Færre er optaget på læreruddannelsen i Skive 

Færre er optaget på læreruddannelsen i Skive - studerende, der snakker sammen
Læreruddannelsen i Skive håber på et højt efteroptag - her er stadig ledige studiepladser.
Læreruddannelsen i Skive kan byde 35 nye studerende velkommen efter sommerferien. Men der er stadig ledige studiepladser at søge, og uddannelsesleder Henrik Lundsted håber på et højt efteroptag inden studiestart.

I nat fik tusindvis af ansøgere svar på deres ansøgninger til landets videregående uddannelser. Heriblandt var 35, som har fået tilbudt en studieplads på læreruddannelsen i Skive. 

Læreruddannelsen i Skive har 158 studiepladser, og uddannelsesleder Henrik Lundsted forventer et pænt efteroptag henover de kommende uger. Sådan har det været de tidligere år. Efteroptaget omfatter blandt andet unge, der har fået afslag på den uddannelse, de søgte i første omgang.

”Det er rigtig ærgerligt, at antallet af optagne ikke går frem ligesom sidste år. Men vi er ikke i panik. I år fik vi 35 ansøgninger mod 57 i fjor, og tallene svinger fra år til år. Vi forventer henover de næste uger et pænt efteroptag på læreruddannelsen, hvilket vi også har oplevet de seneste år,” siger Henrik Lundsted.

Lærings- og studiemiljøet i centrum

Uddannelsesdekan for læreruddannelsen hos VIA, Elsebeth Jensen, påpeger, at VIA fremover vil overveje sin rekrutteringsindsats. En mulighed kan være at samle optaget til kun én gang årligt, så der ikke starter nye lærerstuderende i Skive både i august og februar.

”Det er vigtigt for os i VIA, at vi sikrer et godt lærings- og studiemiljø på alle vores uddannelser,” forklarer Elsebeth Jensen.

Antallet af studiepladser på læreruddannelsen i Skive blev sidste år øget fra 132 til 158, fordi der lokalt er stor efterspørgsel på læreruddannede.

Efteroptag frem mod studiestart

Erfaringsmæssigt får VIA frem til studiestart i august-september et par hundrede ekstra ansøgninger til sine uddannelser med ledige studiepladser som såkaldt efteroptag. 

På VIAs hjemmeside – via.dk – er der en liste over de ledige studiepladser på VIAs uddannelser.

Studievejledere sidder klar ved telefonerne i VIA i dag, den 26. juli, og de kommende uger for at besvare spørgsmål og hjælpe de, der har fået afslag og vil søge de ledige studiepladser hos VIA University College. 

Der er også inspiration at hente på VIAs blog ’dinstudievej.dk’, hvor man kan finde information om blandt andet optagelse, studieliv, karriere og økonomi. Bloggen er skabt for at hjælpe de unge til at blive mere afklarede til at træffe et studievalg.

Vil man søge en af de ledige studiepladser hos VIA, anbefaler VIA at være hurtig på aftrækkeren. 

I alt er 6.023 ansøgere blevet tilbudt en plads på en af VIAs over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. 701 af pladserne er fordelt på VIAs læreruddannelse, der udbydes i Skive, Nørre Nissum, Silkeborg og Aarhus samt på såkaldte uddannelsesstationer i Holstebro og Randers. 

Se oversigt over ledige studiepladser her: www.via.dk/ledigepladser 

Pressekontakt for yderligere information:

Louise Gade, prorektor og den øverst ansvarlige for alle uddannelserne ved professionshøjskolen VIA University College
Mobil: 87 55 19 99
E-mail: loug@via.dk

Christine de Wolff, journalist i VIAs kommunikationsafdeling
Mobil: 87 55 14 35
E-mail: ddwo@via.dk