Flere nye pædagogstuderende på vej til Ikast

Billede af studerende på pædagoguddannelsen i Ikast.
10 flere pædagogstuderende i Ikast fra september af. Foto: VIA University College.
Pædagoguddannelsen i Ikast fik tildelt flere studiepladser tidligere på året, og uddannelsen forventes stadig fuld til studiestart.

Kl. 12 i dag den 5. juli var sidste udkald for at søge ind på landets videregående uddannelser gennem kvote 1. Modsat kvote 2 kigger uddannelserne alene på ansøgerens karaktergennemsnit fra ungdomsuddannelsen, når de unge skal optages.

På VIA University College i Ikast kan man igen se frem til en fuld pædagoguddannelse, når der ringes ind til de første timer i september. 264 ansøgninger har den lokale uddannelse modtaget, og 110 af dem har Ikast som 1. prioritet.

Tidligere på året modtog VIAs pædagoguddannelse 40 ekstra studiepladser, og ti af dem blev tildelt uddannelsen i Ikast. Mellem de øvrige ansøgninger og efteroptaget tyder alt på, at de ekstra studiepladser vil blive taget i brug. Antallet af studiepladser er fastsat fra politisk side.

Fyldte studiepladser trods lille nedgang

Pædagoguddannelsen i Ikast havde sidste år 117 1. prioritetsansøgninger. Sammenlignet med i år er det en meget lille nedgang. Uddannelsen kan som den eneste pædagoguddannelse i VIA prale af en lille fremgang i antallet af ansøgninger fra 255 i 2018 til 264 i år.

Den samlede 1. prioritetsansøgning til VIAs uddannelser i Midtjylland er faldet med 1,4 % sammenlignet med sidste år. Den lille nedgang skyldes mindre søgning til uddannelser til fx pædagog, lærer og socialrådgiver. I alt har VIA modtaget 18.658 ansøgninger i kvote 1 og 2, hvoraf 8.126 er som 1. prioritet.

”Selv om søgningen til nogle af VIAs uddannelser i år er gået tilbage sammenlignet med sidste år, så har vi stadig langt flere kvalificerede ansøgere til mange uddannelser, end vi har studiepladser til. Derfor får vi langt de fleste studiepladser fyldt op,” understreger VIAs prorektor Louise Gade og tilføjer, at der altid i perioder er nogle uddannelser, der er mere populære og mere søgte end andre – for eksempel i kølvandet på medieomtale, eller hvor der er stor jobsikkerhed.

Til gengæld oplever VIAs privatrettede uddannelser fremgang. Her er antallet af ansøgninger steget med knap 60 % til de dansksprogede ingeniøruddannelser. Også uddannelsen til bygningskonstruktør og professionsbachelor i Value Chain Management oplever stor fremgang.

Den 26. juli offentliggøres det, om man er kommet ind på sit ønskede studie. I samme forbindelse offentliggør VIA også antallet af ledige pladser på sine uddannelser til efteroptag.

Kontakt for yderligere oplysninger

Kristine Buus Johansen
Uddannelsesleder
T: +45 87 55 37 45
E: krbj@via.dk

Louise Gade
Prorektor ved VIA University College
T: 87 55 19 99
E: loug@via.dk

Helle Doktor Simonsen
Chef for Studieservice ved VIA University College
T: 87 55 10 20
E: heds@via.dk

Vivian Andersen Voldgaard
Journalist i VIAs kommunikationsafdeling. Vivian kan hjælpe til at få kontakt med uddannelsesdekaner eller andre i VIA.
T: 87 55 14 36
E: viav@via.dk

Fakta om VIA University College

  • VIA er kåret som Årets Entreprenante Uddannelsesinstitution af Fonden for Entreprenørskab i både 2014, 2018 og 2019.
  • VIA er en professionshøjskole med cirka 19.000 studerende på mere end 40 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 byer i Region Midtjylland. VIA uddanner blandt meget andet til ingeniør, lærer, pædagog, sygeplejerske, bygningskonstruktør, designer, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker.
  • VIA er med 20.000 kursister årligt en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
  • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i en række forskningscentre. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
  • VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet.