6.185 kvote 2-ansøgninger til VIA i Aarhus

Billede af atriet på Campus Aarhus C.
Kvote 2-ansøgningerne til de to campus i Aarhus oplever fremgang til enkelte uddannelser samt en god start for nye uddannelser. Foto: Arkiv
Uddannelsen til bygningskonstruktør, ernæring og sundhed, socialrådgiver og den nyetablerede eksportingeniøruddannelse er blandt de, som har oplevet den største fremgang blandt VIAs uddannelser i Aarhus.

Der var i dag kl. 12.00 ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 2.

VIA University College har samlet set modtaget i alt 13.915 kvote 2-ansøgninger til sine mere end 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland, hvilket er 4,5 procent færre end i fjor. I Aarhus har VIA fået 6.185 ansøgninger, og det er 116 færre end i 2017. Den beskedne tilbagegang kommer i forlængelse af flere års massiv fremgang i antallet af ansøgninger, og følger udviklingen med de mindre ungdomsårgange.

Stor interesse for ny ingeniøruddannelse

De nyetablerede uddannelser til eksportingeniør og den dansksprogede Value Chain Management-uddannelse, der starter de første hold op til august 2018, er kommet godt fra start på VIA i Aarhus med henholdsvis 24 og 27 ansøgninger.

Blandt de etablerede uddannelser på VIA i Aarhus har uddannelsen i ernæring og sundhed oplevet en massiv fremgang på 34 procent i antallet som har søgt ind på uddannelsen som 1. prioritet, bygningskonstruktøruddannelsen har en fremgang på 16 procent og socialrådgiveruddannelsen på tre procent.  

Uddannelsen til folkeskolelærer har modtaget stort set samme antal ansøgninger i 2018, 638, som i 2017, 642, og er sammen med sygeplejerskeuddannelsen, 1.019 ansøgninger, pædagoguddannelsen, 924 ansøgninger, og fysioterapeutuddannelsen, 752 ansøgninger, blandt de mest søgte blandt VIAs uddannelser i Aarhus.

Understøtter vækst og velfærd i samfundet

Rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, glæder sig over kvote 2-tallene, der stadigvæk viser en stor søgning til blandt andet uddannelserne til lærer, ingeniør, bygningskonstruktør, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske hos VIA. 

”I VIA er vi meget optagede af at understøtte væksten i det private erhvervsliv og at fastholde en høj velfærd i Danmark gennem veluddannet arbejdskraft, så det er vigtigt, at der er stor interesse for både de offentligt- og privatrettede uddannelser,” påpeger Harald Mikkelsen.

Han mener, at søgningen til VIAs uddannelser vidner om, at mange er tiltrukket af professionsbacheloruddannelserne, som veksler mellem teori og praksis, og som giver mulighed for at sætte aftryk på samfundet. 

”Professionsbacheloruddannelsernes dna er jo, at den teori, de studerende lærer på uddannelsen, skal kunne bruges direkte i job fra dag ét på arbejdspladsen. Derfor er uddannelserne meget målrettede og praksisnære – samtidig med at de gør meget ud af at klæde de studerende på med den seneste forskningsviden, med dannelse og med et innovativt mindset til ’at tænke ud af boksen’,” påpeger Harald Mikkelsen.

Kender årets samlede ansøgningstal i juli

VIAs rektor, Harald Mikkelsen, pointerer, at der først er ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 1 den 5. juli, og at VIA optager flest studerende gennem kvote 1. Derfor er det først til sommer, at VIA får overblik over årets samlede antal ansøgninger. Men kvote 2-søgningen er erfaringsmæssigt en rettesnor for tendensen i kvote 1-søgningen.

Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får lørdag den 28. juli besked på VIAs optagelsesportal, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

Harald Mikkelsen forventer igen i år et meget stort antal kvote 1-ansøgere til VIA, så der bliver fyldt op på langt de fleste af VIAs over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. VIA forventer i 2018 at optage i alt ca. 6.000 nye studerende

De unge, der afslutter studentereksamen til sommer, kan først søge ind på uddannelser gennem kvote 1 i juli.

 

Pressekontakt for yderligere oplysninger:

Harald Mikkelsen
Rektor for VIA University College
T: 87 55 10 01
E: hm@via.dk 

Peter Friese
Prorektor hos VIA University College
T: 87 55 10 12
E: pf@via.dk 

Søren Munch Terkelsen
Kommunikationsmedarbejder hos VIA University College 
T: 87 55 14 28
E: somt@via.dk

Se tal for kvote 2-søgningen til VIAs uddannelser og andet om VIA University College på www.via.dk.

 

Hvad er kvote 2?

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på.

Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfrist gennem kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

I kvote 1 bliver ansøgerne alene optaget på uddannelser på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

 

Fakta om VIA University College

  • VIA udbyder over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker. 
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
  • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Young Entreprise.
  • VIA har 18 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning, udvikling og innovation. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
  • VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet. 
  • VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.
  • VIA er Nordens største udbyder af efter- og videreuddannelse gennem blandt andet kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og skræddersyet kompetenceudvikling. 

Læs mere om VIA University College på www.via.dk.