Campus Silkeborg får 888 kvote 2-ansøgninger

Billede af studerende på Campus Silkeborg.
Antallet af 1. prioritetsansøgninger er steget trods fald samlet set i antallet af kvote 2-ansøgninger.
Det generelle ansøgningstal til Campus Silkeborgs sygeplejerske-, lærer- og pædagoguddannelse er faldet, men antallet af førsteprioritetsansøgningerne er steget.

Da klokken slog 12.00 i dag, blev der lukket for kvote 2-ansøgninger til landets videregående uddannelser. VIA University College har i år modtaget 12.862 ansøgninger, og 888 af dem er gået til Campus Silkeborg, der udbyder sygeplejerske- og læreruddannelsen i Silkeborg og pædagoguddannelsen i Ikast.

Sidste år fik Campus Silkeborg 945 ansøgninger, hvilket er et fald på 6 procent. Til gengæld er der en lille stigning på 2,7 procent i antallet af ansøgninger med Silkeborg som førsteprioritet.

Silkeborg er førstevalg

Sygeplejerskeuddannelsen på Campus Silkeborg er i år favoritdestinationen for flere kvote 2-ansøgninger i forhold til sidste år. Selvom ansøgningstallet til uddannelsen er gået en smule tilbage med 1,4 procent, er antallet af ansøgninger med sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg som førsteprioritet steget med 25 procent fra 68 i 2018 til 85 i år.

Læreruddannelsen i Silkeborg oplever en tilbagegang med 14,2 procent færre ansøgninger. Det er dog ikke gået hårdt udover førsteprioritetsansøgningerne, hvor der kun er fire færre end 2018.
Det betyder, at langt flere af det samlede ansøgningstal prioriterer at komme til at studere i Silkeborg.

Lille nedgang i Ikast

Pædagoguddannelsen i Ikast, som er tilknyttet Campus Silkeborg, er gået fra 183 til 171 ansøgninger, hvoraf 78 har ønsket Ikast som sin førsteprioritet.
I en tid hvor velfærdsuddannelserne oplever en mindre interesse, og VIAs pædagoguddannelser får færre ansøgninger, er det positivt, at uddannelsen i Ikast kun har en nedgang på 12 ansøgninger fra 2018 til 2019.

Tallene peger på, at der bliver rift om pladserne på uddannelserne alligevel.

Generelt færre ansøgninger

Det overordnede ansøgningstal til VIA er faldet med 7,4 procent fra 13.891 i 2018. Dog er faldet i førsteprioritetsansøgninger kun på 1,5 procent fra 5.932 til 5.843.

”Vi vil i VIA selvfølgelig gerne have flest mulige kvalificerede ansøgere til alle vores over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. Men faldet i antallet af ansøgere til nogle af VIAs uddannelser i år skal ses i lyset af, at søgningen til stort set alle uddannelserne er steget de sidste 10 år. Derfor kan stigningen ikke bare fortsætte. Det smitter også af, at vi er i en tid med forbedring i konjunkturerne. Det afgørende er, at kvote 2-søgningen stadig er god, og vi forventer igen i år at få fyldt de fleste af vores uddannelser helt op, da vi har mange flere ansøgere, end vi har studiepladser til,” fortæller Louise Gade, der efter en omorganisering med virkning fra januar i år, er prorektor og dermed den øverst ansvarlige for alle VIAs uddannelser.

Det er især uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver, som har oplevet nedgang, mens VIAs ingeniør- og privatrettede uddannelser oplever en fremgang i kvote 2-ansøgninger.

 

Kontakt til uddannelsesledere

Lars Christensen Ustrup
Uddannelsesleder for læreruddannelsen i Silkeborg
T: +45 87 55 31 07
E: lu@via.dk

Birgitte Hindsgaul
Uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
T: +45 87 55 21 02
E: bh@via.dk

Kristine Buus Johansen
Uddannelsesleder for pædagoguddannelsen i Ikast
T: +45 87 55 37 45
E: krbj@via.dk

Pressekontakt for yderligere oplysninger:

Louise Gade
Prorektor, VIA University College
T: +45 87 55 19 99
E: loug@via.dk – Louise Gade er dog på tjenesterejse i udlandet 14.-16. marts og kan derfor være vanskelig at træffe 15. marts. Men hun er til rådighed for interviews 15. marts kl. 17.00-19.00.

Helle Doktor Simonsen
Chef for Studieservice, VIA University College
T: +45 87 55 10 20
E: heds@via.dk 

Vivian Andersen Voldgaard
Journalist, VIAs kommunikationsafdeling
T: +45 87 55 14 36
E: viav@via.dk – Vivian kan hjælpe til at få kontakt med uddannelsesdekaner eller andre i VIA.