Amaya er ny studenterkoordinator i VIA

Billede af Amaya
Amaya Bøgeskov Echeverría er pr. 1. januar 2019 ansat som ny studenterkoordinator i VIA. Her vil hun arbejde tæt sammen med Studenterrådet i VIA.
Vil understøtte det studenterpolitiske arbejde og sikre, at de studerendes stemmer bliver hørt.

VIA har fra 1. januar 2019 ansat en ny studenterkoordinator. Hun hedder Amaya Bøgeskov Echeverría og afløser den tidligere studenterkoordinator Mads Hintze Dinesen, der kort før jul flyttede med sin kæreste til København og er tiltrådt et job hos HK.

Amaya Bøgeskov Echeverría er ansat i afdelingen Stab, Strategi og Politik Analyse i VIA, men vil have et særligt tæt samarbejde med Studenterrådet i VIA – og i det hele taget med VIAs studenterpolitisk aktive, der jo repræsenterer alle de studerende i VIA. 

”Jeg vil fremover komme en del rundt på alle VIAs adresser for at være i dialog med de studenterpolitisk aktive studerende og høre, hvad de er særligt optaget af,” fortæller Amaya. 

Hun følger også med på de dialogmøder med studerende, som rektor Harald Mikkelsen løbende afholder på VIAs campusser. Her ser Amaya frem til at få indblik i, hvad de studerende mener om deres uddannelser og studiesteder. 

”Noget af dét, jeg vil prioritere højt i mit job som studenterkoordinator, er at sikre, at de studerendes stemmer bliver hørt i den store og komplekse organisation, som VIA er, Jeg vil have fokus på, at de studerende inddrages og medtænkes i aktuelle emner både på campusniveau og uddannelsesniveau – blandt andet i at udvikle deres uddannelser,” fastslår Amaya.

Studenterrådet skal have anerkendelse

”Det er tillige centralt for mig at sikre, at det studenterpolitiske arbejde – og ikke mindst Studenterrådet i VIA – får anerkendelse for det kæmpe store og virkelig vigtige arbejde, de gør for dem selv, for deres medstuderende og for VIA som organisation,” fremhæver Amaya.

Konkret mødes Amaya ca. en dag ugentligt med formanden og næstformanden for Studenterrådet i VIA for blandt andet at drøfte studenterpolitiske emner samt drøfte henvendelser fra studerende og samarbejdspartnere, der er kommet ind i Studenterrådets mailpostkasse, som studenterkoordinatoren administrerer.

Ligeledes samarbejder Amaya med de studerendes formand og næstformand om at forberede deres deltagelse i VIAs bestyrelsesmøder, hvor Krista og Hedvig som bestyrelsesmedlemmer repræsenterer alle studerende i VIA.

Stortrives med det alsidige job

Lige nu har Amaya især travlt med forberedelser til Studenterrådets næste generalforsamling i februar.

Hun er tillige ved at få de sidste ting på plads i forhold til de midler, der i efteråret 2018 blev uddelt fra Studenterrådet i VIAs Fond. Pengene går her i foråret 2019 blandt andet til to store foredrag af hjerneforsker Peter Lund Madsen og skuespiller Hella Joof.

VIA tildeler hvert år 100.000 kroner til Studenterrådet i VIAs Fond, som der to gange årligt kan ansøges om. Fondsmidlerne skal ifølge reglerne gå til at støtte projekter, som er igangsat af lokale studerendes råd på uddannelser eller campusser. Midlerne kan alene bruges til studiepolitiske aktiviteter og projekter - eksempeltvist som økonomisk støtte til arrangementer, materialer, forplejning eller faglige oplæg.

Amaya trives med egne ord tip-top med alsidigheden i jobbet, som hun betegner ’en drømmestilling’. Stillingen som studenterkoordinator i VIA er toårig med mulighed for ét års forlængelse.

”Jeg glæder mig virkeligt over, at VIA er frontløber i forhold til at have så dedikeret et fokus på de studerendes inddragelse i organisationen. Modellen med at understøtte de studerendes stemmer ved at ansætte en studenterkoordinator på fuld tid begynder at sprede sig til andre professionshøjskoler i landet – blandt andet til Københavns Professionshøjskole og UCN,” siger Amaya.

Pædagog med tvillingesønner

Amaya kendte før sin tiltrædelse til VIA. Hun er nemlig uddannet pædagog fra Peter Sabroe Seminariet i Aarhus og deltog under uddannelsen aktivt i det studenterpolitiske arbejde – blandt andet i forbindelse med, at Peter Sabroe blev en del af VIA i 2008.

”Jeg var lige fra start meget begejstret for etableringen af VIA og de muligheder for blandt andet campusmiljø og tværfaglige aktiviteter, som den store uddannelsesinstitution giver de studerede. VIA har derfor altid stået for mig som attraktiv, så da jeg så opslaget til stillingen som studenterkoordinator, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville søge,” fortæller Amaya.

Hun er 36 år, er halvt spansk og bor i Andelssamfundet i Hjortshøj ved Aarhus sammen med sin kæreste, der er uddannet bygningskonstruktør fra VIA, og parrets to tvillingedrenge på tre år.

Vant til arbejde med børn og unge

Ud over uddannelsen som pædagog fra VIA har Amaya Bøgeskov Echeverría en overbygning i pædagogisk sociologi fra Aarhus Universitet.

Hun har seks års erfaring med at arbejde som pædagog med udsatte og anbragte børn og unge samt fra flere års arbejde med børn inden for normalområdet. 

Desuden har Amaya i flere år varetaget administrativt arbejde som AC-fuldmægtig i afdelingen Familier, Børn og Unge i Socialforvaltningen i Aarhus Kommune. Hun er dermed vant til at arbejde i en politisk styret organisation med mange samarbejdspartnere.

Glad for bøger, yoga og madlavning

”Som person er jeg positiv og har et godt humør. Derudover er jeg socialt orienteret, god til at samarbejde, pålidelig og diplomatisk,” lyder det fra Amaya.

Hun bruger hovedsageligt sin fritid sammen med familien, men har også flere fritidsinteresser.

”Jeg sniger mig til at læse en bog, høre podcasts, dyrke yoga samt gå til koncerter og kulturelle arrangementer, når tiden er til det. Derudover elsker jeg at lave mad og er med i en madklub, hvor vi jævnligt mødes og kreerer spændende retter,” beretter Amaya.

Hun er født og opvokset i Aarhus, men har i perioder også boet og arbejdet i Spanien.

Du kan træffe studenterkoordinator Amaya Bøgeskov Echeverría på hendes kontor i VIAs administrationsbygning ved Campus Aarhus N, lokale T3.10, på mobilnummer 87 55 10 30 og på e-mail: ambe@via.dk