Beskæftigelsesministeren på besøg

Billede af Louise Gade, Troels Lund Poulsen og Leif Lahn
Direktør Louise Gade glæder sig over det gode møde, VIA Efter- og videreuddannelse i oktober 2018 havde med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (t.h.) og den socialdemokratiske beskæftigelsesordfører Leif Lahn.
VIA Efter- og videreuddannelse har haft besøg af beskæftigelsesministeren og den socialdemokratiske beskæftigelsesordfører til et møde om behovet for kompetenceudvikling af ansatte fra jobcentre og a-kasser til en styrket beskæftigelsesindsats. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører i Folketinget Leif Land har været til inspirationsmøde hos VIA Efter- og videreuddannelse. De to politikere havde inviteret sig selv for at høre, hvilke erfaringer og gode ideer VIA har i forhold til en stærk beskæftigelsesindsats.

Det blev særligt drøftet, hvad der skal til for at fremme beskæftigelsesindsatsen for de mest udfordrede borgere, der har brug for hjælp fra kommunale jobcentre og a-kasser til at komme i job. Der kan blandt andet være tale om handicappede, psykisk sårbare mennesker og borgere på sygedagpenge.

Baggrunden for mødet var, at regeringen har indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at gennemføre en gennemgribende forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats i form af blandt andet afbureaukratisering og forenkling af regler.

I mødet deltog direktør Louise Gade og en gruppe fagmedarbejdere fra VIA Efter- og videreuddannelse, der er en del af professionshøjskolen VIA University College.

Ansatte skal være bedre til virksomhedssamarbejde

På arbejdsmødet var der bordet rundt enighed om, at efteruddannelse, kurser og andre former for kompetenceudvikling er afgørende for at styrke beskæftigelsesindsatsen for den såkaldt ’tredje bølge af ledige’. Først og fremmest er der brug for at opkvalificere de ansatte på landets jobcentre til at håndtere virksomhedssamarbejde mere kvalificeret.

”Det overraskede de to politikere, at undersøgelser viser, at kun cirka 10 procent af de ansatte på beskæftigelsesområdet har deltaget i formel kompetencegivende uddannelse,” fortæller Louise Gade.

Udfordringen er i dag, at de socialrådgivere og øvrige, der arbejder på eksempelvis jobcentre og i a-kasser, er uddannede til at indtage borgernes perspektiv. Til gengæld har de i udgangspunktet ikke kompetencer i forhold til forretningsforståelse, virksomhedsdrift og virksomhedssamarbejde. Derfor er der behov for kompetenceudvikling, så de ansatte på jobcentre og i a-kasser bedre kan tale erhvervslivets sprog og se, hvor det ude på virksomheder vil kunne give mening og en positiv bundlinje at ansætte eksempelvist borgere i flexjob, i praktik eller andre former for aktiveringsforløb.

Udsigt til fælles møde for de relevante parter

Louise Gade glæder sig over arbejdsmødet, hvor både Troels Lund Poulsen og Leif Lahn var meget lydhøre over for de gode råd, de fik fra deltagerne fra VIA. 

”Det var et virkelig godt møde, hvor der blev lyttet meget engageret til de faglige oplæg fra VIAs medarbejdere. Jeg er særligt glad for, at både Troels Lund Poulsen og Leif Lahn tilkendegav, at de vil tage initiativ til et fælles møde med repræsentanter for jobcentre, a-kasser, professionshøjskolerne og politikere for sammen at drøfte, hvordan beskæftigelsesområdet løftes. Samtidig vil de begge arbejde for, at der bliver afsat en betragtelig pulje penge til kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, der skal rustes bedre til virksomhedssamarbejde for at få endnu flere borgere i beskæftigelse,” siger Louise Gade. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fastslog også på en konference for nylig, at parterne bag ’Aftalen om forenklet beskæftigelsesindsats’ ønsker at bruge kompetenceudvikling som et strategisk redskab til at udvikle resultaterne i beskæftigelsesindsatsen. 

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Louise Gade, direktør for VIA Efter- og videreuddannelse ved professionshøjskolen VIA University College
Mobiltelefon: 87 55 19 99
E-mail: loug@via.dk