Flere søger VIA i Viborg som førsteprioritet

Billede af studiemiljø
I Viborg udbyder VIA University College pædagog-, sygeplejerske- og administrationsbachelor-uddannelsen samt de populære og internationalt anerkendte uddannelser på The Animation Workshop. Foto: Arkiv
Trods en mindre tilbagegang i det samlede antal kvote 2-ansøgninger til VIAs uddannelser i Viborg, så har flere ansøgere i år søgt en af VIAs uddannelser i Viborg som deres førsteprioritet. 

Fredag den 15. marts kl. 12.00 var der deadline for at søge ind på en videregående uddannelse gennem kvote 2. Ved ansøgningsfristens udløb havde uddannelserne på VIA i Viborg modtaget i alt 1.193 ansøgninger, hvoraf 646 ansøgere havde en uddannelse i Viborg som deres førsteprioritet. Det er 17 førsteprioritetsansøgere mere end sidste år, og det vækker naturligvis glæde hos professionshøjskolen. 

”Vi er glade for kvote 2-tallene, der igen i år viser en flot søgning til VIAs over 40 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. I VIA gør vi meget ud af at sikre uddannelser i alle dele af Region Midtjylland, så der også er god adgang til arbejdskraft uden for de største byer,” siger Louise Gade, prorektor på VIA University College. 

I Viborg udbyder VIA University College pædagog-, sygeplejerske- og administrationsbacheloruddannelsen samt de populære og internationalt anerkendte uddannelser på The Animation Workshop. 

Kæmpe interesse for animationsuddannelser

Traditionen tro er der altid meget stor interesse for at søge ind på en af de eftertragtede animationsuddannelser på The Animation Workshop i Viborg. Her har bacheloruddannelsen i Graphic Storytelling, som kun udbydes hvert andet år, modtaget 141 ansøgninger, hvoraf 124 havde uddannelsen som førsteprioritet, mens bacheloruddannelsen i animation har modtaget hele 298 ansøgninger, hvoraf 283 har uddannelsen som førsteprioritet.

Sidstnævnte har dog oplevet en mindre tilbagegang fra sidste år, men med plads til kun 50 studerende skal der nok blive rift om pladserne, når uddannelsen starter hold til sommer. 

Færre kvote 2-ansøgninger til pædagog og sygeplejerske

Den samlede kvote 2-søgning til pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne, der begge både udbydes som netbaserede uddannelser og som fysiske uddannelser i Viborg, er dog faldet siden sidste år. Her modtog pædagoguddannelsen samlet set 319 ansøgninger i år sammenlignet med 483 sidste år, mens sygplejerskeuddannelsen går tilbage fra samlet set 480 ansøgninger til 422 ansøgninger i år. 

”Faldet i antallet af kvote 2-ansøgere i år skal ses i lyset af, at søgningen til stort set alle uddannelserne er steget de sidste 10 år. Derfor kan stigningen ikke bare fortsætte. Derudover smitter det naturligvis også af, at vi er i en tid med forbedring i konjunkturerne. Det afgørende er, at vi igen i år forventer at få fyldt de fleste af vores uddannelser helt op, da vi mange steder har flere ansøgere, end vi har studiepladser til,” siger Louise Gade.

Der er ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 1 den 5. juli, hvor VIA modtager størstedelen af ansøgningerne. Derfor er det først til sommer, at VIA får overblik over årets samlede antal ansøgninger. Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får besked fredag den 26. juli, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

 

For yderligere information, kontakt:

Prorektor, Louise Gade
T: 87 55 19 99
E: loug@via.dk 

Journalist, Vivian Voldgaard
T: 87 55 14 36
E: viav@via.dk

Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg
Uddannelsesleder
Kirsten Mathiesen Bjerg
T: +45 87 55 22 06
E: kbj@via.dk

Pædagoguddannelsen i Viborg
Uddannelsesleder
Poul Smed Folmersen
T: 87 55 37 57
E: psf@via.dk

The Animation Workshop
Uddannelsesleder
Morten Harpøth Thorning
T: 87 55 49 03
E: mt@via.dk