Bliv bioanalytiker fra Nordjylland

Billede af to bioanalytikere
Der er stor mangel på bioanalytikere i sundhedsvæsnet i Nordjylland og dermed mange job at få. Foto: Arkiv
Det bliver nu muligt at tage størstedelen af uddannelsen til bioanalytiker i Nordjylland. VIA har nemlig indgået en aftale med UCN om at skabe en base i Aalborg for nordjyske bioanalytikerstuderende.

Der er stor mangel på bioanalytikere i sundhedsvæsnet i Nordjylland og dermed mange job at få. Derfor har professionshøjskolen VIA University College udviklet et nyt fleksibelt uddannelsesformat, der har som mål at få flere unge i Nordjylland til at vælge uddannelsen til bioanalytiker.

Konkret indfører VIA fra september i år en ordning, som gør det muligt at tage uddannelsen til bioanalytiker online fra Nordjylland – med kun gennemsnitligt én ugentlig studiedag fysisk hos VIA i Aarhus N. De øvrige dage kan studiet efter eget valg foregå enten via deltagelse over internettet fra et lokale på University College Nordjylland (UCN) i Aalborg eller fra den studerendes egen bopæl.

”Uddannelsen til bioanalytiker findes ikke i Nordjylland. Derfor vil vi fra VIAs side gerne gøre en ekstra indsats for at imødekomme behovet for bioanalytikere i det nordjyske sundhedsvæsen. Det gør vi ved at give mulighed for, at nordjyder kan tage langt hovedparten af VIAs bioanalytikeruddannelse i Nordjylland,” fortæller Susanne Markussen, der er uddannelsesleder for VIAs bioanalytikeruddannelse.

De onlinestuderende bliver indskrevet på almindelige hold sammen med studerende, som deltager fysisk i undervisningen i Aarhus.

De nordjyske bioanalytikerstuderende kommer også i praktik i sundhedsvæsnet i Nordjylland – hovedsageligt på hospitaler. Praktikken fylder godt en tredjedel af uddannelsen.

Det sociale studiemiljø er vigtigt

Det er for at sikre de nordjyske studerende det bedst mulige studiemiljø, VIA har indgået en aftale om, at online bioanalytikerstuderende kan anvende studiefaciliteter hos UCN og blive en naturlig del af et lokalt studiemiljø i Aalborg.

De nordjyske bioanalytikerstuderende kan sidde sammen og deltage i undervisningen online fra Aalborg og kan herudover anvende de lokale studiefaciliteter som kantine, grupperum og kopimaskiner.

”Aftalen med UCN er virkelig positiv for os, for vi ved, at det sociale studiemiljø er rigtig vigtigt for trivslen, når man er ung studerende,” forklarer Susanne Markussen.

Ansøgningsfrist 5. juli kl. 12.00

Bioanalytikere er en uundværlig faggruppe på hospitaler og bliver også i stigende grad ansat i lægepraksisser og sundhedshuse. Men det er pt. ikke muligt at oprette uddannelsen til bioanalytiker i Nordjylland. Det skyldes, at der fra politisk side er besluttet en opdeling, så uddannelserne til jordemoder og radiograf ligger hos UCN i Nordjylland, mens uddannelserne til bioanalytiker og bachelor i ernæring og sundhed ligger hos VIA i Midtjylland. 

Muligheden for at gennemføre bioanalytikeruddannelsen primært som onlineundervisning gælder fra september 2019. Ansøgningsfristen for at søge ind er imidlertid allerede den 5. juli 2019 kl. 12.00.

Rent praktisk skal man søge ind på bioanalytikeruddannelsen hos VIA i Aarhus, men kan altså komme i en studiegruppe i Aalborg med onlineundervisning streamet fra Aarhus.

Undervisning over nettet fungerer fint

Michelle Aggerholm, der bor i Pandrup i Nordjylland og er nyuddannet bioanalytiker fra VIA, har positive erfaringer med undervisning over internettet.

Hun har gået på den hidtidige ordning på bioanalytikeruddannelsen med mulighed for én ugentlig dag med onlineundervisning og ser det som et stort plus, at det nu bliver muligt at tage det meste af bioanalytikeruddannelsen fra Nordjylland.

”Undervisningen er helt den samme, som resten af holdet får. Man logger sig bare på Skype og deltager i undervisningen derfra og er online i dialog med underviseren og holdkammeraterne. Det fungerer super. Og så er det rigtig godt, at man er i studiegruppe med andre fra samme geografiske område som en selv, og at uddannelsen veksler mellem teori og praksis,” lyder det fra Michelle Aggerholm.

Hun var under uddannelsen til bioanalytiker i praktik på Aalborg Universitetshospital og i en lægepraksis i Aars – samt på Regionshospital Nordjylland i Hjørring, hvor hun nu har et fast job på patologisk afdeling.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Lektor på VIA bioanalytikeruddannelsen, Vibe Jelsbak
Mobiltelefon: 87 55 25 24
E-mail: vj@via.dk

Uddannelsesleder på VIA bioanalytikeruddannelsen, Susanne Markussen
Mobiltelefon: 87 55 25 02
E-mail: suma@via.dk

Nyuddannet bioanalytiker fra Nordjylland med delvis netundervisning under studiet, Michelle Aggerholm
Mobiltelefon: 28 45 53 22
E-mail: aggerholm1@outlook.dk

 

Se mere på www.via.dk/bioanalytiker, hvor der nederst i afsnittet ’Hverdagen på studiet’ er en beskrivelse af det nye fleksible uddannelsesformat for nordjyske studerende.