Flere lærere uddanner sig til ledere

Lærere og pædagoger på videreuddannelsen 'Lærer til Leder'
500 lærere er over de senere år blevet målrettet efteruddannet til lederstillinger på skoler gennem uddannelsesprogrammet ’Lærer til Leder’ hos VIA Efter- og videreuddannelse. Foto: Arkiv
Folkeskoler landet over bøvler med at rekruttere tilstrækkeligt mange og tilstrækkeligt dygtige medarbejdere til lederstillinger. Flere kommuner løser udfordringen ved målrettet at  kompetenceudvikle lærere til ledere hos VIA Efter- og videreuddannelse i Aarhus.

Mange skoler i Danmark oplever vanskeligheder ved at rekruttere tilstrækkeligt mange og tilstrækkeligt dygtige ansøgere til lederjob.

En af udfordringerne er, at mange lærere hverken har mod eller kompetencer til at træde ind i et lederjob, uden på forhånd at have indgående viden om, hvad det vil sige at bestride en lederstilling på en skole. De mangler viden til at kunne beherske eksempelvis læringsledelse, personaleledelse og strategisk ledelse. 

For at løse udfordringen sender mange kommuner lærere på den målrettede lederuddannelse ’Lærer til Leder’ hos VIA Efter- og videreuddannelse i Aarhus, der er en del af professionshøjskolen VIA University College.

72 procent er gået fra lærere til ledere

Gennem de seneste år har næsten 500 lærere fra især jyske og fynske kommuner gennemført ’Lærer til Leder’-opkvalificeringen. Størsteparten af deltagerne har undervejs eller efterfølgende fået lederstillinger på skoler som eksempelvis afdelingsleder, pædagogisk leder, SFO-leder, viceskoleleder og skoleleder.

Alene fra det hold, der dimitterede i august i år, er 72 procent allerede blevet ansat i lederstillinger på skoler.

Lige nu er 90 lærere og pædagoger fordelt på tre årgange i gang med ’Lærer til Leder’-uddannelsen. Der er tale om et treårigt, skræddersyet forløb med kurser, som VIA Efter- og videreuddannelse er landets eneste udbyder af.

Ros til mentorordning

”’Lærer til Leder’ er udviklet på opfordring fra en række kommunale skolechefer, der ønsker tiltag for at få flere ansøgere til lederstillinger på folkeskoler landet over. Alle modulerne på den særlige diplomuddannelse er tonet til ledelse på skoler og justeres løbende,” forklarer ph.d. og lektor i ledelse og styring Frode Boye Andersen fra VIA Efter- og videreuddannelse i Aarhus.

Ifølge lektor Jan Grønnebæk, der er projektleder på ’Lærer til Leder’, er et af de elementer i ’Lærer til Leder’, der får særlig meget ros, den inkluderede, obligatoriske mentorordning.

Ordningen betyder, at de skoleledere, der har lærere eller pædagoger afsted på videreuddannelsen, skal varetage rollen som mentor og løbende sætte lederaspiranterne ind i flere og flere ledelsesopgaver. På den måde sker overgangen fra lærer til leder gradvist og i et parløb med skolelederen, og der er tid og rum til, at den enkelte aspirant reflekterer over lederrollen sammen med sin skoleleder.

Ikast-Brande har altid ni lærere på videreuddannelse

Ikast-Brande Kommune er en af de kommuner, der benytter ’Lærer til Leder’-uddannelsen helt konsekvent og dermed har knækket koden med at have ansøgere nok til lederstillinger på sine skoler.

Konkret har skoleforvaltningen i Ikast-Brande Kommune hvert år siden 2000 sendt tre lærere eller pædagoger ’med en leder i maven’ på målrettet opkvalificering gennem uddannelsesprogrammet.

”Der er langt fra jobbet som lærer til leder. Derfor er den rigtige løsning ikke at pege på en lærer og bede ham eller hende om at varetage en ledelsesfunktion. Ledelse er en faglighed, som kræver indsigt og uddannelse. I Ikast-Brande Kommune skal vores ledere på skolerne som minimum have en diplomuddannelse i ledelse. Men allerhelst ansætter vi lærere, der er blevet målrettet videreuddannet til at træde ind i lederstillinger på skoler,” forklarer skolechef Thomas Garsdal fra Ikast-Brande Kommune.

Han har selv gennemført ’Lærer til Leder’-uddannelsen og er steget i graderne fra folkeskolelærer til først viceskoleleder, dernæst skoleleder og nu skolechef.

Var aldrig gået fra lærer til leder uden opkvalificering

Thora Nansen er en af de 32, der dimitterede fra det seneste ’Lærer til Leder’-hold i sommer. Da hun var halvvejs gennem uddannelsen, gik hun fra et job som lærer på en folkeskole til sin nuværende stilling som afdelingsleder for 10. klasses centret i Vejen Kommune.

”Jeg kunne aldrig være gået fra lærer til leder uden kompetenceudvikling først. Der var så mange ting i forhold til ledelse, jeg ikke havde nogen anelse om før videreuddannelsen,” lyder det fra Thora Nansen.

Hun fortæller, at videreuddannelsen har givet hende gode, konkrete redskaber med i rygsækken til blandt andet at implementere nye tiltag, tilrettelægge udviklingsprojekter og gennemføre vanskelige samtaler.

Thora Nansen fremhæver samtidig, at der i undervisningen på ’Lærer til Leder’ hele tiden er fokus på, hvordan teorien kan bruges i den praktiske dagligdag.

”For eksempel lærte vi, hvad der skal til for at få kolleger bedst involveret i udviklingsprojekter, og dernæst prøvede jeg sammen med en kollega et involverende projekt af på vores skole. Vi stod også i spidsen for et projekt om, hvordan den understøttende undervisning på vores skole skulle være – en opgave, som vi fik overdraget fra vores skoleleder, der jo som led i uddannelsen var koblet til os som vores mentor og hele tiden stod parat til at sparre med os og give os indblik i ledelsesopgaver,” siger Thora Nansen.

I dag mødes hun jævnligt til faglig snak med deltagere fra ’Lærer til Leder’-forløbet, som hun var i studiegruppe med undervejs på uddannelsen.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Ph.d. og lektor Frode Boye Andersen fra ’Lærer til Leder’-uddannelsen hos VIA Efter- og videreuddannelse i Aarhus
Mobiltelefon: 87 55 18 09
E-mail: fba@via.dk

Projektleder og lektor Jan Grønebæk fra ’Lærer til Leder’-uddannelsen hos VIA Efter- og videreuddannelse i Aarhus
Mobiltelefon: 87 55 19 83
E-mail: jag@via.dk

Læs mere her om ’Lærer til Leder’-uddannelsen.

Læs længere artikel om ’Lærer til Leder’ på denoffentlige.dk.