Forældre kan gøre børn bedre til at læse

Billede af Mette Vedsgaard
Børn og Unge i Aarhus har gennemført forskningsprojektet READ i samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet og VIA University College. Foto: Arkiv.
Børn bliver markant bedre læsere, hvis deres forældre læser med dem hver dag. Det viser et nyt forskningsprojekt fra Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og VIA University College. 

Når forældre til elever i 2. og 3. klasse hver dag læser med deres børn i 15 minutter svarer det til, at klassen har to lærere eller fire timers ekstra danskundervisning om ugen.

Det viser et stort aarhusiansk projekt, READ, hvor 133 folkeskoleklasser og i alt 1500 børn deltog. Sammenlignet med kontrolgruppen forbedrede børn, hvis forældre i to måneder hver dag læste med dem, sig svarende til 4 måneders undervisning.

Forældre har behov for konkret vejledning

VIA University College har været med til at udvikle de redskaber, forældrene brugte til at læse med deres børn. Det drejer sig om vejledninger på skrift og video, der instruerer forældrene i, hvordan de kan stille spørgsmål til det, børnene eller de selv læser.

”Det interessante er, at der ikke skal meget til for, at børnene rykker sig. Vejledningerne er meget enkle og giver konkrete råd til forældre om, hvordan de kan støtte deres børns læsning,” siger docent i VIA Pædagogik & Samfund, Mette Vedsgaard Christensen.

I løbet af projektet fik eleverne udleveret bøger til selvlæsning, mens forældrene fik vejledning til at støtte og hjælpe deres børn.

Succes for børn med dansk som andetsprog

Og der er et behov for vejledning, viser projektet. For selv om de gerne ville, vidste mange forældre ikke, hvordan de skulle læse med deres børn.

”Nogle forældre tror måske ikke, de kan hjælpe, eller har ikke gode erfaringer med at gøre det i hverdagen,” siger Mette Vedsgaard Christensen.

Især elever med forældre, der opfatter deres børns evner til at læse som fastlåste, samt børn med dansk som andetsprog har profiteret af indsatsen.

Stor effekt for små ressourcer

Professor Simon Calmar Andersen fra TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet kaldet det en succes, at børn med anden etnisk baggrund end dansk profiterede lige så meget af projektet som børn med dansk baggrund.

”Resultaterne er meget lovende, særligt når effekten vurderes i forhold til prisen for indsatsen. For børn med anden etnicitet har forældrenes indsats og engagement mere positiv effekt end både ekstra undervisningstimer eller tolærerordning. Det samme gør sig gældende for elever, der har forældre med et ”fixed mindset”, siger Simon Calmar Andersen, der sammen med professor Helena Skyt Nielsen står bag forskningsprojektet.

Forældre skal ikke være lærere

Ifølge Mette Vedsgaard Christensen fra VIA er det vigtigt at understrege, at forældre ikke skal agere lærere for deres børn.

”I vejledningen af forældrene er der lagt vægt på, at man som forælder ikke skal være lærer. Det er vigtigt, at forældre ikke fokuserer på resultatet - hvor korrekt børnene læser - men i stedet opmuntrer og roser børnene for deres indsats og skaber en stille stund, hvor de snakker med deres børn om det, der står i bøgerne, siger docenten.

Rådmand glæder sig

Rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek, siger projektet understreger, at forældre spiller en afgørende rolle både for børns trivsel men også faglige formåen.

”Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere. Derfor skal vi være bedre til at inddrage forældrene, også de forældre, vi ikke umiddelbart vurderer har flest ressourcer,” siger Bünyamin Simsek.

Ellen Trane Nørby, minister for Børn, Undervisning og Ligestilling har med interesse fulgt det aarhusianske projekt.

- READ viser, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem skole og hjem med forholdsvis simple greb. Det er især interessant, at de elever hvor forældrene ser børnenes læseevner som fastlåste, virkelig rykker. Det understreger, at vi skal aktivere forældrene og styrke dialogen mellem skole og hjem. Når skole og hjem står skulder ved skulder for børns læring, gør det en forskel,” siger Ellen Trane Nørby.

Resultaterne kan ifølge Mette Vedsgaard Christensen fra VIA også bruges i forhold til uddannelse og efteruddannelse af lærere.

”Resultaterne viser, hvordan man kan involvere forældre i børns skole og læring, hvilket også er vigtig viden for lærerne,” siger hun.

Læs artikel om projektet i Videnskab.dk her

Yderligere oplysninger:

Mette Vedsgaard Christensen, docent, ph.d.

Programleder for forskningsprogrammet Literacy ved VIA Pædagogik & Samfund

T: 87 55 17 13

E: mvc@via.dk

Fakta om projektet

Børn og Unge i Aarhus har gennemført forskningsprojektet READ i samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet og VIA University College.

Projektet har haft til formål at undersøge, hvorvidt en relativ enkel indsats kan højne forældrenes engagement og samarbejde med skolen om at udvikle børns kompetencer inden for læsning og matematik.

29 aarhusianske folkeskoler har deltaget med 2. og/eller 3. klasse; halvdelen af de i alt 133 klasser er ved lodtrækning udpeget til indsatsgruppe og halvdelen til sammenligningsgruppe. I alt har cirka 1500 elever deltaget i projektet.

Udover at eleverne har fået udleveret bøger til selvlæsning og forældrene er blevet vejledt i at hjælpe deres barn til at læse og forstå teksterne, er der lavet en film som inspiration til, hvordan forældrene kan læse med deres barn. Filmen er oversat til fem sprog, mens bøger og forældrevejledning foreligger på 10 sprog.

Begge dele kan findes her på projektets hjemmeside