vores undervisere mulighed for at eksperimentere med undervisningsformer og læringsmiljøer,” fortæller Erik Hygum.

Som en del af projektet etableres der fysiske ”Play Labs” på alle professionshøjskolerne. Her har undervisere og studerende mulighed for at eksperimentere med og udvikle nye måder at skabe læring gennem leg.

For yderligere information, kontakt:

Erik Hygum, direktør, VIA Pædagogik & Samfund
Telefon: 887 55 35 25
Email: eh@via.dk