International interesse for socialt entreprenørskab

Billede af pædagogstuderende Nicla Hovedskov Christensen til workshoppen i Canada.
I Canada er der stor interesse for VIAs tilgang til socialt entreprenørskab. Pædagogstuderende Nicla Hovedskov Christensen deltog i en workshop på konferencen Global Forum on Entrepreneurship and Innovation. Foto: Arkiv
Over hele verden er der stor interesse i at få innovation og entreprenørskab ind på de videregående uddannelser på nye måder. I maj var studerende og undervisere fra VIA i Canada, hvor der var stor interesse for VIAs tilgang til socialt entreprenørskab – fx på pædagoguddannelsen.  
"Selvom jeg studerer på pædagoguddannelsen, er det slet ikke sikkert, jeg skal ud at have et traditionelt job som pædagog. Verden er uforudsigelig, og som studerende i dag skal vi i høj grad skabe vores egne muligheder," siger Nicla Hovedskov Christensen. 

Hun er pædagogstuderende på VIA University College i Horsens og netop vendt hjem fra Canada efter at have deltaget dels i workshoppen Social Entreprise through Design Thinking dels konferencen Global Forum on Entrepreneurship and Innovation. Det var VIAs canadiske partner Humber College, der havde inviteret og betalt rejsen. 

Det sociale aspekt af innovation i fokus

Sammen med studerende fra hele verden gennemførte Nicla Hovedskov Christensen et forløb i social innovation. Og selvom mange studerende var fra design- og businessuddannelser, blev den pædagogstuderendes faglighed et væsentligt bidrag.

"Min pædagogfaglige viden om relationer og kommunikation med forskellige målgrupper, fx socialt udsatte, er en kæmpe fordel, når man arbejder med socialt entreprenørskab. Det handler jo om at skabe noget, der er til gavn for nogle mennesker," siger hun.

Stor interesse for den danske tilgang

Og det var netop VIAs arbejde med at bruge social innovation og entreprenørskab i professionsrettede uddannelser, som lærer, pædagog og socialrådgiver, der skabte opmærksomhed på konferencen i Canada.

Marta Padovan-Özdemir er forsker og lektor på pædagoguddannelsen i Horsens, hvor hun blandt andet underviser i det valgfag om social innovation og entreprenørskab, Nicla Hovedskov Christensen har taget. Hun oplevede en stor interesse fra canadiske og internationale deltagere på konferencen i Canada for den menneskeorienterede tilgang til entreprenørskab, VIA bruger på eksempelvis pædagoguddannelsen.

"Det er en tilgang, der i høj grad taler ind i grundfagligheden på de professionsrettede uddannelser i Danmark og andre lande. Socialt entreprenørskab åbner for helt nye måder at forstå sig selv som fagperson på, og det giver genklang rundt omkring i verden," fortæller Marta Padovan-Özdemir.

Etiske udfordringer i social innovation

På konferencen i Canada drøftede hun også de etiske spørgsmål, der melder sig, når innovation handler om mennesker – som måske er socialt udsatte.

"Vi er nødt til som undervisere at forholde os til, hvad der sker, når studerende går ud og forsøger at løse rigtige - og måske sårbare - menneskers problemer. Hvor langt kan man gå? Kan bare fx indhente data og idéer, uden at give noget tilbage?" spørger Marta Padovan-Özdemir.

Innovation via spørgsmål og inddragelse

Kernen i social innovation er ret dansk. Det handler om, at man som fagperson lytter til de mennesker, man arbejder med. At man lader folk italesætte deres problemer, og at man sætter ting i bevægelse snarere end at komme med færdige løsninger.

"Den offentlige sektor har efterhånden erkendt, at innovation ikke virker, hvis den presses ned fra oven. Derfor underviser vi vores studerende i at være med til at udvikle innovation nedefra," siger Marta Padovan-Özdemir.

VIA har en partnerskabsaftale med det canadiske universitet Georgian College, som også har stort fokus på social innovation og som er interesseret i at samarbejde med VIA på området – fx igennem sommerskoler, webinarer eller udveksling af studerende.

VIA-studerende bragte sin virksomhed i spil

En anden VIA-studerende, der var inviteret til Canada, var Anne Mette Bjerre fra VIA Design & Business i Aarhus. Det er en uddannelse, der mere traditionelt målretter sig studerende med innovative evner.

Anne Mette Bjerre er ingen undtagelse. Hun har allerede under sin uddannelse etableret virksomheden I'm a doer, som hun bragte med på workshoppen. 

"Idéen med min virksomhed er at sparke mere mod ind i mennesker ved at hylde dem, der tør gøre noget anderledes. Det gør jeg ved at fortælle deres historier på forskellige måder og forskellige platforme," siger Anne Mette Bjerre.

Hun havde ikke som udgangspunkt tænkt sig selv som en social entreprenør. Men sådan oplever andre hendes virksomhed.

"Jeg tror, det handler om, at I'm a doer går ind og påvirker folks tilgang til livet. Det giver os mod," siger hun.

I løbet af workshoppen i Canada, fik Anne Mette Bjerre i samarbejde med andre studerende, herunder Nicla fra pædagoguddannelsen, arbejdet videre med sin idé. Konkret fandt de ud af, at de vil lave en bog med fortællinger og fotos af 100 såkaldte "doers" – altså mennesker, der har handlet anderledes og med mod.

Nicla Hovedskov Christensen skal snart i gang med sit bachelorspeciale, hvor hun gerne vil bygge videre på sine erfaringer med social innovation. For hende har det fået stor betydning at opleve den åbne og innovative tilgang til pædagogfaget.

"Det har haft stor betydning for mig rent personligt at få lov til at arbejde med mit eget mod. At jeg allerede under uddannelsen får lov til at prøve noget af, hvor jeg ikke helt ved, hvad det ender med. Det er en åben og innovativ tilgang til pædagogfaget, som jeg synes er super relevant for faget i dag," siger hun.

 

Billede af Anne Mette Bjerre fra VIA Design ved et skrivebord.

 

VIA har sat entreprenørskab i system

Interessen for VIAs arbejde med entreprenørskab i uddannelserne følger en massiv indsats fra VIAs side med at udbrede innovation og entreprenørskab på samtlige 42 uddannelser. Et af resultaterne af den indsats er, at VIA i år har vundet prisen som årets mest entreprenante uddannelsesinstitution i Danmark. Prisen uddeles af Fonden for Entreprenørskab. Læs mere her.

 

For yderligere information om VIAs internationale samarbejde, kontakt:

Tina Lisberg Bundgaard
Chefkonsulent i Global Engagement
T: + 45 87 55 15 04
E: tlb@via.dk