Bæredygtighed skaber værdi

baeredygtighed-hos-sma-virksomheder
Der er potentiale for mange små og mellemstore virksomheder i at arbejde aktivt med bæredygtighed som en del af deres forretningsudvikling. (Foto: Arkiv)
Projektet ’Bæredygtighed hos SMV’er’ er med til at styrke danske virksomheders arbejde med bæredygtighed og bæredygtig produktion. Til gavn for både konkurrenceevnen og miljøet.

Bæredygtighed hos SMV’er (små og mellemstore virksomheder) har undersøgt og analyseret, hvordan arbejdet med bæredygtighed foregår i danske produktionsvirksomheder, hvad det konkret indebærer samt hvilke muligheder og værdiskabelse, det kan åbne for.

Projektet konkluderer, at der er et stort potentiale for gevinstrealisering hos mange små og mellemstore virksomheder i at arbejde aktivt med bæredygtighed som en del af deres forretningsudvikling. Det giver nye muligheder og forbedrer konkurrenceevne. Det kan være på forskellige niveauer og gøres på forskellig måde.

Virksomheder er blevet klogere på bæredygtighedsarbejdet

”En betydelig del af den danske industri udgøres af små og mellemstore virksomheder. Derfor er det særligt interessant at indhente viden om deres bæredygtighedsarbejde for at forstå hvad der virker og hvad der virker mindre godt.
Samlet set kan projektets resultater bidrage til nye måder at producere på og nye samarbejdsrelationer, og dermed blive en kilde til produktudvikling, radikale innovationer og nye forretningsområder eller -modeller, der er kendetegnet ved at sætte bæredygtigheden i højsædet,” siger adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond, der støttede projektet som led i Fondens temaindkaldelse om bæredygtig produktion, hvor i alt fem projekter blev søsat.

”Mange af SMV’erne kan se at de får konkret værdi ud af arbejdet med bæredygtighed. Det giver konkurrencefordele og bliver en måde at differentiere sig på. Nye muligheder i markedet, nye forretningsområder og nye produkter er ligeledes værdiskabelse. Det kan hænge sammen med de øgede kundekrav, som flere af projektdeltagerne er stødt på gennem de seneste år og som er et markant skub til at arbejde mere med bæredygtighed,” siger Trine Mønsted Nielsen, projektleder for Bæredygtighed hos SMV’er og lektor ved Center for Forskning og Udvikling for Virksomheders Globalisering på VIA University College.

Viden kan bidrage til udvikling og vækst

39 små og mellemstore virksomheder fra hele landet har deltaget i projektet. De har som led i projektet indsamlet viden om deres bæredygtighedsarbejde og har på den måde skabt nye erkendelser og videndelt på tværs af brancher. På baggrund af virksomhedernes erfaringer og resultater kan projektet komme med en række generelle anbefalinger til virksomheders arbejde med bæredygtighed.

”Som erhvervsforening med fokus på at klæde virksomheder på til bæredygtig vækst og udvikling gennem arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed, har vi høstet vigtig ny viden. Vi har fået et godt indblik i de bagvedliggende forhold og strukturer som er med til at generere en værdiskabelse og nogle anbefalinger, som kan bruges i vores arbejde” forklarer Kenneth Hald Jensen, adm. direktør i Green Network.
 

Fakta

• Projektet er et samarbejde mellem Industriens Fond, VIA University College, Industrisamarbejdet ml. IAK og Fremstillingsindustrien – en del af DI og Green Network. Industriens Fond har bevilget 904.200 kroner i støtte og samlet set har projektet varet halvandet år.

• Projektet blev planlagt i 2014 og gik for alvor i gang den 20. februar 2015. Projektet er nyligt afsluttet.

• Definitionen på små og mellemstore virksomheder er virksomheder med under 250 ansatte og under 375 millioner kroner i årlig omsætning.

• Små og mellemstore virksomheder udgør 99 procent af virksomhederne i Danmark. 

• De små og mellemstore virksomheder i Danmark står for 60 procent af den private sektors omsætning.

• De små og mellemstore virksomheder tegner sig for 61 procent af de danske virksomheders miljøpåvirkning.

• De små og mellemstore virksomheder beskæftiger mere end 60 procent af de ansatte i det private erhvervsliv herhjemme.

Kilde: Calogirou Constantinos, Stig Yding Sørensen, Peter Bjørn Larsen, Stella Alexopoulou et al. (2010) SMEs and the environment in the European Union, PLANET SA and Danish Technological Institute, Published by European Commission, DG Enterprise and Industry

Kontakt

Trine Mønsted Nielsen, projektleder og lektor hos VIA University College, trni@via.dk
M: 8755 4413
Thue Birk, Business Partnership Manager hos Green Network, tb@greennetwork.dk
M: 2812 2422

 

Se original foto her.