Isbjørnen der samler mennesker på tværs af kulturer

nannup
Studerende samles på tværs af uddannelser og kulturer og bygger sammen den otte meter høje isbjørn ud af blandt andet papmaché og stål i Sisimiut. Foto: Klaus Rubin

Isbjørnen er kendt som et stærkt og truet dyr.

I Grønland er isbjørnen meget mere end det. Det er landets nationalsymbol, som symboliserer styrke.
Netop bjørnens styrker arbejder projektet NANNUP NUKIGA NUKIVUT med.

Projektet består blandt andet af en otte meter høj isbjørn, som er selve vartegnet for projektet. Bjørnen er bygget af papmaché og stål med kyndig hjælp fra italienske kunstnere, La Compagnia del Carneval. 
Fra d. 13-14 september bliver der holdt en festival i Sisimiut i Grønland for at hylde bjørnens styrke og ikke mindst unge grønlænderes styrke.
Isbjørnefiguren skal symbolisere bjørnens råstyrke, men også dens udsathed.

Ideen med vartegn som udtryk bevæger sig tilbage til VIAs indsats i Kulturbyen 2017, hvor de to lektorer, Ole Bjørn og Klaus Rubin fra Pædagogik og Samfund, gik sammen om at skabe et fællesskab og en forståelse for udsatte. Tilbage i 2017 var projekt Vartegn moderprojektet til flere andre med tematikker som kunst, dans, æstetik og ikke mindst kulturforskelle og forståelsen af dem. 

Projektet NANNUP NUKIGA NUKIVUT bliver skabt af 24 studerende fra VIAs uddannelser inden for VIA - heriblandt studerende fra VIAs hovedområde inden for Pædagogik og Samfund og fra VIA Sundhed samt fra VIAs brobyggeruddannelse. Alt dette sker i samarbejde med 24 grønlandske studerende fra Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat i Grønland.

Isbjørnen der blev båret af studerende

De studerende, som læser på VIAs uddannelser, er blandt andet studerende fra Ernæring og Sundhed, Ergoterapeut, Pædagog og Fysioterapeut. Det er altså en skare af forskellige fagligheder, der samles om ét bestemt formål – sætte fokus på den sociale innovation særligt i forhold til socialt udsatte mennesker og vise styrkerne fremfor svagheder.
Ikke mindst vil de vise i deres todages festival, hvor mange styrker de grønlandske unge har - og fjerne den negative tendens

Hele projektet planlægges med flere forskellige vinkler med tre medarbejdere fra Det Socialpædagogiske Seminarium i Grønland, to ansatte hos KTI, Teknisk Skole i Grønland og til sidst VIA, som repræsenteres både fra VIA Erhverv, VIA Pædagogik og Samfund med Ole Bjørn og Klaus Rubin, og Birgitte Woge Nielsen og Astrid Marie Lauridsen fra VIA Sundhed.
I Grønland samarbejder projektet med institutioner i Sisimut, som alle er en stor del af projektet i Grønland.

Alle studerende, både danske og grønlandske, bliver delt i otte grupper på tværs af landene, for at skabe forståelse for hinandens forskellige kulturer og uddannelse. Hver gruppe skal i samarbejde med institutionerne koblet til projektet udvikle et æstetisk udtryk – det kan være i form af dans, musik, en udstilling, et kor, film eller helt andre kreative udtryk.
Processen handler om at samle indtryk og omdanne dem til udtryk, som skal vises på festivalen – hvor også den otte meter høje isbjørn er at møde.

Udover de studerende vil lokale gymnasieelever og højskoleelever, bands samt en teatergruppe i Sisimiuts stille sig på scenen og give koncert samt teater.

"Jeg har valgt at deltage i projektet, fordi projektet rykkede noget personligt i mig. Jeg har altid kunnet tænke mig at komme til Grønland og opleve kulturen og landet, og det har bestemt ikke skuffet mig.
Jeg valgte at melde mig til, fordi jeg elsker at arbejde med mennesker, og udfordringen gennem projektet ved at skulle arbejde tværprofessionelt sammen med pædagog studerende fra Grønland og en institution, ville give mig en personlig udfordring," fortæller Emma Havgaard, der er en af de deltagende studerende i projektet.
Til hverdag læser Ernæring og Sundhed på Campus Aarhus N.

Hun har fundet det inspirerende og en spændende udfordring at skabe sammenspillet mellem den danske og den grønlandske kultur i praksis:

"Det inspirerer mig at arbejde på en helt anden måde, end vi plejer, fordi kulturen er så meget anderledes end herhjemme i Danmark.
I Grønland er tid ikke en stressende faktor - her tager tingene den tid, det tager. Det skal man lige vende sig til, fordi vi er vant til at være ’på’ derhjemme og vil gerne nå i mål med alt.”

Social innovation er vejen frem

Ole Bjørn Rasmussen og Klaus Rubin fra VIA Pædagogik og Samfund har stablet projektet på benene i tæt samarbejde med rektor, Nuka Kleemanns, på seminariet i Ilulissat, som fik hele idéen – baseret på mange års samarbejde mellem SPS i Grønland og VIA University College.

"Vi bygger en otte meter høj isbjørn i papmaché. Den skal danne ramme for en  festival på to dage med fokus på de unge grønlænderes styrker i stedet for negative tendenser," forklarer Klaus Rubin, lektor i drama og teater på pædagoguddannelsen på VIAs Campus Aarhus C.

Projektet er bemærkelsesværdigt især i Grønland, da man ikke har set et så stort omfang før. Projektet formår også at samle mennesker i udsatte positioner. Det giver stor menneskelig læring til de studerende og bidrager også den anden vej med læring, samskabelse og fællesskab.

For Ole Bjørn Rasmussen, lektor ved VIA Pædagogik og Samfund, er det vigtigt at give unge mennesker en forståelse for Grønland. Og ikke mindst en forståelse for socialt ansvar og fællesskab:

”Det største mål for mig er, at vores studerende får en større forståelse for og om Grønland. På den måde kan de på længere sigt turde tage ansvar for de kulturforskelle, der er, når grønlandske borgere flytter til Danmark,” fortæller han.

Festivalen vises først i Sisimiut

De studerende og isbjørnen får deres debut på scenen i dette projekt d. 13 og 14 september i Sisimiut.
Der bliver opstillet en scene, hvor de studerende, de udsatte og andre tilknyttet til projektet udfører æstetiske udtryksformer. Hver udtryksform er udarbejdet i grupper, og er derfor forskellig fra gruppe til gruppe.

Det kan være i form at dans, sang, musik eller andet, som på sin egen måde udtrykker en social innovativ måde at imødekomme forskelligheder og klimaproblematikker. På scenen kan man se fire store isbjerge og udover indslagene fra de forskellige grupper, vil lokale bands, lokale gymnasie- og højskoleelever samt den lokale teatergruppe bidrage til forestillingen.

 

Kontakt

For mere information:

Lektor Klaus Rubin
T: 87 55 34 19
E: kru@via.dk

Lektor Ole Bjørn Rasmussen
T: 87 55 34 20
E: ob@via.dk