Flot jubilæum for bygningskonstruktøruddannelsen på VIA

Jubilæum for Bygningskonstruktøruddannelsen
200 alumner, repræsentanter fra erhvervslivet, tidligere undervisere, Konstruktørforeningen og andre organisationer var med til at fejre bygningskonstruktøruddannelsen på VIA University College i Horsens.                                     Foto: Arkiv 
Torsdag den 9. februar fejrede VIA University College, at det er 50 år siden bygningskonstruktøruddannelsen blev etableret på daværende Byggeteknisk Højskole i Horsens.

Til jubilæumsfesten deltog mange alumner – bl.a. flere studerende fra det allerførste hold fra 1967 – repræsentanter fra erhvervslivet, faglige organisationer og blandt festtalerne var både borgmester i Horsens, Peter Sørensen, og formand for Konstruktørforeningen, Gert Johansen.

Bygningskonstruktøruddannelsen har vokset sig stærk siden 1967, og i dag udbyder VIA University College uddannelsen i både Horsens, Holstebro og Aarhus. I Horsens og Aarhus bliver uddannelsen udbudt på både danske og engelsk. Der er i alt  ca. 1.750 studerende i de tre byer.

Bygningskonstruktøruddannelsen på VIA er ikke kun populær nationalt, den har også  international bevågenhed. Der kommer mange udenlandske studerende både på exchangeophold og som fuldtidsstuderende, hvoraf syv ud af 10 dimittender bliver ansat i Danmark eller i danske virksomheder i udlandet. Desuden bliver dele af uddannelsen gennemført med universiteter i Kina.

Stærkt bindeled mellem teori og praksis

Bygningskonstruktører er kendetegnet ved at have fingeren på pulsen i alle byggeriets faser. Det fremhæver uddannelses- og forskningschef for bygningskonstruktøruddannelsen på VIA University College, Jan Uwe Wolff, som en af de ting, der gør bygningskonstruktørerne så eftertragtede:

”Bygningskonstruktøruddannelsen er unik fordi de studerende får kompetencerne, til at være en del af alt fra idéfasen, forslagsfasen, udførelsen og til selve driften og vedligeholdelsen af et byggeri”, siger Jan Uwe Wolff og fortsætter:

”Bygningskonstruktørerne kan begå sig både i samarbejde med ingeniører og arkitekter omkring de teoretiske aspekter i et byggeri. Og samtidig forstår de at omsætte teori til praksis, når de skal samarbejde med de håndværkere, som står for selve udførelsen”.

Fra blyant til lineal til digital projektering

Der findes ikke bedre byggeledere end bygningskonstruktører. De forstår nemlig at arbejde helhedsorienteret ud fra en kontekst, hvor de tænker kvalitetssikring, byggeplads-organisering og ledelse ind i deres arbejde. Samtidig har uddannelsen tradition for at arbejde tæt sammen med det erhvervsliv, de også uddanner til:

”Det har været afgørende for bygningskonstruktøruddannelsen udvikling, at vi hele vejen igennem har haft et tæt samarbejde med erhvervslivet og de faglige organisationer for at være på forkant med, hvad de studerende skal have med sig af redskaber”, pointerer Jan Uwe Wolff, som også er bevidst om, i hvilken retning uddannelsen kommer til at bevæge sig de kommende år:

”Bygningskonstruktørernes arbejde bliver mere og mere digitalt. For kravene til digital dokumentation af alt arbejde omkring byggeri vil kun blive større. Vi er som uddannelse allerede førende i arbejdet med BIM (Building Information Modelling) hvilket vi kommer til at intensivere fremadrettet, ligesom der også kommer mere ledelse på skemaet for de kommende bygningskonstruktørstuderende”.

Der var ca. 200 gæster til jubilæumsfesten.

Kontakt
Jan Uwe Wolff
Uddannelses- og forskningschef
VIA Byggeri
E: juw@via.dk
T: 87 55 42 01